Strofa 1
De la Pământ la Cer este o scară
Îngeri pe ea urcă şi coboară
De la Pământ la Cer este o scară
La cer să ajungă.

Strofa 2
Treapta întâia este credinţa în Isus,
Treapta a doua, cunoaşterea lui Isus,
Treapta a treia, stăpânirea ta,
Urcă şi pe ea.

Strofa 3
Treapta a patra, răbdarea cu oamenii,
Treapta a cincea, evlavia inimi,
Treapta a şasea, dragostea pentru fraţi,
Pentru toţi fraţii.

Strofa 4
Treapta a şaptea iubirea pentru semeni,
Treapta a şaptea cu Isus să te asemeni,
Iubind pe semeni …

Strofa 5
Mai sus, mai sus, urcă încă o treaptă,
Mai sus, mai sus, îngerii te ajută,
Mai sus, mai sus, mai aproape de Isus,
Şi apoi cu Isus.