Fişe cu activităţi pt setul de lectii- MINUNATA SALVARE DĂRUITĂ DE DUMNEZEU

trimise de Anca Aiacoboaiei, Harghita Fiul risipitor    ,  Fiul risipitor -RASPUNSURI Ioan Botezătorul arată calea mântuirii ,       Ioan Botezătorul -RASPUNSURI Nicodim ,    Nicodim- RASPUNSURI Pavel si Sila la Filipi   ,  Pavel si Sila la Filipi -RASPUNSURI

1 2 3