Despre noi

Timp de 100 de ani, Școala Duminicală a fost forma dominantă și aproape singura formă de educație creștină a copiilor și a tineretului protestant, cu excepția familiei.


Școala Duminicală este un program de educare a copiilor ținut duminica în anexa bisericii locale în paralel cu unul dintre programele pentru adulți, având ca scop să explice copiilor pe înțelesul lor Cuvântul Lui Dumnezeu, să creadă în Domnul Isus, să crească în credință, să fie implicați în viața bisericii locale, să fie implicați în lucrarea de misiune, să fie echipați pentru a fi lucrătorii de mâine precum să fie bine organizați și pentru alte activități.


Pentru a avea o Școală Duminicală, biserica trebuie să înțeleagă că trebuie să dispună de resurse, atât de cele umane cât și resurse financiare. Resursele umane sunt învățătorii care trebuie să fie născuți din nou, să posede o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, să să fie consacrați și să-L iubească pe Dumnezeu și dispuși să învețe fiind pregătiți și instruiți pentru a putea fi de ajutor părinților, bisericii dar în special copiilor.

Departamentul de Copii susține și recomandă ca fiecare biserică să susțină această lucrare a Școlii Duminicale, ea fiind un loc în care credință copilului se conturează, în care copilul se apropie de Dumnezeu, un loc în care copilul învață să fie o piatră vie și scumpă în casa Stăpânului.


Responsabil Departament de Copii CCP-BDAR Pastor Daniel Alexandru Neagoe

Istoric

Încă din anii 1950 a existat în unele Biserici Penticostale din România o formă incipientă de şcoală duminicală, în care copiii repetau cântări, învăţau versetul de aur şi asistau la o lecţie „predică”. Nu existau pe atunci cursuri de pregătire sau materiale didactice; dar după mulţi ani au început să intre în ţară prin diverse asociații și organizații.


Odată cu trecerea timpului, lucrarea cu copiii a evoluat în bisericile penticostale. Ceea ce a ridicat standardul lucrării, pe lângă materialele care au început să apară, au fost cursurile de instruire ale învăţătorilor. În anul 1993 fratele Pavel Leahu a organizat câteva cursuri de instruire. Un rol important în dotarea lucrătorilor cu material didactic l-a avut şi Societatea Penticostala Misionară Creştină Română  (SPMCR), care a adus în ţară materialul cunoscut sub numele de Biblia în pâslă.


Lucrarea a început să se dezvolte timid, în multe biserici, acolo unde au existat oameni cu inimă pentru lucrarea cu copiii. Deşi în structura de organizare a Cultului Penticostal există de mulţi ani Departamentul Familii, Tineret şi Copii, dar o formă funcţională la nivel naţional a lucrării cu copiii nu a existat.  În 1999, Dumnezeu a vorbit lui Sami Muică (din Reşiţa) punându-i pe inimă organizarea lucrării cu copiii în bisericile penticostale, la nivel naţional. Dumnezeu l-a călăuzit şi i-a scos în cale oameni potriviţi care să-l îndrume şi mai apoi colegi de slujire. Iată câteva dintre evenimentele importante ale organizării lucrării:
 În noiembrie 2000, Sami Muică împreună cu Luca Creţan, preşedintele Comunităţii Regionale Oltenia-Argeş, au organizat o conferinţă a învăţătorilor şi viitorilor lucrători de şcoală duminicală din Oltenia.

 În 31 martie 2001 Sami Muică împreună cu Moise Ardelean, preşedintele Comunităţii Regionale Arad, au organizat în Biserica Penticostală Apele Vii din Timişoara, Prima conferinţă a învăţătorilor de şcoală duminicală de pe raza acestei comunităţi. La conferinţă au participat aproximativ 250 de persoane. În cadrul conferinţei, fratele Moise Ardelean a format un comitet de conducere compus din nouă persoane, iar responsabil al lucrării cu copiii a fost numit Sami Muică.

 În septembrie 2001, a avut loc recunoaşterea oficială a Departamentului pentru copii al Comunităţii Regionale Arad. În cadrul departamentului, în lunile septembrie – noiembrie, cu ajutorul instructorilor de învăţători au fost instruiţi aproximativ 270 de lucrători cu copiii, în cursul „Ce trebuie să cuprindă programele de şcoală duminicală, nivelul 1“.

 În ianuarie 2002 au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 20 de persoane.

 În martie 2002 a avut loc lansarea revistei Mărgăritarul, revista pentru copii, învăţători şi părinţi a Departamentului pentru copii.

 Pe 23 martie 2002, a avut loc în Biserica Penticostală Elim din Timişoara, “A doua conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad”, la care au fost aproximativ 400 de participanţi.

 Au urmat o serie de conferinţe organizate în următoarele comunităţi regionale: Bucureşti, Maramureş şi Sătmar, Cluj, Oradea.

 În luna martie 2003, au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 30.

 În 12 aprilie 2003, a avut loc „A treia conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad“, care s-a ţinut la Biserica Penticostală Gloria din Arad. Au fost participat aproximativ 300 de persoane.

 Din 2003, cu ajutorul lui Dumnezeu şi în colaborare cu fraţii lucrători din conducerea Cultului Penticostal, pastori şi lucrători cu copiii, s-a început procesul de organizare la nivel naţional. Procesul acesta s-a întins în ani şi a făcut paşi destul de mici. S-au întâmpinat multe piedici, uşi închise şi probabil că s-au făcut şi greşeli.

 În anul 2007 pastorii Titus Ioan Coroban şi Moise Lucaci l-au cooptat pe Sami Muică în echipa de conducere a Departamentului Familii, Tineret şi Copii al Cultului Penticostal, numindu-l responsabil în lucrarea cu copiii şi i s-a dat mână liberă de slujire.

 Dintr-o dată multe uși s-au deschis şi a început procesul de organizare la nivel național: conferinţe regionale, cursuri de instruire şi proiecte naţionale.

 Revista Mărgăritarul a devenit revistă naţională la Compartimentul pentru Copii.

 Ziua de post în fiecare primă joi din fiecare lună, a fost unul dintre proiectele menite să aducă unitate în slujire.

 Proiectul Concursul biblic Talantul în negoţ a fost „liantul” care a legat lucrarea la nivel naţional şi urmează să o lege şi la nivel european.

 2008-2021 au fost ani de accesiune, în care Dumnezeu a binecuvântat comunitatea penticostală prin diferiți învățători cu proiecte pentru edificarea școlii duminicale și credința copiilor.

 În luna septembrie 2021 în cadrul primei Conferințe internaționale de învățători ținută la Timișoara, fratele Samuel Muică după o slujire de 10 ani avută împreună cu fratele Daniel Neagoe, acesta i-a predat mandatul de Responsabil Departament, fiind în continuare parte în echipă în calitate de sfătuitor. Alături de fratele Daniel Neagoe, au avut parte de numirea de asistenți- frații Adrian Iacob și Daniel Schipor.

 Din septembrie 2021- până în prezent cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele Daniel Neagoe împreună cu echipa de coordonare continuă la dezvoltarea Departamentului.