Poemul Mulțumirii


Cind ma trezesc de dimineata,
Si vad atita binecuvintare,
In suflet se revarsa-o pace,
Ce ma indeamna la cintare.

Sa i-I cintam Domnului slava,
Lauda si multumire
Mintuiti prin Domnul Isus,
Sintem plini de fericire.

Si vreau sa-i cint cu bucurie,
Ca El e Domn Emanuel
Si-o data sus in vesnicie,
Cu toti-L vom vedea pe El.

Si inima mea cinta tare,
Cu bucurie si-nchinare,
De-atita binecuvintare,
Ce o reversi peste-adunare.

Nu vrei sa cinti si tu cu mine?
Un imn spre slava lui Isus
El ne-a facut atita bine,
Si ne va duce-n ceruri sus.

Eu vreau sa-L laud ori si cind,
Prin viata prin purtare,
Caci El a suferit prea mult,
Sa-mi de-a eliberare.

Crescind Isuse lunga Tine,
Tu esti cu mine cind e greu,
Si-mi dai putere sa fac bine,
Sa-ajut pe cei din jurul meu.

Daca nu i-L ai pe Isus,
Ca mintuitor a-l tau,
Fericirea adevarata,
Nu o simti in pieptul tau.

De ce nu vii si tu la Isus?
Iertare vei primi in dar,
Si mintuit prin a Lui singe,
Crezind in El vei avea har.

O dragoste cum numai Isus,
In lume poate sa o dea,
M-a coplesit, si deodata,
Eu zilnic simt prezenta Sa.

Cu-atita dragoste Divina,
Tu ai umplut inima mea,
Si fata mea este senina,
Cind luminezi Tu peste ea

Si viata mea e luminata,
Cu raze sfinte aurii
Prin jertfa Ta ce-a minunata,
I-mi dai eterne bucurii.

Eu trebuie sa stau pe cale,
Si vreau sa i-L ascult mereu,
Caci biruinta e mai mare,
Cind ma incred in Dumnezeu.

Si biruinta-n incercare,
Si bucurie-n intristare,
O mare binecuvintare,
I-mi dai Isuse Tu mereu.

Viata care-o am n-ainte,
As vrea sa o traiesc curata,
Si privind tot inainte,
La slava Ta ce-a minunata.

Cind eu vorbesc cu Isus,
In ruga-i multumesc,
Si vreau ca toata viata,
Pe El sa i-l slavesc.

Cintarea bucuriei,
E si-n inima mea,
Si-n slava vesniciei,
Cu toti-o vom cinta.

Multumeste-I ori si cind,
De e rau sau bine,
El cunoaste al tau gind,
Si-I mereu cu tine.

Si gindul meu Isus iubit,
Si viata mea curata,
Si sufletul meu curatit,
Te lauda de-o data.

Cind am sa cresc eu mare,
La toti am sa le spun ,
De marea indurare,
Si cit esti Tu de bun.

Si ce daca eu sint mai mic,
Isus ma va creste mare,
Si voi fi un ucenic,
Cu credinta tare .

Isuse drag, eu Te iubesc!
Sint plin de fericire!
Si peste tot am sa vestesc,
De marea-ti mintuire.

Tot ce e mai bun pe lume
Daca vreti sa stii!
Este sa te-n crezi in Domnul
Si vei birui.

 

POEM DE PAŞTE NR. 6

Descarcă aici: POEM DE PASTE NR. 6 

1 Ghetismani grădină neuitată,

   În tine plânsa Domnul cu amar.

   Cu multe strigăte şi lungi suspine,

   Isus trecea prin Ghetismani.

 

2  Prin Ghetismani,grădină cu verdeaţă,

   Cu pomi şi ciripit de crâng,

   Cu trandafiri,o… ce mireasmă

   Cum poţi să uiţi a lor veşmânt?

 

3. Cum poţi uita că-nvăţătorul,

  Mereu în Ghetismani El se ruga…

  Şi apoi când se iviră zorii,

  El la popor se pogora.

 

4. Ghetsimani! Cuvânt de slavă!

  Floare din etern mănunchi!

  Bătălie-nfiorată

  câştigată în genunchi!…

 

5. Ceas de rugă fără seamăn

  şi de zbatere-ncordată.

