Poem Nuntă Nr.2

93e5a77534ea9384_shutterstock_55039972.preview descarca posterul aici: numere de telefon urgente

  Cȃnd eşti ȋn necaz……citeşte Ioan 14open-bible-kjv
Cȃnd oamenii te dezamӑgesc ….citeşte Psalmul 27
Dacӑ vrei sӑ fii plin de roadӑ…….citeşte Ioan 15
Cȃnd ai pӑcӑtuit ……citeşte Psalmul 51
Cȃnd eşti ispitit sӑ te ȋngrijorezi……citeşte Matei 6:19-34

   Cȃnd eşti ȋn pericol……citeşte Psalmul 91

Cȃnd Dumnezeu pare undeva departe……citeşte Psalmul 139 

Cȃnd credinţa ta are nevoie de stimulare…..citeşte Evrei 11

Cȃnd eşti singur şi te temi……..citeşte Psalmul 23
Cȃnd ai amӑrӑciune ȋn suflet şi devii critic…..citeşte 1 Corinteni 13
Pentru a afla secretul fericirii lui Pavel…..citeşte Coloseni 3:12-17
Cȃnd te simţi apӑsat şi pӑrӑsit…..citeşte Romani 8:31
Cȃnd vrei pace şi odihnӑ……citeşte Matei 11:25-30
Cȃnd lumea pare mai mare decȃt Dumnezeu……citeşte Psalmul 90
Cȃnd vrei asigurare creştina……citeşte Romani 8:1-30
Cȃnd pleci la lucru, şcoalӑ sau ȋn cӑlӑtorie…..citeşte Psalmul 121
Cӑnd rugӑciunile tale devin ȋnguste şi egoiste…..citeşte Psalmul 67
Pentru o oportunitate……citeşte Isaia 55
Cȃnd ai nevoie de curaj ca sӑ ȋmplneşti o slujbӑ…..citeşte Iosua 1
Dacӑ vrei sӑ ştii cum sӑ te comporţi cu semenii tӑi….citeşte Romani 12
Dacӑ eşti deprimat…..citeşte Psalmul 27
Dacӑ ai buzunarele goale….citeşte Psalmul 37
Dacӑ iţi pierzi ȋncrederea ȋn oameni…..citeşte 1 Corinteni 13
Dacӑ oamenii ţi se par lipsiţi de amabilitate…..citeşte Ioan 15
Dacӑ eşti descurajat din pricina şcolii sau a serviciului…..citeşte Psalmul 126                                                                                                              Dacӑ lumea ȋncepe sӑ devinӑ tot mai micӑ, şi tu tot mai mare..citeşte Psalmul 19

Numere alternative:

Pentru a scӑpa de fricӑ…..citeşte Psalmul 34:7
Pentru a te simţi ȋn siguranţa….citeşte Psalmul 121:3
Pentru a-ţi asigura viitorul….citeşte Marcu 8:35
Pentru o nouӑ asigurare….citeşte Psalmul 145:18

Toate liniile sunt deschise 24 de ore pe zi!
Alimenteazӑ-ţi credinţa şi ȋndoiala va muri de foame!

( P.S. Puteti pune lista aceasta pe frigiderul din bucӑtӑrie sau pe uşa dulapului de haine, ori undeva lȃnga oglindӑ. Este bine s-o avem la ȋndemȃna şi sӑ fim pregӑtiţi atunci cȃnd unii din duşmanii amintiţi bat la uşa inimii noastre )

Categorii

Lasa un comentariu