Aduceţi cu voi lumina- povestire adevărată

9752452preluată din Sion IV, pag.56

   Descarcă aici: Aduceti cu voi lumina- povestire

            În Germania trăia odată un duce bogat. El devenise creştin şi mergea în fiecare duminică la biserică. Un lucru însă îl intrista mereu: acela că biserica era mai întotdeauna goală.

S-a gândit el mult, cum să convingă pe credincioşi că că duminicca nu este ziua lor, ci este ziua Domnului.Într-un târziu i-a venit o idee: a construit o altă biserică, mare şi  frumoasă. Când construcţia a fost gata, a invitat toţi membrii la inaugurarea ei, şi la masa festivă.

La ora stabilită, locaşul era plin de oameni,  care admirau eleganta şi frumuseţea noii biserici. Dar, unul după altul, oamenii au început să şuşotească între ei:,,ducele a uitat să pună lămpi”,  ,, ai observat că un este nici o lumină? Cum vine asta?”, ,, ceva un este în regulă cu ducele nostru, cum să uite un lucru atât de important?”. Ducele îi lăsă pentru un timp să şuşotească între ei tot felul de presupuneri şi observaţii, apoi merse la amvon şi le vorbi astfel:

,,Dragi fraţi şi surori, vă întrebaţi intre voi cum se va lumina sala, şi dacă nu cumva am uitat că avem nevoie de lumină într-o astfel de clădire. Dar eu un am uitat nimic în prinţa aceasta; în spatele bisericii am construit o cameră specială, în care sunt multe torţe. Când veţi  veni de acum înainte aici, să treceţi mai întâi prin camera din spate; fiecare să-şi ia o torţă, să o aprindă, şi apoi să intre în biserică  şi să o agaţe în cuiul din faţa locului pe care va sta. Când biserica va fi plină, va fi destulă lumina aici; dar când biserica va fi jumătate goală, va fi semi-întuneric aici.

Aţi uitat că voi sunteţi lumina lumii? Când lipsiţi de la biserică, este întuneric pe locul vostru şi Domnul este  foarte  întristat.”

De atunci, fraţii şi surorile, tinerii şi copiii n-au mai lipsit de la Casa Domnului. Biserica acelaşi obicei chiar şi până in ziua de azi. Să invăţăm şi noi o lecţie din această povestire adevărată: Când lipsim de la biserică, pe locul nostru este întuneric.

Închină ,deci, ziua de duminică  Domnului şi nu uita să aduci cu tine lumina.

Categorii

Lasa un comentariu