  Freamăt ce umplea de spaimă

  toată bolta înstelată.

 

6. Veşnicia omenirii

  pusă toată pe-un cântar.

  Pe un taler, condamnarea,

  iar pe celalt, un pahar!…

 

7. Un pahar stătea în faţă.

  Şi Isus privea-ngrozit.

  Tot veninul omenirii

  trebuia acum sorbit.

 

8. Tot noianul de osândă

  din străvechile cetăţi,

  ce-aştepta în negru clocot

  ceasul asprei judecăţi.

 

9. Vai! Ce clocot de urgie,

  ce mocirlă fără fund

  “Tată!” strigă-n noapte Fiul.

  “Tată!” văile răspund.

 

 

10. “Ţie toate-s cu putinţă.

  N-ai măsură, n-ai hotar.

  Tată veşnic, depărtează

  de la Mine-acest pahar!”

 

11. Ceru-ntreg priveşte lupta.

  Cine va cădea răpus?

  Şi broboane mari de sânge

  ies pe fruntea lui Isus.

 

12.”Sfinte Tată”, strigă Fiul,

  “calea e nespus de grea…

  Totuşi, facă-se, Părinte,

  voia Ta, nu voia Mea!”

 

13. “Osana!” Răsună cerul!

  Cântă îngerii-n văzduh.

  Se-ncunună-n biruinţă

  lupta lui Isus în Duh.

 

14. Pot să vie-acum ostaşii.

  Iată-i! Victima-şi aleg.

  Dar Isus acum e gata

  de-a sorbi paharu-ntreg!

 

15.Şi pe creştetul Golgotei,

  sus, între pământ şi cer,

  vor da cea din urmă luptă

  Mielul blând şi Lucifer.

 

16. Iar când Iosif va desprinde

  trupul sfântului Oştean,

  nevăzut, pe crucea goală,

  va rămâne-nfipt… Satan!

(Cântec….)

 

17. Dacă vreodată ai pornit ,

  Prin praful miilor de ani,

  Să cauţi în duhul zdrobit,

  Un Miel ce-a fost cândva jertfit,

  Va fi un ceas când negreşit,

  Vei trece şi prin Ghtsimani.

 

18.  Vei întâlni mulţi peregrini,

  Veniţi cu dorul de-a vedea,

  Priveliştea unei grădini,

  Acei îmbătrâniţi măslini,

  Bujori înmiresmaţi şi crini,

  Şi-o piatră ce ascunde-n ea,

 

19. Istoria de ne-uitat,

  A Lui Isus ce plânge,

  Pe piatra rece-ngenunchiat,

  Atât de greu împovărat,

  În cât sudoarea-I s-a schimbat,

  În picături de sânge.

 

20. Spre Tatăl Sfânt din Cer, striga,

  În chinuri ca de moarte,

  Rugându-L dacă s-ar putea,

  Paharul greu al depărta,

  Căci vina mea şi vina ta,

  Era prea greu s-o poarte.

 

21. Măslinii, martori de temut,

  Depun azi mărturia.

  Căci sunt acei ce au văzut,

  Cum Iuda doar cu un sărut,

  Ca un străin necunoscut,

  Vându-se pe Mesia.

 

22.Sărmane om seteos de bani,

  Scăldat în suferinţă,

  De peste două mi de ani,

  Un drum pavat cu bolovani,

  Te duce până-n Ghetsimani,

  Ca să găseşti credinţă..

 

 

23. Ghetsimani e o grădină plină de miresme alese,

  Este locul sfânt de unde slava,gloria se vede,

  E grădina minunată, este locul mult sfinţit,

  Locul care Domnul Isus cu lacrimi l-a-mbogăţit;

 

24.Chiar dacă în acea noapte chin de moarte L-a cuprins

  A răbdat,a stat acolo şi cu glasul a rostit:

  “Tată, Voia-Ţi să se facă;Voia Ta,şi nu a Mea,

  Dacă trebuie voi bea tot paharul cel amar!”

 

25. Şi a răbdat cu greu dar,totuşi,a băut acel pahar

  Căci a vrut ca noi acuma să gustăm din al Său Har;

  Iar când în viaţă ne loveşte suferinţa şi e grea

  Cel ce-a fost în grea durere nicidecum nu ne-o lăsa;

 

26. Ne-aminteste că mereu după greul ghetsimani

  Vine mult doritul Mire cu izbânda să ne dea;

  Soarele puternic,veşnic,mereu ne va lumina

  Căci aşa cum El lucrează nimeni nu poate lucra!

