Poem Nuntă Nr.2

joc trimis de Aneta Dagau, Arad

Materiale: bucăţi de material de formă dreptunghiulară, sfori sau şnururi groase, o cutie de carton şi un bebe de jucărie care plânge (Moise)

Desfăşurarea jocului:

Se va desfăşura în mod identic cu ,,Mlaştina cu crocodili”, doar că în locul orbului va trebui ca Moise să fie trecut în aşa fel încât să nu plângă în “coşuleţul” lui.

  • Pӑpuşa va putea fi ȋnlocuitӑ cu o sticla sau o gӑletuţӑ pline cu apӑ, copiii trebuind sӑ aibӑ grijӑ sӑ nu verse apa din ea.
Categorii