trimise de Naomi Voiculescu, Canada
387451. Care fata in timp ce pastea măgarii tatălui ei a găsit izvoarele calde  ? Ana , fata lui Tibron ( Genesa 36: 24 )
2. Cum se traduce ” leul lui Dumnezeu ” ? Ariel  (  Isaia 29:1 )
3. Cine s-a născut , dar n-a murit , si a murit , dar nu s-a născut ? Enoh , Ilie , Adam si Eva
4. Cine s-a născut , a mâncat , a trăit , a vorbit , si a murit , dar nu a mers nici in cer , nici in iad dar nici la judecată ? Magarita lui Balaam
5. Unde scrie de 3 cârciumi in Biblie ? F. Ap 28:15
6. Care psalmi i-a scris Solomon ? 127, 72
7. Care cetate spune Dumnezeu ca o va spală ca pe o farfurie ? Ierusalim
( 2 imparati 21:13 )
8. In Ezechiel 23 Oholiba si Ohola sunt surori , dar atunci cine este Oholiboma ? Nevasta lui Esau ( Genesa 36:14)
9. Împotriva cărei capatenii s-au luptat jumătate din stele ? Sisera
( jud 5:20 )

10. Cine si-a dus in mana propria sentinta de moarte într-o scrisoare ? Urie
11. Unde a zidit Solomon primul templu ? Muntele Moria ( 2 cronici 3:1 )
12. Cine a construit al doilea templu ? Zorobabel ( Ezra 5:2 )
13. In ce context s-a mâniat Isus ? Nu a lăsat copiii ( Mrc 10: 14 )
14. Cum se numește capatenia casei imparatului Ezechia  ? Eliachim (Isaia 36: 3)
15. Ce căutau evreii care locuiau in Ierusalim sa-i facă lui Pavel ? Omoare
    (F. Ap 9:29)
16. Când spune Isaia ca lumina soarelui va fi ca lumina a 7 zile ? Va lega Domnul vânătăile poporului Sau si va tămădui rana loviturilor lui ( Is 30:26)
17. Despre ce marturiseau cu multă putere Apostoli ? Învierea Domnului Isus (F ap 4:33)
18. Care apostol a fost ucis cu sabia de către Irod ? Iacov , fratele lui ioan (F.ap 12:2)
19. Cine a fost numit de către soția lui : soția de sânge ?
20. Din ce semintie a lui Israel era Pavel ? Beniamin, evreu (Fil 3:5)
21. Cărei biserici i-a vorbit Domnul despre luciafarul de dimineața ? Tiatira ( Ap.2:18- 28)
22. Care mama si-a părăsit copilul din mila ? Agar ( Gen 21: 16 )
23. Ce avea Moise mai mult ca orice alt om din lume ? Blandete
( Num . 12:3 )
