D        G   A      D                     DGA

Bucuraţi-vă în Hristos!

D        G   A      D                     DGA

Bucuraţi-vă în Hristos!

D        G   A      D                     DGA

Bucuraţi-vă în Hristos!

D        G   A      D                     DGA

Bucuraţi-vă în Hristos!

 

 

    b           A                       b

Boldul morţii,boldul morţii

b          A                       b

La înfrânt,şi-a înviat

b              A                   b

Plin de slavă şi de cinste

b                     A

La dreapta Tatălui

D               A                     D

Locul de cinste I s-a dat

 

El e-n slavă,El e-n glorie

Va domni în veci de veci

Oastea sfântă Îl urmează

N-ai vrea şi tu acum

De partea Domnului să treci?