Scenetă- Blamat sau adulat?

De Florina Curuliuc, bis. Pe Stâncă, Șoimoș, Arad

Descarcă aici: SCENETĂ Blamat sau adulat- 2018

TABLOUL I 

(doi copii intră discutând atenţi)

COPIL 1…….îţi spun,fără antrenament nu ai nici o şansă. Uită-te la tine, parcă ai fi o macaroană…lung şi slab –fără pic de muşchi.

Copil 2……credeam că îmi eşti prietenă, dar şi tu râzi de mine.

Copil 1…..tocmai fiindcă îţi sunt prietenă  îţi spun. Uită-te, după câteva luni de antrenament (îşi arată bicepsul)

Copil 2….nu pot. Antrenamentul e marţi şi joi ..iar tu şti că atunci eu sunt la biserică. Nici o şansă ca mama să fie de acord cu asta. Iar dacă ea nu vrea —cine să plătească pentru asta?

Copil 1…ghinion. o să fi singurul personaj comic din albumul şcolar. Toţi aratăm precum starurile de film iar tu un subnutrit. Nu te-ai săturat să râdă toţi de tine, să te bată toţi?

Copil 2….o să incerc să o conving pe mama.

Copil 1…incearcă, încearcă. Vezi tu, şi reputaţia mea e în joc. Nu pot să umblu cu un ratat.nu înţeleg obsesia ei de a te face să mergi atâta la biserică. Heloou….când să trăieşti, când să te distrezi?? Doar nu eşti moş să te rogi toată ziua. Există atâtea  locuri unde te poţi distra…totuşi…să începem cu începutul…categoric ai nevoie de un alt corp…unul atletic…

(copilul 1 pleacă, copilul 2 intră in casă unde mama pune masa. Vrea să îl îmbrăţişeze dar copilul se fereşte, îşi aruncă ghiozdanul lângă pat şi se aruncă plictisit pe scaun.)

Mama….o zi grea?

Copil 2…..cumplită

Mama ….teza?

Copilul 2…teză, teză ,numai la asta te gândeşti. Viaţa mea socială e un dezastru, sunt un ratat, la ce foloseşte 9 in teză?!

Mama….să înţeleg că ai venit acasă cu Andrei. iar te-a necăjit.

Copil 2 …nu,nu,nu…el nu m-a necăjit. E singurul prieten ce îl am. Tu,numai tu eşti de vină. Te-am rugat de atâtea ori să mă laşi să merg la sală cu colegii, dar….tu nu mă laşi. Nu , eu  merg la antrenament pentru cer (sarcastic).

Mama….ştii că nu îmi place acest ton. Sincer nu înţeleg. Faci sport, araţi bine ..

Copilul 2…(revoltat)…bine??? uită-te la muşchii mei.(îşi încoardă braţele)

Mama..eşti conform vârstei. Nu înţeleg .

Copil…da. asta e problema ta. Nu înţelegi. Trăieşti ca în epoca de piatră. Nu te gândeşti la sentimentele mele. Te gândeşti numai la Dumnezeul tău. M-am săturat.

Mama…copil drag tu cui vrei să placi? Oamenilor sau lui Dumnezeu? Ai uitat cât de mult te iubeşte , cât de mult bine ţi-a făcut. Cu El eşti puternic, nu oamenii te fac puternic.

copilul 1..( îşi pune căştile pe urechi şi se aruncă pe o pătură acoperindu-se, strigând)…nu mai suport.

Mama….Doamne,iartă-l . ai milă de el. Vorbeşte-i Tu, pentru că Tu ştii ce să-i spui.

       (se lasă peste acest decor un material în timp ce se aude în fundal o muzică evreiască.

Copilul se schimbă discret sub pătură cu nişte haine de epocă.)

             TABLOUL II

Sluga lui Saul…trece pe lângă pătura sub care se află copilul 1 şi se împiedică…..Hei, ce faci în drum? Unde crezi că stai?

Copil 1..(buimăcit se uită la Saul, la slugă şi la hainele cu care era îmbrăcat)…Unde sunt? Cine sunteţi?

(Saul se apleacă şi îl ridică)

Sluga….noi, suntem oameni buni. Altfel ai fi încurcat-o.  Stăpânul meu şi cu mine suntem în căutarea unor măgăriţe care s-au rătăcit. Tu cui aparţii? Ai fugit de la stăpân?