24. Cine l-a ucis pe uriasul care avea 6 degete la fiecare mana si 6 degete la fiecare picior ? Ionatan ( 2 Sam 21: 21 )
25. Ce om face mai tare decât 10 viteji ? Cel intelept ( Ecl . 7:19 )
26. Care popor este hoinar fata de Dumnezeu ? Iuda ( osea 12:21 )
27. Care sunt cei doi misionari care li s-a dat nume de zei ?
Barnaba si Pavel ( F.ap 14:12 )
28. Ce popor era ca o turta neintoarsa ? Efraim  ( osea 7:8 )
29. In ce consta cunoștința mantuirii ? Iertarea pacatelor ( Lc 1:77 )
30. Cine a primit ordin ca sa arate un ban ? Farisei ( Mrc. 12:15)
31. A cui picioare era iute ca o caprioara de câmp ? Asael ( 2 Sam 2:18 )
32. Ce femeie i-a dat ordin lui Isus zicand : Porunceste ? Mama fiilor  lui Zebedei ( Mat. 20:21 )
33. A murit un om si a fost îngropat si nici un alt om nu i-a văzut si nu i-a cunoscut mormântul . Cine e mortul ? Moise ( Deut 34:5-6 )
34. Cum se numea o vale in care tot poporul a binecuvantat peDomnul ? Beraca ( 2 Cron 20:26 )
35. Cine a fost un vitez vanator înaintea Domnului ? Nimrod ( Gen 10: 9)
36. Cine a rezidit Ierihonul ? Hiel ( 1 imp 16:34 )
37. Cum se numea fetele lui Solomon ? Basmat si Tafat ( I imp . 4: 11 )
38. Cum se numeste fratele lui Neemia ? Hanani ( 1:1 )
39. Cu ce insecta a comparat David armata dusmanilor lui ? Albine
Ps 118:12
40. Unde scrie in Biblie de nevoie neagră ? Is 8:22
41. Care oameni ai Bibliei au mâncat cărțile ? Ezechiel ( 3:1 ) , Ioan
42. Care om a fost făcut Dumnezeu , Dumnezeu ptr.om ? Moise
( Exod 7:11 )
43. Care dintre urmasi lui Moise a fost idolatru ? Ionatan ( jud . 18:30)
44. De ce se ratacesc oamenii ? Nu cunosc scripturile si nici puterea lui Dumnezeu ( Mat 22:29 )
45. Ce oaie a născut lup ? Rahela- Beniamin
46. Cui i-a schimbat Dumnezeu meniul ? Ezechiel ( 4:12-15 )
47. Cine s-a născut , a trăit ,n-a murit si nici nu mai trăiește ?
Nevasta lui Lot ( Gen. 19:26)
48. Cui a zis Dumnezeu sa facă scandurile cu urechi ? Moise in cortul întâlnirii ( Exod 26: 17 )
49. Cine a născut un fiu după chipul si asemanarea lui la vârsta de 130 de ani ? Adam ( Gen. 5:3 )
50. Ce lucru nu poruncise ,randuise si nici nu i-a trecut prin minte lui Dumnezeu ? Sa arda copii in foc ( Ier. 19:15 )
51. Unde scrie ca domneste neoranduiala si umbra morții ?
Iov 10:22
52. Cine a plâns pana n-a mai putut plânge ? David si poporul
( 1 Sam . 30:4 )
53. Unde scrie despre 2 oameni care Domnul i-a ascuns ?
Logofatul Baruc si proorocul Ieremia ( 36: 26 )
54. Unde scrie de creion si compas ? Îs.44:13
55. Care oameni au trecut la alta Evanghelie ? Galatenii ( 1:6 )
56. Care a fost bărbatul care a purtat semnele Domnului Isus pe trupul lui ? Pavel
57. Care oameni au fost fermecati ? Gălățeni ( 3:1 )
58. Cine a zis sa scap nu pot si sa cesrsesc mi-e Rusie ? Ispravnicul
( Lc 16:3 )
59. Ce lucruri i-au mințile omului ? Curvia,vinul si mustul ( Osea4:11)
60. Cine a putut face un bine ,dar a făcut mai bine ca un a făcut acel bine ? Fecioarele intelepte
61. Din ce loc a cules iscoadele gigantul ciorchine de strugure ? Valea Escaol ( Num.13:24)
62. Cine a fost primul rod al Asiei ? Epenet ( rom.16:5)
63. Cum se numea valea care era acoperită cu fântâni de smoala ? Sidim
( Gen.14:10)
64. Un om într-un sicriu viu,sicriul se mișcare iar omul se smerea . Cine-i sicriul ? Balena lui Iona
65. Cine suferea de urdinare si friguri ? Publius ( F.ap 18:8 )
66. Cum se numesc cei 2 dusmani a lui Moise ? Iane si Iambre
( 2 Tim. 3:8)
67. Ce evenimente s-a întâmplat când Avraaam a împlinit 100 de ani ?
Născut Isaac si Ismael 14 ani
68. In ce ogor s-a oprit ingerul Domnului când i-a vb lui David ?
Aravana ( 2 Sam.24:16 )
69. Cine a plâns in cer ? Ioan ( Ap.5:4 )
70. De oasele cui s-a atins un om si a inviat ? Elisei ( 2 Imp.13:21 )
71. Cine a omorât un sfert din lume ? Cain
72. Cine s-a îmbătat in ceruri ? Sabia Domnului ( Is 34:5)
73. Care sfânt are coada ? Porumbelul
74.Cine a trăit 777 ? Gen. 5:31
75.Cine a spus : duhul Domnului vorbește prin mine si cuvântul Lui este pe limba mea ? David –
2 Sam. 23:2
76.Cine a spus : împărăția lui Dumnezeu nu sta in vorbe , ci in putere ? Pavel 1 Cor. 4:20
77.Care a fost motivul care l-a determinat pe împăratul Asiriei sa se întoarcă in tara lui ?
