Poem Nuntă Nr.2

Biblia

  De  Bulzan Marian Gigel

E o carte, ce stă scrisă,
Din vechime, prin milenii,
Ce răzbate noaptea minţii
Şi va biruii decenii!

Cartea asta nu-ncetează
Ca să schimbe, să transforme,
Mintea o înseninează
Dar, lucrează-n multe forme!

Cititorul ce-o studiază
Biblia, zilnic, tot mereu,
Întâlneşte-n foaia scrisă
Pe măreţul Dumnezeu!

Foaia albă, slova neagră,
Litere se scriu pe foaie!
Astfel Dumnezeu lucrează
Şi pe inimă dictează!

Nu există om în lume,
Care să nu fi citit
Să n-ajungă-n cunoştinţa
De-a putea fi mântuit!

Nu e simplă cartea asta!
Ea e cartea tuturor!
Căci prin ea vorbeşte Domnul.
El, e cartea cărţilor!

 

 

 

Biblia

De Maria Luca

O comoară fără margini
Este-a Domnului Cuvânt,
E fântâna veşnic vie
Păzită de Duhul Sfânt

Oază plină de verdeaţă
În deşertu-acestei lumi,
Este Cartea ce ne-nvaţă
Zi de zi să fim mai buni!

Biblia e drumul care
Ne va duce-n ceruri, sus,
Moştenirea fără preţ
Ce-i lăsată de Isus!

Dintre filele Scripturii
Se descoperă Iubirea
Ce-a-nfruntat calvarul crucii
Să ne-aducă mântuirea!

Biblia e vocea sfântă
Ce poporu-nştiinţează
Să aştepte-n rugăciune
Şi cu mintea veşnic trează,

Căci e timpil pe sfârşit,
Doar puţin a mai rămas…
De venirea Lui în slavă
Ne desparte doar un pas!

Să păstrăm ulei în vase
Pentru nunta Mielului,
Când în zbor de porumbei
Vom fi noi, mireasa Lui!!!

 

Biblia
de Viorel Balcan


Biblia, nu-i doar o carte,
Un roman cu pagini multe.
Ea e vocea ce vorbe
ște,
Celor care vor să asculte.

Biblia, nu-i doar volumul,
De pasaje și cântări.
E o întreagă  bibliotecă
Ce răspunde la-ntrebări.

Biblia, e dicționarul,
Ce-mi explică pe-n
țeles,
Cine sunt în ne
știință,
Sau ce via
ță mi-am ales.

Biblia, e abecedarul,
Ce mă-nvață să citesc.
Este ghidul ce-mi arată,
Cum prin Duhul să trăiesc.

Biblia, ne este pasul,
Cel dintâi făcut odată.
E ,, Divina’’ insuflată,
De Dumnezeiescul Tată.

Biblia, e semaforul,
E sistemul de alarmă.
Este vocea care strigă,
Eu-lui, să nu mai doarmă.

.

 

 

Biblia, e prima treaptă.
A unei scări ce duce-n sus.
Este solul ce îndeamnă,
Să venim azi, la Isus

 

Biblia, nu-i amăgirea,
Ce in inimi a stârnit,
Scuza, că-i voluminoasă,
Neîn
țeleasă la citit.

Biblia, este Cuvântul,
Celui cărui azi mă-nchin.
Biblia, e glasul tainic,
Celui care-I ,, Da și Amin’’.

Biblia

De Petre Dugulescu

 

Din mii și miliarde de volume,
Din tot ce oamenii au scris cândva,
Mai scumpă decât ori
șice pe lume,
E cartea vie
ții, sfântă, Biblia.

Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul,
Prin ea cunoa
ștem tot ce a făcut;
În ea se oglinde
ște viitorul
Și sutele de veacuri ce-au trecut.

Prin ea vorbește Domnul omenirii
Și-i spune să se-ntoarcă din păcat.
Din ea 
țâșnesc izvoarele iubirii
Și Sângele ce ne-a răscumpărat!

Ea nu-i o carte ca și celelalte,
Ea e Cuvântul Celui ve
șnic Sfânt,
E taina lucrurilor preaînalte,
Ce a lăsat-o Domnul pe pământ.

Și cartea-asta plină de-ndurare
Îmi spune mie că sunt păcătos,
Că eu eram sortit pentru pierzare
Însă în locul meu  muri Hristos…

O, câtă pace, câtă fericire,
În Cartea asta sfântă am găsit!
Oceane, mari și fluvii de iubire,
În sufletul meu gol au năvălit.

Viața mi-a umplut-o de lumină,
Și-n pieptul meu un cer întreg a pus,
M-a ridicat din pulbere 
și tină
Și mi-a-ndreptat privirea spre Isus.

 

 

Mi-a dat putere să iau Crucea-n spate,
Mi-a dat ce alte căr
ți nu pot să dea;
Bel
șug de pace și de bunătate,
Am câ
știgat citind mereu în ea.


O, Carte Sfântă, Biblie divină,
Te-oi adora 
și te-oi iubi mereu,
Pe calea-ngustă Tu îmi e
ști lumină
Și pașii mi-i îndrepți spre Dumnezeu!

Prin cartea asta poți primi iertare
Și tu, ascultătorule iubit,
Și viața ta va fi o binecuvântare,
A
șa cum tu nicicând nu te-ai gândit!

Și vei vedea că Domnul e iubire
Și-L vei simți lucrând în viața ta,
Descătu
șat de pofte și de fire
Pe El cu bucurie-L vei urma.

O, nu respinge Harul Mântuirii,
Nu refuza chemarea ce-o auzi;
Întoarce-te din bezna rătăcirii
Și nu-ncerca de Domnul să te-ascunzi.

Căci soarele și luna vor dispare,
Se vor topi 
și ceruri, și pământ!
Dar neclintit rămâne-va-n picioare
Pe veci de veci al Domnului Cuvânt!

 

 

Cântece

Citeşte Biblia

 

Citeşte Biblia

Roagă-te mereu –3ori

Dacă vrei să creşti !

      % Dacă vrei să creşti !%

 

 

%Strâng Cuvântul Tău

în inima mea să nu păcătuiesc

 împotriva Ta. %

 

Domnul meu e bun Mă păzeşte-n noaptea grea,

Vocea Lui mereu voi asculta!

De-aceea…

 

Biblia mă-nvaţă


Biblia mă-nvaţă că tot ce este rău
Vine de la cel rău, de aceea, dragul meu,
Vorba rea ce îmi spui în inimă n-o primesc
Isus mi-a spus doar atât: să mă rog şi să te iubesc.

Refren 1
Eu râd în soare şi florile sărut
Că în ele-L văd pe Isus iubit;
Parcă-s prea fericit şi când sunt jignit
Eu zâmbesc, mă rog şi iar sunt fericit.

Pacea ce mi-a dat-o Domnul Isus al meu
Întrece orice rău, eu sunt fericit mereu
Vorbe rele aud chiar mii, dar eu mă rog
Pentru cei ce le rostesc
Căci ştiu că nu sunt fericiţi.

Refren 2
Eu cânt cu florile şi cu zorile,
Şi cu razele, şi cu stelele;
Văzduhul e un cânt, căci toţi cei ce sunt
Ai Domnului meu îi cântă Lui mereu.

 

Categorii

Lasa un comentariu