O analiza a cartii Genesa

trimis de Naomi Voiculescu, Canada

imagesI. SEMNIFICATIE NUME
Eva = viata
Isa = femeie
Set = înlocuit
Nod = fuga
Noe = mangaiere
Peleg = împărțire
Babel = încurcătura
Ismael = Dumnezeu aude
El-Roi = tu esti Dumnezeu care ma vede
Lahai-Roi = fântâna celui viu care ma vede
Avraam = tatal unei mulțimi
Toar = mic
Beer-Seba = fântâna jurământului
Esau = păros
Iacov = cel ce tine de călcâi
Padan-Aram = Mesopotamia
Edom = ros
Esec = cerata
Sitna = gâlceava
Siba = jurământ
Rehobot = lărgime
El-Sadai = Dumnezeu cel atotputernic
Betel = casa lui Dumnezeu
Ruben = vedeți fiu
Simeon  = ascultare
Levi = alipire
Iuda = laudat fie Domnul
Dan = a judecat
Nefatali = luptele lui Dumnezeu
Gad = noroc
ASER = fericit
Isahar = rasplatire
Zabulon = locuința
Dina = judecata
Iosif  = adaos
Beniamin  = fiul dreptei
Igar- Sahaduta = movilă mărturiei
Galed = movilă mărturiei
Mitpa = veghiere
Mahanaim = tabara îndoita
Israel  = cel ce lupta cu Dumnezeu
Peniel = fata lui Dumnezeu
Sucot = colibi
El-Elahe Israel = Domnul este Dumnezeul lui Israel
Ben-Oni = fiul durerii
Tafnat- Paneah = descoperitor de vise
Manase = uitare
Efraim = rodire
Silo = Mesia
Abel-Mitraim = jalea egiptenilor
Iehova -Ire  = Domnul va purta de grija

II. LOCURI
– cetate Enoh
– tara Nod , răsărit de Eden ( Cain )
– Ur , in Haldea ( Avram )
– Canaan
– Haran
– Sihem , stejarul lui More
– Betel
– Ai
– Egipt
– Sodoma , Gomora
– Toar
– valea Sidin , marea Sărata
– muntele Seir
– valea Save
– Salem ( Melhisedec )
– Damasc ( Eliezer )
– Sur ( Agar )
– Cades, Bared
– stejarii lui Mamre
– câmpia Iordanului
– Gherar
– Beer -Seba
– tara Moria
– Chiriat – Arba # Hebron
– peștera Macpela
– fântâna Lahai – Roi
– Havila
– fântâna Sitna , Eșec
– Padan – Aram
– Mesopotamia
– muntele Galaad
– Sahaduta
– Galed # Mitpa
– Mahanaim
– tara Seir
– Sucot
– cetatea Sihem
– Efrata # Betleem
– Migdal – Eder
– Muntele Seir
– Dotan
– Timna
– On
– Gosen

III. PERSONAJE
1. Adam
– fii lui : Cain , Abel si Set
– nevasta : Eva
– a trăit 930 de ani
– Cain a avut fiu pe Enoh
– Set pe Enos , a trăit 912 ani Set

– Adam avea 130 de ani cand i s-a nascut Set si a trăit 800 de ani dupa nasterea lui

2. Enoh
– tata lui a fost Iared
– la 65 de ani i s-a nascut Metusala
– a umblat cu Dumnezeu 300 de ani
– a trăit 365 de ani
– Metusala a trăit 969 ani , avut fiu pe Lameh
– Lameh a trăit 777 ani , nascut pe Noe

3. Noe
– fii : Sem , Ham , Iafet
– in al 600 an al vietii lui venit potopul
– a trăit dupa potop 350 de ani
– trăit 965 ani