( Is. 37:36-37 ) ingerul Domnului a ucis in tabara asirienilor 185.000 de oameni
78.Cine sunt Adevărații preoți a lui Dumnezeu ? Cei care au parte de întâia Înviere ( Apoc. 20:6 )
79.Cine nu se va închina inaintea fiarei  dintâi ? Cei care au fost scriși in cartea vietii Mielului ( Apoc. 13:8 )
80.Cine este prieten cu împăratul ? Cine iubeste curăția inimii si are bunavointa pe buze
( Prov . 22:11)
81. Cine a fost numit de popor ,, Ierubaal ” pentru ca a dărâmat altarul lui Baal ? Ghedeon
82. Cum se mai numea Estera ? Hadasa
83. Cine acoperă totul , crede totul , nădăjduiește totul si suferă totul ? Dragostea
84. Carui Prooroc i-au adus corbii de mancare ? Ilie ( 1 imparati 17:1-6 )
85. Cine a fost al doilea împărat al lui Israel ?
86. Care carte a Bibliei vb despre ,, dumnezeul cetatuiilor ” ?
87. Care este traducerea cuvântului Barnaba ? Mangaietor
88. Care carte spune ca părinții sunt datorii sa strângă pentru copii lor , nu invers ?
89. Cine l-a chemat pe Daniel cu o voce plangareata ? Împăratul Dariu ( 6:20)
90. Care rege a lui Iuda a fost bolnav de lepra ?
91. Unde i-a lovit Elisei pe sirieni cu orbire ?
92. Unde a vazut Moise Rugul aprins ? Muntele Horeb ( Exod 3:1-2)
93. Longevitatea biblica : Metusala ( 969 ) , Iared ( 962) , Noe ( 950) , Adam ( 930 ) , Set ( 912 ) , Cain ( 910 ) , Enos ( 905)
94. Care pereche de oameni a venit , nu a rămas si nu a mai plecat ? Anania si Safira ( Fapte 5:1-10 )
95. Cand s-a certat un înger cu un diavol ? Pentru trupul lui Moise , pe care il ascunse Dumnezeu ( Iuda 9)
96. David este amintit printre patriarhi . Unde scrie ? Fapte 2:29
97. Unde este amintit cuvântul ,, muzica „? 1 Cronici 15:16 , 16:5 , 15:27 , 2 Cronici 23:12 , Neemia 12:36 , Amoș 6:5
98. Care Prooroc a trebuit sa umble desculț ? Isaia ( 20:2)
99. Care ginere s-a rugat pentru soacra sa ? Petru ( Luca 4:38)
100. Unde citim ca s-a vândut un baiat ? Gen. 37:28 ( Iosif )
101. Unde citim despre 2 , 5 si 12 iscoade ? Iosua 2:1 , Jud. 18:2 , Num . 13:2
102. Despre care neprihanit se scrie ca-si chinuia sufletul ? Lot ( 2 Petru 2:8)
103. Care fiu a furat de la mama sa 11.000 de sicli de arginți ? Mica ( Jud 17:2)
104. Despre cine se spune ca a vestit tot planul lui Dumnezeu ? Pavel ( fapte 20:27)
105. Prin cine a trimis apostolul Pavel epistola catre Romani ? Fivi , diaconița ( Rom, 16:1)
106. Cine a vazut cerurile deschise ? Ștefan ( fapte 7:56)
107. Care bătrân a taiat cu inima trista lemne de foc ? Avram ( Gen. 22:3)
108. Care femeie frumoasa a devenit mama a trei seminții ? Rahela : Beniamin , Efraim si Manase ( Gen. 29:17)
109. Care este primul nume geografic din biblie ? Eden ( Gen. 2:8)
110. Care este prima profeție amintita in biblie ? Venirea lui Hristos ( Gen. 3:15)
111. Cand se amintește prima data moneda in biblie ? Cumpărarea ogorul lui Macpela ( Gen. 23:16)
112. Care este primul munte amintit in Biblie ? Ararat ( Gen. 8:4)
