Întrebări și răspunsuri pentru cei ce pornesc la drum- pt. învățători

UntitledDaniel Neagoe, Deva, HD

Descarcă aici: Lucratorul, lucrarea si rusinea

 

 

Predarea vieții noastre în lucrarea lui Dumnezeu este necesară pentru ca El să poată lucra prin noiavând drepturi depline asupra fiecăruia. Duhul Sfânt, de asemenea, trebuie să cârmuiască viața învățătorului pentru ca aceasta să poată fi prelucrată, umplută și întrebuințată de Dumnezeu. Apostolul Pavel în Romani 7:22 afirma: „fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu.” (Romani 7:22). Dumnezeu nu va putea niciodată să dea un aspect lăuntric plăcut omului, dacă omul dinăuntru nu iubește legea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori ne plângem când Dumnezeu încearcă să ne scape de câte un idol care încearcă să ne cucerească zilnic, considerând că nu putem renunța la lucrurile noastre zilnice în favoarea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Isaia 59:2 afirmă: „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:2). Pentru a fi după tiparul pe care îl dorește Dumnezeu din Romani 6:13, atunci trebuie să ne dăm pe noi înșine ca vii, dând lui Dumnezeu mădularele noastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Mulți din mântuiții Domnului nu slujesc, mulțumindu-se cu starea pe care o au, evitând împlinirea și trăirea cuvântului din 2 Corinteni 5:15: „Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.”     Lucrătorul, în cazul de față învățătorul, trebuie să fie un om predat.

  1. Ce înseamnă predarea lucrătorului?

Înseamnă dăruire totală lui Dumnezeu, o recunoștință demonstrată prin ascultarea de glasul Lui. Libertatea aceasta de a te dărui se vrea tot mai mult a nu fi înțeleasă de mulți. Chemări sunt multe dar puțini doritori.Suntem bogați în afirmații „Dumnezeu e totul pentru noi!”, dar este El totul pentru noi? Dăruirea = începutul unei relații, relația implică ascultare și ascultarea implică acțiune. Lipsa acțiunii celor mai mulți dintre noi este lipsa încrederii în Dumnezeu. Dorim cât mai repede biruința, dar lipsește încrederea, deoarece acceptarea felului sau modului în care lucrează Dumnezeu nu ne mulțumește, ne stânjenește faptul că așteptăm prea mult. Fii liniștit drag lucrător, când nu mai poți tu, poate Emanuel. Dă cinstea cuvenită lui Dumnezeu și lasă-L să fie totul pentru tine.

  1. Cum se face chemarea lucrătorului? 

Cel ce face chemarea este Dumnezeu. Cel ce trebuie să răspundă ești TU! Chemarea lucrătorului, de asemenea, înseamn alegere. Societatea și școala își pun amprenta în viața noastră, prin legile, prin proiectele pe care acestea ni le prezintă, afirmând că au nevoie de talentul și capacitățile noastre, cerându-și drepturile cum știu ei mai bine, promițând o școală mai bună, o carieră de succes precum și multe alte oportunități. Dumnezeu prin chemarea pe care o face, cere mâinile tale, mintea ta, efortul tău precum și disponibilitatea ta, ori de câte ori e nevoie, promițând în schimb o răsplată veșnică, despre care apostolul Ioan în cartea Apocalipsa 3:5 ne spune: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.”.

Ce alegem astăzi? Dumnezeu are nevoie de tine, nu de cel de lângă tine. De multe ori tremuri când Dumnezeu îți vorbește și nu alegi deoarece te simți slab, fără talent, nepotrivit, prea mic. DAR alegerea ta de a sluji lui Dumnezeu Îl va determina să te acopere cu aripile Lui, El te va scăpa, adăposti, ocroti și te valua în brațe. „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.” (1 Corinteni 1:27). Răspunde chemării lui Dumnezeu. Unii dintre noi ne vom întâlni cu ziua mulțumirii, dar unii posibil să prindă ziua regretelor, răspunsul tău va defini una din aceste zile.

3.Când vine RUȘINEA?

Apostolul Pavel prezintă posibile cauze de apariție a RUȘINII lucrătorului. Posibilitatea de a te rușina de lucrarea lui Dumnezeu este atunci când nu ești hotărât. „De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.“(1 Corinteni 15:58), de asemenea Domnul Isus ne vorbește și despre prețul urmării Lui: Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăția lui Dumnezeu.” (Luca 9:62). Atunci când ai luat decizia slujirii, de fapt s-a trasat o linie, o cale care va rămâne în urma ta. Aici este problema multora, nu se pot desprinde de stilul de viață vechi, căutând diverse metode de cochetare cu ea. Duplicitatea în slujire nu își găsește locul, când joci duplicitar de fapt nu faci altceva decât să te rușinezi de chemarea care ți-a fost făcută. În viața unui învățător se prea poate să apară îndoiala, dar dacă legătura cu Dumnezeu este una constantă, cu siguranță această îndoială pe unde a intrat pe acolo va ieși. De fapt lucrătorul va duce o luptă continuă în a lua deciziile corecte, fiindcă va fi tentat să pună în balanță stilul de viață dinainte cu cel din prezent. Și totuși această nehotărâre nu este ea o nepredare totală? Un lucrător predat va gândi și va răspunde în funcție de dragostea pe care i-o arată lui Dumnezeu în clipa aceea. Să fiu mai explicit atunci când alegi un timp petrecut cu tine însuți în locul slujirii, sau spui da slujirii dar pe ultima sută de metri cineva sau ceva îți schimbă decizia... „El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.” Psalmii 15:4b.

Întrebarea pusă de apostolul Pavel pe drumul Damascului a fost: „Doamne ce vrei să fac?”rămâne tot de actualitate! Schimbă-te, luminat fiind de Cuvântul lui Dumnezeu, fă o despărțire de lucrurile neroditoare, inversează interesele tale cu cele ale lui Cristos. Probabil vei simți niște lipsuri mari în urma acestor schimbări, dar, dacă ești un lucrător chemat nu te vei rușina de slujirea pe care o faci și nici de schimbările care preced chemării. Prin apropierea de Dumnezeu, vei învăța să te bizui mai mult pe El, fiind pentru tine singura sursă de înțelepciune, călăuzire și ajutor. Apostolul Petru spune: „Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 2:4).

Viața acesta o trăiești o singură dată!

Rămâi dar apropiatul Domnului Isus!

Daniel Neagoe

 

 

Categorii

Lasa un comentariu