4. Avram
– tatal lui a fost Terah
– bunicul : Nahor
– fratii lui : Nahor , Haran ( fiu pe Lot si sotie Milca )
– sotie : Sarai
– in Egipt spus ca Sarai e sora lui ( Faraon )
– despărțit de Lot , ales tara Canaan
– biruit împărații in valea Sidim
– fost binecuvantat de Melhisedec , împărat si preot
– flăcăii : Aner , Escol, Mamre
– slujitorul lui , îngrijitorul tuturor averilor lui : Eliezer din Damasc
– roaba si nevasta  : Agar
– fii : Ismael si Isaac
– Ismael avut mama pe Agar , tata pe Avraam , avut 12 fii , trăit 137 ani
– Avram avea 99 de ani cand a taiat împrejur pe Ismael ( avea 13 ani )
– Avram a mijlocit pentru Sodoma si Gomora
– a spus in Gherar ca Sarai e sora lui ( Abimelec )
– Prooroc , evreu
– avea 100 de ani cand s-a nascut Isaac
– dus jertfa pe Isaac pe muntele Moria
– trăit 175 ani , îngropat in peștera Macpela
– avut pe Chetura nevasta si 7 fii cu ea
Nahor , fratele lui Avram , a avut 8 fii cu Milca si 4 fii cu țiitoarea Reuma

5. Lot
– locuit in câmpia Iordanului , in Toar
– intrat in casa lui 2 îngeri
– iesit din Toar si locuit pe munte , in peștera
– avea 2 fete
– avut fii : Moab si Ben – Ammi

6. Sarai
– trăit 127 ani
– murit in Chiriat – Arba , Hebrom
– fost îngropată  in ogorul lui Efron din Macpela , cumparat cu 400 sicli de arginți

7. Isaac
– părinți : Avram si Sarai
– frate : Ismael
– sotie : Rebeca
– socru : Betuel ( fiul lui Nahor )
– cumnat : Laban
– fii : Esau si Iacov
– avea 40 de ani cand s-a căsătorit cu Rebeca si la 60 ani fii
– il iubea mai mult pe Esau
– cand a fost foamete a mers la Abimelec in Gherar si spus ca Rebeca e sora lui
– a trăit 180 de ani
– fost îngropat de fii lui
– doica Rebecii : Debora , îngropată mai jos de Betel

8. Iacov
– luat dreptul de întâi nascut a fratele lui Esau
– luat binecuvantarea de la tatal lui pentru Esau
– fugit in Padan – Aram la unchiul lui , Laban
– in Beer – Seba visat o scara , iar in acel loc pus numele Betel
– oprit la fântâna si vb cu Rahela
– stat o luna la Laban
– lucrat 7 ani pentru Lea si 7 pentru Rahela
– soții : Lea si Rahela , țiitoare : Zilpa si Bilha
– fii : 12 si 1 fata
– stat 20 de ani la Laban : 14 ani lucrat pentru fete si 6 ani pentru turma lui
– schimbat Laban de 10 ori simbria
– luptat cu ingerul , dat nume locului Peniel
– impact cu Esau
– locuit în Sihem , tara Canaan
– zidit la Betel un altar Domnului , scos dumnezeii străini
– Rahela cand a nascut a murit si a fost îngropată in Efrata , Betleem
– Iacov avea 70 de persoane cu el cand a venit in Egipt la Iosif
– a trăit 17 ani in Egipt
– avea 130 de ani cand a venit sa locuiasca in Gosen
– a trăit 147 ani , fost îngropat in peștera Macpela

9. Iosif
– la 17 ani pastea oile tatălui sau
– fost iubit de tatal lui mai mult ca fratii lui, dat o haina pestriță
– a avut vis cu snopii , apoi cu soarele , luna si 11 stele
– mers la fratii lui in Sihem ,găsit in Dotan
– aruncat in groapa
– vândut de fratii lui pe 20 arginți ismaelitilor care l-au dus in Egipt
– cumparat de Potifar , căpetenia strajerilor si dregatorul lui Faraon
– stat 2 ani in temnița
– sotie : Asnat
– copii : Manase si Efraim
– Faraon i-a schimbat numele : Tafnat – Paneah
– 40 de zile a îmbălsămat pe tatal lui
– trăit 110 ani
– vazut fii lui Efraim pana la al 3 neam
– îngropat intr-un sicriu in Egipt

Categorii

Lasa un comentariu