Copilul 1…Stăpân? Eu nu am stăpân.  Eu….

Sluga…şi cine îţi poartă de grijă, unde locuieşti?

Saul…. nu îţi pierde timpul, uită-te la el , e un năuc . Să nu ştii cine eşti sau unde eşti…

(cei doi pleacă, copilul îi urmează de la distanţă)

 • ..(lângă un altar)…vocea: 16 „Mâine, la ceasul acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin şi să-l ungi  drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la Mine.”

Saul (se întâlneşte cu Samuel)….Spune-mi unde e văzătorul?

 • .. „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime, şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta.
 • 20Nu te nelinişti de măgăriţele* pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Şi pentru cine este păstrat** tot ce este mai de preţ în Israel? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău?”
 • 21Saul a răspuns: „Oare nu sunt eu beniamit*, din una din cele mai mici** seminţii ale lui Israel? Şi familia† mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbeşti astfel?

 

       Saul,merge cu Samuel povestind. Samuel scoate  sticluţa şi o toarnă pe capul lui Saul,îl îmbrăţişează…. Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui?

Saul ,sluga pleacă,copilul 1 la distanţa îi urmăreşte. Saul e bucuros…dispare în spatele decorului , continuă fondul sonor)

Samuel…(se adreseaza publicului ca şi mulţimii în vechime)

 • „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel şi v-am izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau.  Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.’”
 • Iată seminţia care a ieşit la sorţ e cea a lui Beniamin  . la sorţ a ieşit  Saul fiul lui chis.l Vedeţi pe cel pe care l-a ales* Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.”
 • poporul a strigat……: „Trăiască  împăratul!(aici striga cei din public)
 • Saul pleacă…. samuel pleacă şi se întoarce ….

Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră.

 Nu vă abateţi* de la El, altfel aţi** merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic.

 •  Domnul* nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui** Lui celui mare, căci Domnul a hotărât† să facă din voi poporul Lui.
 • Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând* să mă rog pentru voi! Vă voi** învăţa calea† cea bună şi cea dreaptă.
 • Temeţi-vă numai* de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie, din toată inima voastră, căci vedeţi** ce putere desfăşurㆠEl printre voi

 Dar, dacă veţi face răul, veţi pieri, voi şi împăratul vostru.

 

        TABLOUL  III

 •  (saul şi sluga revin nervoşi…agitaţi,în fundal se aude zgomotul unei mulţimi nervoase)

Sluga…..împărate…nu te pripi.şti ce a spus Samuel.

Saul….Samuel…unde-i când am nevoie de el?  Cum să spun poporului să nu îşi ia pradă de război după aşa lupta grea? Mă vor părăsi,şi ce e un împărat fără poporul său.

Sluga…împărate, Samuel e un om al lui Dumnezeu. Tot ce ţi-a spus din partea Lui s-a împlinit- Dumnezeu te-a sprijinit şi ţi-a purtat de grijă. Nu lăsa poporul să te abată de la voia lui Dumnezeu.

Saul (răcnind)…Unde e omul asta?

Samuel….se apropie(se aud oi in fundal)….

Saul…. „Fii binecuvântat* de Domnul! Am păzit Cuvântul Domnului.”

Samuel…. Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?” „

Saul ….Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a* cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.”

 • ….. „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.”
 • Saul i-a zis: „Vorbeşte.”
 • Samuel a zis: „Când* erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
 • Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.’
 • Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?

Saul….

 • Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi,
 • Dar  poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgal.”
 • Îi plac* Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea** face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te* leapădă şi El ca împărat.”

 

(muzica creşte în intensitate,saul pleacă nervos ,se reîntoarce cu faţa schimonosită,plimbându,se agitat ,împinge sluga din calea sa.

 

Într-un colţ David cântă încet ,,păstor mi-este Domnul. Saul se linişteşte, aşezându-se pe un jilţ.

(David pleacă, în urma lui Saul)

 

             Tabloul IV

 

Sluga…..împărate,oamenii sunt neliniştiţi. Aşteaptă ca să faci ceva.

Saul…..cine se poate lupta cu un uriaş…

Sluga…în tabără e apăsare, sunt tot mai..

Saul…..destul,dacă aveam soluţie aflai primul. Ce se aude ?

Sluga 2.…Împărate este aici un om care vrea să lupte cu Goliat.

Saul.…adu-l la mine.

