Poem Nuntă Nr.2

          Această lucrare a apărut acum 12 ani, sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu scopul de a oferi un sprijin învăţătorilor de la şcoala duminicală. Este o lucrare care adună, într-un loc anume, pentru câteva ore, învăţătorii dintr-o comunitate regională sau teritorială.

            În cazul meu, totul a început în luna septembrie 1999, în Austria, pe când eram la Conferinţa Bisericilor Române Penticostale. Acolo am predat câteva seminare, pe tema „Organizarea de tabere”. În încheierea conferinţei am participat la o sedinţă de organizare a lucrării cu copiii pe Austria. S-a format un bord de conducere, compus din 5 persoane (4 fraţi şi 1 soră) şi s-au apucat de treabă, în scopul slujirii celor 13 biserici de pe atunci. Am venit în ţară şi, după ce am stat înaintea Domnului Isus în rugăciune, am primit viziune pentru România şi am pornit la treabă. În aprilie 2000 am împărtăşit viziunea mea fratelui Ioan Bochian (coordonatorul de licenţă la ITP Bucureşti) şi am primit primele sfaturi pentru organizare. Prima conferinţă avea să vină în noiembrie 2000, împreună cu preşedintele Luca Creţan, pentru învăţătorii din Comunitatea Penticostală Regională Oltenia-Argeş. În septembrie 2000 am avut o întrevedere cu pastorul Moise Ardelean, preşedinte al Comunităţii Penticostale Regionale Arad, şi în martie 2001 am avut împreună Conferinţa Învăţătorilor pentru regionala sus amintită.

            Drumul părea să fie deschis, dar am întâlnit alte comunităţi regionale, unde conducerea de atunci nu a avut, pentru vremea aceea, viziune pentru această lucrare. Am ajuns la un moment de cumpănă, ştiam că Domnul Isus vrea organizarea lucrării cu copiii în cadrul Cultului Penticostal şi totuşi întâlneam obstacole de netrecut. Domnul mi-a vorbit printr-o proorocie şi mi-a spus în mod foarte clar ca să merg pe drumurile deschise şi, la vremea hotărâtă de sus, tot El va deschide şi celelalte uşi. Am mers în continuare, Dumnezeu mi-a dat o echipă la Comunitatea Penticostală Regională Arad, apoi colaboratori în celelalte comunităţi regionale/teritoriale, echipe şi, în prezent, prin harul Lui, împreună organizăm conferinţe anuale în mai multe locuri din: România, Spania, Italia, Irlanda, Franţa, Portugalia, Austria, Ucraina, Belgia, … şi cu ajutorul lui Dumnezeu urmează până la marginile pământului.

            În cadrul acestor conferinţe întotdeauna este invitat un frate din conducerea comunităţii pentru a avea un cuvânt de îmbărbătare pentru lucrătorii cu copiii. De obicei, în cadrul acestor conferinţe sunt 1-2 seminarii de predare, precum şi unul cu parte practică. Aproape la fiecare conferinţă, chiar dacă a trebuit să duc personal cu geamantanul, căutăm să fie şi material didactic, pe care învăţătorii pot să-l cumpere. Toate secţiunile din program sunt legate şi împletite cu rugăciune şi cântare.

            În cadrul acestor conferinţe avem următoarele obiective: aducerea învăţătorilor în prezenţa Domnului pentru reîmprospătarea chemării, viziunii şi pasiunii pentru Domnul Isus şi lucrarea cu copiii; echiparea învăţătorilor; dotarea şcolilor duminicale cu material didactic; părtăşie, cunoaştere şi colaborare; ajutarea unor proiecte de lucrare cu copiii prin colectele care se fac; promovarea celor 12 ramuri ale lucrării cu copiii.

            Dacă Duhul Sfânt te călăuzeşte să organizezi în zona/regiunea ta o conferinţă, contactează-ne. De asemenea, dacă primeşti un îndemn din partea Domnului Isus sau din partea vreunui slujitor de-al Lui ca să dăruieşti pentru această lucrare, te rugăm să ne contactezi.

 

                                                                                                Samuel Cristian Muică,

                                                                                    Lider lucrarea cu copiii din Cultul Penticostal

Categorii

Lasa un comentariu