Ȋndepӑrteazӑ pietricica - lectie obiect

autor necunoascut

pietre      Materiale: Aveţi nevoie de cate o pietricicӑ pentru fiecare copil;

             Discutaţi cu copiii despre pӑcat şi pocӑinţӑ. Daţi copiilor cȃte o pietricicӑ şi spuneţi-le sӑ o punӑ ȋn pantof , iar apoi spuneţi-le sӑ umble prin clasӑ pȃnӑ simt o durere.

Spuneti-le copiilor cӑ pӑcatele sunt ca şi aceastӑ pietricicӑ ȋn pantof; ne iritӑ constant, nu ne lasӑ sӑ uitӑm nici o clipӑ cӑ este ,,acolo”şi provoacӑ durere pȃnӑ o ȋndepӑrtӑm. A o ȋndepӑrta ȋnseamnӑ a ne cere iertare sincer, pentru ceea ce am greşit şi    a- L ruga pe Dumnezeu sӑ ne ajute sӑ nu mai pӑcӑtuim.

Spuneţi-le copiilor cӑ dacӑ au vreun pӑcat nerezolvat, ar fi bine sӑ lase pietricica ȋn pantof pȃnӑ ȋl rezolvӑ 🙂

Categorii

Lasa un comentariu