Poem -Biblia

Biblia

  De  Bulzan Marian Gigel

E o carte, ce stă scrisă,
Din vechime, prin milenii,
Ce răzbate noaptea minţii
Şi va biruii decenii!

Cartea asta nu-ncetează
Ca să schimbe, să transforme,
Mintea o înseninează
Dar, lucrează-n multe forme!

Cititorul ce-o studiază
Biblia, zilnic, tot mereu,
Întâlneşte-n foaia scrisă
Pe măreţul Dumnezeu!

Foaia albă, slova neagră,
Litere se scriu pe foaie!
Astfel Dumnezeu lucrează
Şi pe inimă dictează!

Nu există om în lume,
Care să nu fi citit
Să n-ajungă-n cunoştinţa
De-a putea fi mântuit!

Nu e simplă cartea asta!
Ea e cartea tuturor!
Căci prin ea vorbeşte Domnul.
El, e cartea cărţilor!

 

 

 

Biblia

De Maria Luca

O comoară fără margini
Este-a Domnului Cuvânt,
E fântâna veşnic vie
Păzită de Duhul Sfânt

Oază plină de verdeaţă
În deşertu-acestei lumi,
Este Cartea ce ne-nvaţă
Zi de zi să fim mai buni!

Biblia e drumul care
Ne va duce-n ceruri, sus,
Moştenirea fără preţ
Ce-i lăsată de Isus!

Dintre filele Scripturii
Se descoperă Iubirea
Ce-a-nfruntat calvarul crucii
Să ne-aducă mântuirea!

Biblia e vocea sfântă
Ce poporu-nştiinţează
Să aştepte-n rugăciune
Şi cu mintea veşnic trează,

Căci e timpil pe sfârşit,
Doar puţin a mai rămas…
De venirea Lui în slavă
Ne desparte doar un pas!

Să păstrăm ulei în vase
Pentru nunta Mielului,
Când în zbor de porumbei
Vom fi noi, mireasa Lui!!!

 

Biblia
de Viorel Balcan


Biblia, nu-i doar o carte,
Un roman cu pagini multe.
Ea e vocea ce vorbe
ște,
Celor care vor să asculte.

Biblia, nu-i doar volumul,
De pasaje și cântări.
E o întreagă  bibliotecă
Ce răspunde la-ntrebări.

Biblia, e dicționarul,
Ce-mi explică pe-n
țeles,
Cine sunt în ne
știință,
Sau ce via
ță mi-am ales.

Biblia, e abecedarul,
Ce mă-nvață să citesc.
Este ghidul ce-mi arată,
Cum prin Duhul să trăiesc.

Biblia, ne este pasul,
Cel dintâi făcut odată.
E ,, Divina’’ insuflată,
De Dumnezeiescul Tată.

Biblia, e semaforul,
E sistemul de alarmă.
Este vocea care strigă,
Eu-lui, să nu mai doarmă.

.

 

 

Biblia, e prima treaptă.
A unei scări ce duce-n sus.
Este solul ce îndeamnă,
Să venim azi, la Isus

 

Biblia, nu-i amăgirea,
Ce in inimi a stârnit,
Scuza, că-i voluminoasă,
Neîn
țeleasă la citit.

Biblia, este Cuvântul,
Celui cărui azi mă-nchin.
Biblia, e glasul tainic,
Celui care-I ,, Da și Amin’’.

Biblia

De Petre Dugulescu

 

Din mii și miliarde de volume,
Din tot ce oamenii au scris cândva,
Mai scumpă decât ori
șice pe lume,
E cartea vie
ții, sfântă, Biblia.

Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul,
Prin ea cunoa
ștem tot ce a făcut;
În ea se oglinde
ște viitorul
Și sutele de veacuri ce-au trecut.

Prin ea vorbește Domnul omenirii
Și-i spune să se-ntoarcă din păcat.
Din ea 
țâșnesc izvoarele iubirii
Și Sângele ce ne-a răscumpărat!