113. Care sunt cei doi frati care au murit pe un munte ? Aron si Moise ( Num . 33:38 , Deut. 34:1-5 )
114. Care femeie a plâns in primele zile ale casatoriei sale ? Nevasta lui Samson ( Jud . 14:16-17)
115. Care carte are atâtea capitole cate carti are Biblia ? Isaia
116. Despre cine se spune ca el vede chipul lui Dumnezeu ? Num. 12:8
117. Cum se numeste un  copil  care batjocorește si se roaga ? Ismael ( Gen. 21:9,17)
118. Pe care Prooroc il durea ochiul de plâns ? Ieremia ( Pl . Ieremia 3:51)
119. Care intrebare a Domnului nu a primit raspuns ? Dumnezeul meu , Dumnezeul meu , pentru ce M-ai părăsit ?? (Mat. 27:46)
120. Cine a răspândit zvonuri mincinoase pentru a primi bani ? Ostașii ( Matei 28:15)
121. Unde găsește duhul necurat odihna ? In casa de unde a iesit , o gaseste goala , maturată si împodobita ( Matei 12:43-45)
122. Cat timp a mai trăit iov dupa terminarea încercării sale ? 140 de ani ( iov 42:16)
123. Descopera 5 căzuri de distrugere prin foc de catre Dumnezeu ?
124. Descopera 5 cazuri viitoare de distrugeri prin foc ?
125. Descopera 5 munți sfinți ?
126. Descopera 4 lucruri pe care nu le-a cerut Solomon ?
127. Cine a fost primul om care a facut tot ce i-a poruncit Domnul ? Noe ( Gen. 7:8-9)
128. Care a fost prima familie neprihanita amintita in biblie  ? Zaharia
129. Cum se numeste prima cetate zidita dupa potop ? Babel ( Gen. 11:9)
130. Ce credincios împărțea intru totul simțirile lui Pavel ? Timotei ( Filip 2:20)
131. Care cetate a fost clădită de un trădător de tara ? Luz ( Jud.24-26)
132. In ce psalm se repeta de 2 ori 4 versete la fel ? 107
133. Sub ce barbat s-au împrăștiat popoarele rele in lume ? Peleg ( Gen. 10:25)
134. La ce sărbătoare au fost jertfiți 71 de vitei ? Corturilor ( Num 29)
135. Cat a strâns poporul pentru zidirea Templului a doua oară ? 8 ori
136. In care carte nu este amintit niciodata numele lui Dumnezeu ? Efeseni
137. Unde este scris : ,, cel atotputernic va fi aurul tau „? Iov 22:25
138. Ce credincios mai purta numele Isus ? Iust ( Col 4:11)
139. Care este prima scoala amintita in biblie ? 1 Samuel 19:20-24
140. Cu ce ocazie a despicat Domnul un altar ? Proorocul din Iuda vb cu Ieroboam
( 1 imparati 13:3-5 )
141. La cine s-a invitat Domnul Isus însuși  ? Zacheu ( Luca 19:5)
142. Care copil a săltat de bucurie inainte de a se naște ? Ioan B ( Luca 1:41)
143. Cine a stat a doua zi in Rodoș ? Pavel ( fapte 21:1)
144. Care copil s-a nascut roșu ? Esau
145. Unde scrie de 400 de fete ? In Galaad ( Jud. 21:12)
146. Care fata l-a vazut pe tatal sau F. F suparat si l-a mangaiat ? Fata lui iefta ( Jud 11:36)
147. La care femeie in afara de mama lui Isus i s-a zis : ,, binecuvantata esti tu intre femei „? Iaiel ( Jud. 5:24)
148. Ce barbat vroia sa-si faca un mormânt si Proorocul Domnului i-a zis ca va fi azvârlit ca un ghem , ca o minge , pe un pamant intins ? Sebna ( Isaia 22:17-18)