Sluga 2.….(intră cu David)…acesta este ,Impărate

      David….Nimeni* să nu-şi piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul** tău va merge să se bată cu el.”

Saul…… Nu poţi* să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”

David…robul tău păştea oile tatălui său. Şi, când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă,

35 alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram.

36 Aşa a doborât robul tău leul şi ursul, şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui viu.”

37 David a mai zis: „Domnul*, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.”

 Saul a zis lui David: ..„Du-te şi Domnul** să fie cu tine!”

Saul…(către sluga 1+2)îmbrăcaţi-l…cu armura mea.(îl îmbracă dar david  nu poate păşi şi le lasă acolo)pleacă zâmbind.

Fundal sonor se aud râsete,apoi muzica  se opreşte brusc.. linişte ,apoi urale,zgomot de săbii.

SLUGA 2(entuziasmat)…Împărate,l-a ucis pe Goliat- cu o piatră. Am invins…am invins. David a ucis un uriaş.

Saul (furios,uimit)….cu adevărat Dumnezeu e cu el. Am să-l ucid. Eu sunt împăratul. Trece pe lângă copilul 1 care asistă la toată scena şi îi vorbeşte scuturându-l uşor.)…ce să fac? M-a lepădat Dumnezeu. Eu trebuia să inving, eu trebuia să fiu acolo, auzi…eu, nu altul eu…şi ce va fi cu mine??? (îl împinge în zona unde era pătura) Pleacă din calea mea. Am să-l ucid. Nimeni nu  îmi va lua Împărăţia.

Sluga…(încet trist)…ai pierdut-o demult, împarate. Atunci când ai ales sa asculţi de oameni şi nu de Dumnezeu. El te-a lepădat….

Saul…ce tot mormăi, adu armura…

 

 

          TABLOUL V

Copilul 1 revine la hainele sale ,aude muzica şi sare din pat, uitându-se la hainele sale,la masa pusă ,la mama care a adormit pe un scaun în timp ce croşeta. O sărută pe frunte. Mama deschide ochii mirată.

Copilul 1…stii tu, mama, ce eşti pentru mine? Un Samuel. Nu prea ştiu ce am visat dar categoric nu vreau să pierd împărăţia cerului pentru prieteni sau muşchi.

Mama…da, copil drag , oamenii, chiar împăraţii trec , dar cei ce rămân cu Dumnezeul puternic, cu Isus, vor birui.

 Pe-acest pământ murdar, trăim prin al Tău har, 
Trăim doar prin credința-n brațul Tău.
/: Doar în puterea Ta, ne-am pus încrederea
Și înaintăm oricât ar fi de greu. :/

R: Cu Tine biruim, cu Tine biruim,
Cu Tine biruim pe cel Rău.
Și biruitori, sus, mai sus de nori,
Ne vom înălța învingători.

3. În această lume rea, trăim prin jertfa Ta
Luptând cu răul pentru slava Ta, luptăm pân’ la sfârșit
/: Căci Tu ne-ai mântuit
Din moarte și păcat ne-ai izbăvit. :/

4. Prin bine și prin greu cu noi ești Tu mereu
Chiar dacă drumu-i greu și lumea-i rea,
/: Chiar dacă suferim noi vrem să nu cârtim
Și pentru toate vrem să-Ţi mulțumim
. :/

Sceneta- Rugăciunea cu răspuns

praying-children-clipart-4  sursa: http://www.fea.net/bobsnook  email: bobsnook@fea.net

Descarcă aici: Sceneta- Rugaciunea cu raspuns

Scena: scaun cu rotile, masă, taburet, telecomandă, walkman şi căşti, reviste comice de duminică.

            Luiza: (intră, îngenunchează lângă scaune) Doamne, Ana spune că noi două avem ceva probleme de comunicare. Aşa că Îţi încredinţez Ţie problemele mele, bine? Amin. (se aşează în scaunul cu rotile, ia telecomanda, dă drumul unui televizor imaginar din spatele audienţei, schimbă canalul de mai multe ori, pune căştile pe urechi, dă drumul la walkman, cântă o melodie cunoscută cu mişcări, din cel mai nou videoclip rock, ia revista, citeşte, dă paginile.)

            Ana: (intră, se aşează) Trebuie să vorbim.