Ea nu-i o carte ca și celelalte,
Ea e Cuvântul Celui ve
șnic Sfânt,
E taina lucrurilor preaînalte,
Ce a lăsat-o Domnul pe pământ.

Și cartea-asta plină de-ndurare
Îmi spune mie că sunt păcătos,
Că eu eram sortit pentru pierzare
Însă în locul meu  muri Hristos…

O, câtă pace, câtă fericire,
În Cartea asta sfântă am găsit!
Oceane, mari și fluvii de iubire,
În sufletul meu gol au năvălit.

Viața mi-a umplut-o de lumină,
Și-n pieptul meu un cer întreg a pus,
M-a ridicat din pulbere 
și tină
Și mi-a-ndreptat privirea spre Isus.

 

 

Mi-a dat putere să iau Crucea-n spate,
Mi-a dat ce alte căr
ți nu pot să dea;
Bel
șug de pace și de bunătate,
Am câ
știgat citind mereu în ea.


O, Carte Sfântă, Biblie divină,
Te-oi adora 
și te-oi iubi mereu,
Pe calea-ngustă Tu îmi e
ști lumină
Și pașii mi-i îndrepți spre Dumnezeu!

Prin cartea asta poți primi iertare
Și tu, ascultătorule iubit,
Și viața ta va fi o binecuvântare,
A
șa cum tu nicicând nu te-ai gândit!

Și vei vedea că Domnul e iubire
Și-L vei simți lucrând în viața ta,
Descătu
șat de pofte și de fire
Pe El cu bucurie-L vei urma.

O, nu respinge Harul Mântuirii,
Nu refuza chemarea ce-o auzi;
Întoarce-te din bezna rătăcirii
Și nu-ncerca de Domnul să te-ascunzi.

Căci soarele și luna vor dispare,
Se vor topi 
și ceruri, și pământ!
Dar neclintit rămâne-va-n picioare
Pe veci de veci al Domnului Cuvânt!

 

 

Cântece

Citeşte Biblia

 

Citeşte Biblia

Roagă-te mereu –3ori

Dacă vrei să creşti !

      % Dacă vrei să creşti !%

 

 

%Strâng Cuvântul Tău

în inima mea să nu păcătuiesc

 împotriva Ta. %

 

Domnul meu e bun Mă păzeşte-n noaptea grea,

Vocea Lui mereu voi asculta!

De-aceea…

 

Biblia mă-nvaţă


Biblia mă-nvaţă că tot ce este rău
Vine de la cel rău, de aceea, dragul meu,
Vorba rea ce îmi spui în inimă n-o primesc
Isus mi-a spus doar atât: să mă rog şi să te iubesc.

Refren 1
Eu râd în soare şi florile sărut
Că în ele-L văd pe Isus iubit;
Parcă-s prea fericit şi când sunt jignit
Eu zâmbesc, mă rog şi iar sunt fericit.

Pacea ce mi-a dat-o Domnul Isus al meu
Întrece orice rău, eu sunt fericit mereu
Vorbe rele aud chiar mii, dar eu mă rog
Pentru cei ce le rostesc
Căci ştiu că nu sunt fericiţi.

Refren 2
Eu cânt cu florile şi cu zorile,
Şi cu razele, şi cu stelele;
Văzduhul e un cânt, căci toţi cei ce sunt
Ai Domnului meu îi cântă Lui mereu.

 

Poem -Psalmul 136

 

* Sugestie: O idee buna pentruacest psalm ar fiecare copil din grupa sa spuna prima parte din cate un versetverset (sau doua)  iar toti copiii sa ii raspunda cu partea a doua : CACI IN VEAC TINEINDURAREA LUI!

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe cel ce a scos pe Israel din mijlocul a Egiptenilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Cu mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustiu, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce Şi-a adus aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Cântece

%Domnul mare e, puternic şi tare

Nimic nu-I prea greu pentru El %

 

Şi munţii-s a lui

Şi marea-I a lui

Şi cerul tot El l-a creat

Domnul mare e , Puternic şi tare

Nimic nu-I prea greu pentru El!

Lăudaţi pe Domnul toate neamurile

Lăudaţi pe Domnul, toate popoarele

 

%Căci mare-I bunătatea Lui

Faţă de noi

Credincioşia ţine-n veci

Laudă Domnului!%