Gaseste oita pierduta- joc recapitulativ

tufe 2 ,oita - imagini joc   Descarca instructiunile aici : Gaseste oita- Joc recapitulativ

    Instrucţiuni:

 •     Printaţi imaginile de mai jos pe hȃrtie cartonatӑ, decupaţi-le şi laminaţi-le;
 •     Puneţi tufele pe o tabliţӑ cu buzunӑraşe, sau lipiţi-le cu blutak de o tablӑ;
 •     Ascundeţi oiţa dupӑ o tufӑ;

    Desfӑşurarea jocului:

 • Ȋmpӑrtiti copiii ȋn douӑ echipe ( dacӑ sunt mici se poate individual, fӑrӑ sӑ facӑ parte dintr-o echipӑ);
 • Puneti ȋntrebӑri din lecţie şi chemaţi cȃte un copil in faţӑ sӑ ghiceascӑ ȋn spatele cӑrei tufe este ascunsӑ oiţa;
 • Dacӑ nu a gӑsit oiţa, primeşte totuşi un punct pt cӑ a rӑspuns corect;
 •  jocul se continuӑ, urmӑtorul copil care va rӑspunde corect fiind avantajat prin faptul cӑ el va şti ȋn spatele cӑrei tufe nu este oiţa.
 • Cȃnd un copil a gӑsit oiţa, este aplaudat şi primeşte 10 puncte;
 • Dacӑ ȋncӑ mai sunt ȋntrebӑri de pus, ȋnvӑţӑtorul ar trebui sӑ ascundӑ oiţa ȋn spatele altei tufe, fӑrӑ sӑ fie vӑzut de copii;
 • Cȃştigӑ echipa care are mai multe  puncte sau copii care au gӑsit oiţa
 • tufe 2 ,oita - imagini joc

tufe-imagini joc

Categorii

Lasa un comentariu