            Luiza: (mai cântă un vers din melodia pe care o fredonează.) read more…

Sceneta- Dărnicia

Sursa: www.uucyc.ru

Traducere: Tania Tarlev

Descarcă aici:Darnicia- sceneta

 

Personaje:


Pastorul

Taximetristul

Norocosul

Bogatul

Zgârcitul

Bătrâna

 

Cei cinci stau pe bănci la biserică, în faţa lor – pastorul. În sală mai stau vreo 2-3 oameni, care nu au nici un rol mai deosebit.

 

Pastorul : Cu aceasta timpul nostru împreună s-a terminat. Nu uitaţi că la uşă este cutia pentru dărnicie. Să fiţi binecuvântaţi!

 

Oamenii  vorbesc între ei, îşi strâng mâinile. Peste câteva minute, taximetristul  îşi ia rămas bun de la ceilalţi.

 

Taximetristul:  Aşa … luni 105, marţi şi miercuri câte 75. În total – 225. Joi- 200. Vineri nu am avut nimic, deci 455. Aşa…acum să împart la 10…hm…45 de lei…nu, n-o să dau chiar atâţia…o să pun 40 de lei…şi o să fie suficient…Să mai calculez încă o dată…deci e luni…marţi…

După aia pune foarte atent banii în cutie.

 

Norocosul ( îşi ia rămas bun de la ceilalţi şi porneşte spre ieşire): Nu, pur şi simplu nu se merită. De ce trebuie să dau a zecea parte chiar şi din noroc chior? Şi ce-ar fi fost dacă n-aş fi găsit acei 20 de lei? N-aş fi fost nevoit să dau 2…Înţeleg că din salar trebuie să cedez…dar din ăştia 20…doar i-am găsit din pură întâmplare…Nu, desigur că nu îmi pare chiar aşa rău de ei, totuşi, o prăjitură îmi luam…ridică capul…Doamne, îţi mulţumesc pentru aceşti 20 de lei pe care i-am găsit pe stradă şi cred că Tu nu vrei a zecea parte CHIAR şi din ei!

 

Bogatul (tot timpul a vorbit la telefonul mobil. Terminând conversaţia, el se îndreaptă spre ieşire) : Oh! Ce văd eu aici! Cutiuţa! Da, după o predică atât de inspirată, o să pun aici chiar 100 de lei…deschide portmoneul, ia o bancnotă dintr-un teanc mare şi cu indiferenţă o aruncă…gata, mi-am făcut datoria. Acum las’ să încerce măcar să se ia de mine! Păi, pe oameni ca mine se ţine biserica asta!

 

Zgârcitul (se ridică de pe scaun şi se uită la ceas. Îşi ia rămas bun de la bătrânică şi se apropie de cutie / ieşire) : Ce chestie! Pastorul nu a uitat să anunţe despre dărnicie…Cică  „nu uitaţi că la uşă este cutia pentru dărnicie”! Hm, cel puţin la noi au agăţat cutia asta de uşă, în alte biserici am auzit că diaconii umblă şi strâng „jertfele”. Vin aşa direct la tine, te privesc adânc…încearcă şi nu pune ceva acolo…de altfel, şi la noi e destul de urât: au pus cutia asta chiar la uşă…zici că te apucă de nas când pleci…dar…nu-i nimic, o s-o şterg de aici pe nevăzute…cineva din sală îl priveşte prieteneşte…Ca să vezi! Aici nu e biserică, ci o adunătură de „spioni”…Aşa deci…trebuie să mimez ceva…bagă mâna în buzunar şi „aruncă” o bancnotă imaginară în cutie…Părăseşte cu grabă sala.

 

  Bătrâna (se îndreaptă încet spre ieşire, căutându-şi portmoneul): Doamne, ce pot să-ţi dau eu? Din toată pensia mea am rămas cu un singur leu…Primeşte, Tată, această umilă jertfă, şi foloseşte-o spre slava Ta…

 

Marcu 12: 41-44

 

„Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului, şi se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o vădivă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, cari fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie; căci toţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

 

* Sfârşit *

 

Sursa: www.uucyc.ru

Traducere: Tania Tarlev

Sceneta- Planurile omului

Descarcă aici: Sceneta- Planurile Omului

Personaje și materiale:

 -Un personaj Il reprezintă pe Dumnezeu, acesta stă așezat undeva la o oarecare înălțime (opțional). Lângă el se află un teanc de foi albe, o cariocă și două cutii pline cu multe hârtii mototolite. Pe o cutie scrie binecuvântări pentru Lucian, pe cealaltă binecuvântări pentru Matei.

