Untitledde Sergiu Culda, bis. Betel, Arad

Descarcă aici:   Imparte drept cuvantul

 

,,Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15)

Vocabular:

 • A împărți : a răspândi, a cheltui risipind, a împărtăși o părere sau o idee cu cineva, a comunica ceva cuiva (DEX).
 • Drept: fără ocolișuri, fără ascunzișuri, fără oprire, fără ezitare, neîndoielnic,a vorbi deschis, sincer, a împărți echitabil, veritabil (DEX).
 • Cuvântul adevărului:Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură.

I.DE CE ESTE NECESAR SĂ ,,ÎMPARȚI DREPT CUVÂNTUL ADEVĂRULUI”?

1.Deoarece Cuvântul adevărului este o armă puternică:

 • ,,Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16)
 • ,,Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4)
 • ,,Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:17 )

2.DeoareceCuvântul adevărului este veșnic:

 • ,,Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:35)
 • ,,…dar Cuvântul Domnului rămâne în veac.” (1 Petru 1:25a)

3.DeoareceCuvântul adevărului este viu și lucrător:

 • ,,Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător.” (Evrei 4:12 )

4.Deoarece Cuvântul adevărului lucrează sfințire:

 • ,,Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

5.DeoareceCuvântul adevărului este înuși Isus Hristos:

 • ,,La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu… Şi Cuvântul S-a făcut trup.” (Ioan 1:1,14)
 • ,,Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: <<Cuvântul lui Dumnezeu.>>(Apocalipsa 19:13)

II.CE ÎNSEAMNĂ SĂ ,,ÎMPARȚI DREPT CUVÂNTUL ADEVĂRULUI”?

1.Să nu te rușinezi niciodată de cuvintele lui Dumnezeu!

 • ,,Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. (Luca 9:26 )
 • Ar fi un paradox să împarți Cuvântul doar copiilor de la grupă, dar în timpul săptămânii să te rușinezi de El!

2.Să împarți TOT Cuvântul, fără să eviți anumite părți din el!

 • ,,Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 20:27)
 • Nu evita intenționat anumite subiecte din Cuvânt care ție nu îți plac sau unde tu mai ai de lucrat.

3.Fii explicit, inteligibil și concret când împarți Cuvântul!

 • ,,Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi”(Matei 15:10 )
 • ,,După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?” (Ioan 13:12 )
 • Asigură-te că toți copiii au înțeles Cuvântul și este clar pentru ei cum îl pot aplica.
Categorii

Lasa un comentariu