149. Cat de lunga si cat de lata e cartea blestemului care zboară . Si ce făcea aceasta ? 20 x10 ( Zah 5:1-4)
150. Unde scrie de o turna de oi , fiecare cu 2 miei , nici una nu era stearpa ? Cant cântărilor 6:6
151. Ce om s-a coborât pana la temeliile munților ?
152. Ce mare om , străin de neamul lui Israel , a cerut pamant cat pot duce doi catâri ?
153. Care persoana din VT a vazut o carte zburând ?
154. Cati frati si cate surori avea proorocul Samuel ?
155. Care Prooroc a leșinat din pricina căldurii soarelui ?
156. 4 carti amintite in biblie care nu sunt scrise de mana omului . Cum se numesc ?
157. Care împărat și-a acuzat slujitorii de complot contra lui ?
158. Cine l-a acuzat pe Petru ca spurca templu ?
159. Ce om s-a rugat lui Dumnezeu sa-i deschidă buzele ?
160. Unde scrie despre 29 de cuțite ?
161. Care om , din numărul fratilor lui Saul avea un nume exact ca si o vale ?
162. Unde scrie ca lucrari de aur si argint vor fi date la șobolani ?
163. Cum s-a numit locul unde au fost aruncate scuturile vitejilor ?
164. In care loc se gasesc 4 versete exact unul ca altul , si punctuație sunt exacte ?
165. Cand li s-au înmuiat picioarele preoților in marginea apei ?
166. Catre cine a zis Domnul : ,, astazi voi incepe sa te înalt „?
167. A murit un om si a fost îngropat si nici un alt om nu i-a vazut si nu i-a cunoscut mormântul . Cine era mortul ? Moise
168. Despre cine s-a zis , sa-si înmoaie picioarele in undelemn ?
169. In cate locuri din biblie se repeta : si aproape trei mii de suflete , de oameni ?
170. Cati ani au trecut de la facerea lui adam pana la potopul lui Noe?
171. Care este copilul cu numele cel mai lung din Biblie? are 16 litere si este fiul unei prorocite.  Maher-Şalal-Haş-Baz ( Isaia 8:3) …
172. Care femeie din Biblie s-a recasatorit la doar 10 zile dupa moartea sotului ei?
Abigail, sotia lui Nabal, apoi a lui David
173. Cine a mancat o pâine  inmuiata in otet si graunte prajite si s-a saturat? Ruth
174. Câţi împăraţi a bătut Iosua în Canaan, până când ţara s-a odihnit de război? 31
175. In biblie se amintește de 4 carti care nu sunt scrise de mana omului . Care sunt ? Cartea vietii ( Ap. 20:15) , cartea nelegiurilor ( Ier. 2:22) , cartea de adunarea aminte ( Mal. 3:16 ) , cartea zilelor oamenilor ( Ps 139:16)
176. Care om a murit fara sa se fi nascut ? Adam si Eva
177. Ce copac avea inima de om si vârf care se vedea pana la marginile pamantului ? Nebucadnetar ( Dan 4:11,16)
178. Care au fost primi martirii pentru Isus ? Copilașii (Matei 2:16)
179. Care om s-a coborât pana la temeliile munților ? Iona (2:6)
180. Cum s-a înălțat Ilie la cer ? Vârtej de vânt (2 imp 2:11)
181. Cum a murit Moise ? Dupa Cuvantul Domnului ( Deut. 34:5)
182. In cate carti din biblie nu este menționat Dumnezeu deloc ? C. Cântărilor si Estera
183. Despre care cetate s-a proorocit ca reziditorul ei sa o zideasca cu prețul copiilor ? De unde știm ca a fost proorocie ? Ierihon ( 1 imp 16:34, Iosua 6:26
Categorii

Lasa un comentariu