-Un personaj este responsabil cu transcenderea timpului ( foarte opțional…după gust:P..eventual în cazul în care vreți să mai includeți un om în scenetă;) Eu m-am gândit la un caiet sau niște foi pe care sa fie scriși cațiva ani…și personajul să stea deoparte…și la momentul potrivit, să schimbe foaia..deci anul)

-Sceneta prezintă paralel viața a doi pocăiți: Lucian și Matei. !!Locul unde se desfașoară acțiunile lor trebuie poziționat în așa fel încât să aibă ambii acces la personajul reprezentând pe Dumnezeu.!!

Sceneta:

-Lucian și Matei iau fiecare câte o foaie de hârtie pe care iși scriu planul lor pe primul an.

-Se întâlnesc.

-Lucian: La mulți ani Matei! Domnul să te binecuvinteze.

Matei: Amin! La mulți ani și ție!

Lucian: Ți-ai făcut planul pe anul acesta?

Matei: Poi…în mare, da…, l-am făcut.

Lucian: Și cam ce ți-ai propus pentru noul an?

Matei: Anul acesta mi-am propus să fac tot posibilul să îmi iau o mașină nouă. Nu vreau să închei anul fără ea! Dar tu…tu ți l-ai făcut, ia zi?

Lucian: Da, mi l-am facut și eu. Pe mine mă tot bate soția la cap că mașina de spălat ar trebui schimbată, deci în primul rând anul acesta mi-aș schimba mașina de spălat, și mai apoi intenționez să îmi cumpăr un laptop. Matei: Super☺! Cred că ar fi bine să ne rugăm pentru lucrurile astea dacă vrem să le primim.

Lucian: De acord.

-Se despart. Merg fiecare la “casa” lor și se roagă (având foile cu planurile pe anul respectiv în mână).

-Dumnezeu (puțin dezamăgit) ia o foaie albă de hârtie pe care scrie mare MAȘINĂ (o arată publicului) o mototolește și o aruncă lui Matei.

Matei mulțumește (scurt, sec).

Dumnezeu îi spune (cu părere de rău):”Puteai să primești mult mai mult!”.

– Apoi ia o altă foaie albă de hârtie și scrie mare pe ea MAȘINĂ DE SPĂLAT, iar pe alta LAPTOP (le arata publicului), le mototolește și le aruncă lui Lucian.

Lucian mulțumește (scurt, sec). Dumnezeu îi spune și lui (cu părere de rău) : ”Puteai să primești mult mai mult!”

[-Anul trece.] Cei doi își iau fiecare câte o bucată de hârtie și își scriu planul pentru noul an.

-Se întâlnesc din nou.

-Matei: La mulți ani Lucian! Domnul să te binecuvinteze. Ce mai faci?

 

 

Lucian: Amin! La mulți ani și ție! Destul de bine.

Matei: Ți-ai făcut planul pe anul acesta?

Lucian: Da…, l-am facut.

Matei: Și cam ce ți-ai plănuit?

Lucian: Anul acesta m-am gândit să mă înscriu la o facultate, să îmi iau o diplomă și să îmi găsesc și eu un loc de muncă mai serios. Tu ți-ai făcut planul tău?

Matei: Da, mi l-am făcut. Pentru anul acesta m-am hotărât să investesc mai mult în viața spirituală și în activitatea de la biserică. Vreau să intru în cor și de asemenea să încep un curs gratuit de chitară pentru doritori.

Lucian: Deci ne punem din nou pe rugăciune, nu?

Matei: Da.

-Se despart. Merg fiecare la “casa” lor și se roagă (având foile cu planurile pe anul respectiv în mână).

-Dumnezeu(puțin dezamăgit) ia o foaie de hârtie alba pe care scrie mare DIPLOMĂ iar pe alta LOC DE MUNCĂ,(le arata publicului) le mototolește și le aruncă lui Lucian.

Lucian mulțumește(scurt, sec).

Dumnezeu îi spune (cu părere de rău):”Puteai să primești mult mai mult!”

-Dumnezeu(hotărât) mai ia o foaie de hârtie pe care scrie mare COR și alta pe care scrie mare CURS DE CHITARĂ(le arată publicului), le mototolește și le aruncă lui Matei. Apoi din cutia cu binecuvântări pentru Matei…mai ia un pumn de hârtii mototolite și i le aruncă lui Matei.

Matei mulțumește bucuros!

 

[-Anul trece.] -Cei doi își iau fiecare câte o bucată de hârtie albă. Lucian scrie pe foaia lui planurile pentru noul an.

Matei lasă foaia albă.

-Se întâlnesc din nou.

-Lucian: La mulți ani Matei! Cum mai merge cu corul?

Matei: La mulți ani! (entuziasmat)Foarte bine, mulțumesc. Dar noua ta meserie? Lucina: O, merge bine, mulțumesc. Aduce bani mai mulți decât cea veche, slavă Domnului.

Matei: Mă bucur… Ți-ai făcut planul pe anul acesta?

Lucian: Da. Pentru noul an m-am gandit la copiii cu care m-a binecuvântat Dumnezeu, și mă gândeam că în curând o să fie mari, și mi-am propus ca anul acesta să cumpăr un apartament undeva în oraș pentru când vor avea ei nevoie. Tu ți-ai făcut planul?

Matei: Oarecum…, îl am la mine, uite (și ii arată foaia albă).

Lucian(disperat): O foaie albă????!! Ce-nseamnă asta?? Te-ai săturat de viața? Doar nu vrei să-ți pui capăt zilelor?!!

Matei: Nu, stai liniștit, nici vorbă! Asta înseamnă că am hotărât să Îl las pe Dumnezeu să îmi facă planurile de-acuma! El are deja un plan pentru mine, așa că de ce mi-aș face eu altul, mai ales când știu bine că planurile după placul Domnului sunt însoțite de multe binecuvântări.

 

-Se despart. Merg fiecare la “casa” lor.

-Matei se roagă(cu foaia lui albă în mână) și Dumnezeu(bucuros) ia din cutia cu binecuvântări pentru Matei și mai multe foi mototolite decât data trecută și i le aruncă acestuia.

Matei mulțumește iarași bucuros!

-Lucian se roagă și el puțin(cu foaia cu planurile lui pe anul respectiv în mână), dar se oprește brusc, stă puțin nehotărât, pe urmă (nemulțumit și dezamăgit de el, dar hotărât în același timp) ia foaia cu planurile sale pe acel an, o rupe și o înlocuiește cu o foaie albă și ținând-o în mâini începe și se roagă din nou.

-Dumnezeu (bucuros) ia foi mototolite (multe) din cutia cu binecuvântări pentru Lucian și i le aruncă acestuia.

Lucian mulțumește și el bucuros.

Morala: Binecuvântările pe care le primim au mare legătură atât cu ceea ce cerem cât și cu perspectivele planurilor noastre. Nu-i destul ca planurile noastre să Îl includă pe Dumnezeu în ele, căci dacă Dumnezeu nu este în centrul lor atunci s-ar putea să primim numai ceea ce cerem și atât, și asta doar în cazul în care cererile noastre sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, adică dacă ne facem planuri care îl au pe Dumnezeu în centru, atunci vom primi nu doar ce cerem după voia Lui ci și multe alte binecuvântări neașteptate! Însă indiferent de ce fel de planuri ne facem noi, Dumnezeu are deja un plan cu noi. E adevărat că planul acesta trebuie mai întâi descoperit, însă dacă noi renunțăm să ne mai facem planuri și Îl lăsăm pe El să ne descopere planul Său, binecuvântările vor fi enorm mai multe.

Opțional:[Totuși, pentru a face pasul acesta este nevoie de maturitate spirituală, așadar simțiti-vă îndemnați la maturitate și ] Lasați-L pe Dumnezeu să vă facă planurile! 🙂

Sceneta: ,,Prietenii în tabără’’ sau ,, Nu vreau să mă leapăd de Isus.’’

depositphotos_60142557-stock-photo-group-of-smiling-school-kidsde Florina Curuliuc, Bis. Pe Stâncă, Șoimoș, Arad

Descarcă aici: Sceneta .Prietenii in tabara

Sceneta: ,,Prietenii în tabără’’  sau ,, Nu vreau să mă leapăd de Isus.’’

(Lângă un foc de tabără, câţiva copii (C1,C2,C3,C4) mănâncă bezele şi stau de vorbă)

*(Introducerea cu sărbătorile poate fi schimbată dacă nu se potriveşte cu momentul în care faceţi tabăra)

Copil 1……faine-s sărbătorile astea, scăparăm de şcoală, iarbă verde, chef de chef…(râd)

read more…