Descarca aici: POEM CRACIUN 20

I.CÂNTARE:

1.TOT UNIVERSUL E-N ARMONII

https://www.youtube.com/watch?v=eEDBezoc94w

 

1.Haideţi tineri ca să ieşim

Peste tot să vestim

Despre Prinţul venit de sus

Domnul nostru Isus;

Pe la case săcolindăm

Şi-ntr-un glassăstrigăm,

SăştielumeadespreIsus

Celce pace aadus.

 

Ref: Cu mic, cu mare, ne pregătim

De sărbătoareace o vestim:

Isus se naşte, cebucurii

Tot Universul e-n armonii!

2.Sus în cer cântă îngerii

Pe Pământ oamenii

Laudă Celui din veşnicii

Sfinte melodii;

Lui Mesia mult aşteptat

Fiul Celui Prea-nalt,

Glorie să-I cântăm mereu

Fiul lui Dumnezeu…

 

CODA: Fii binecuvântat, de oameni adorat

Tu meriţi toată cinstea, gloria în veci!

 

 

 

 

 

II.POEZII:

 

1.

 

Azi e mare sărbătoare,

Toţi se bucurănespus.

Ascultaţi cu mic şi mare

S-a născutPrunculIsus!

 

2.

 

Ascultaţi din cer cum sună

Mii de glasuri îngereşti

Răspândind o veste bună

Pe-ntreg globul pământesc.

 

3.

 

Îngerul din cer e în sărbătoare

Căci Dumnezeu din slăvi, de sus,

Din dragoste pentru omenire

Trimise-n lumea noastră pe Isus.

 

4.

 

Din cer un înger a venit s-anunţe

Că se-mplinise acum profeţia,

Că-n ieslea cea din staulul din Betleem

S-a născut cel aşteptat „Hristos Mesia”.

 

5.

 

Vă bucuraţi în Domnul… cântaţi, cântaţi popoare

Şi tot pământul astăzi să fie-n sărbătoare,

Căci din iubire sfântă, în Prunc S-a întrupat

Acel din nemurire… Mesia, Împărat!

 

6.

 

E mare sărbătoare în cerul minunat

Căci S-a născut Isus, Prunc binecuvântat

Cerul întreg răsună de-al îngerilor cor,

În cer e bucurie, se-aude cântul lor.

 

7.

 

Nu se-auzise până-acum niciodată,

Aşa sublimă şi frumoasă simfonie

Căci corul îngerilor nu a mai cântat

Pe mica Betleemului câmpie.

 

8.

 

Şi răsună al îngerilor cânt în noapte

Căci s-a născut lumii-un Mântuitor,

Iar omenirea ce-n moarte şi în păcat zăcea

Avea de-acum pe veci de veci, un Salvator.

 

9.

 

Să ne unim şi noi cu toţii în cântec,

În noaptea asta Sfântă cu îngerii în cor,

Să-L lăudăm şi să-L slăvim pe Dumnezeu,

Căci ne-a dăruit ce-a avut mai bun, nouă tuturor.

 

III.CÂNTARE:

 

2.SĂRBĂTOAREA UNIVERSULUI

https://www.youtube.com/watch?v=IpFRZALGZoA

 

1.Stelele cântă un cântec frumos

Soare şi lună se-nchină,

Tot Universul îngână duios

Cântec spre slava divină.

 

Ref: Glorie! Isus s-a născut!

Glorie! Isus este sfânt!

Glorie! Isus s-a născut!

Glorie-n cer şi pe pământ!

 

2.Azi s-a născut într-o iesle Hristos

Cerul e în sărbătoare,

Corul de îngeri răsună frumos:

Isus e prinţul cel mare.

3.Jos, pe pământ a venit Hristos,

El este Fiul din slavă

Dar n-a primit un alt loc mai frumos

Decât o iesle săracă.

 

4.El a venit ca un Fiu sărac

Ca să-L cunoască oricine

Prin tot ce fac vreau să-I fiu pe plac

Să-L arăt lumii prin mine.

 

IV.POEZII:

 

10.

 

Din dragoste Isuse, Te-ai coborât la noi

Şi Te-ai născut în iesle, înconjurat de oi

Căci nicăieri Maria un loc nu a aflat

Să nască pe Mesia, al lumii Împărat.

 

11.

 

Îţi dăm cinste, onoare şi spunem: „Bine-ai venit,

Isus Hristos, Mesia, în veci să fi slăvit!”

Se aude lin cântarea: „Osana, Prunc Prea Sfânt,

Bine-ai venit din ceruri, la noi jos pe pământ!”

 

12.

 

Bine-ai venit Isuse!

Pe-al nostru vechi pământ

Te salutăm cu toţii,

Cu mic cu mare.

 

13.

 

Bine-ai venit Isuse,

Rege dumnezeiesc,

Din ieslea cea săracă

Cu drag eu te primesc.

 

 

 

14.

 

Când Te-ai născut Isuse şi îngerii de sus

Vestirea minunată a păcii ne-au adus

S-a-nfricoşat pământul, de mii de ani dorea,

Să vină să-I cuprindă odată, Pacea Ta.

 

15.

 

Din slava Ta Isuse, la noi Te-ai coborât

Umil, sărac, Tu, Doamne, în iesle Te-ai născut.

Şi pentru noi sărmanii, Tu cerul ai lăsat,

Iubindu-ţi chiar duşmanii, de noi Te-ai îndurat.

 

16.

 

Vinoşi tu, prietene dragă

Numai Isus te poate mântui,

Întoarce-te din calea ta pribeagă,

Întoarce-te la El până e zi.

 

V.CÂNTARE:

 

3.AZI UN COPIL S-A NĂSCUT PE PĂMÂNT

https://www.youtube.com/watch?v=2PAeXv1Ywo4

 

1.Azi un copil s-a născut pe pământ

(Azi un copil s-a născut pe pământ)

Azi Gloria Domnului s-a arătat

Pentru toată lumea.

 

O, Isus, azi s-a născut

El e a noastră salvare

O, Isus, azi s-a născut

Să-I dăm Lui în veci onoare.

 

2.Priviţi Mielul lui Dumnezeu

(Priviţi Mielul lui Dumnezeu)

E Salvatorul Cel Sfânt

Cântaţi tuturor despre dragostea Lui.

 

 

O, Isus, azi s-a născut

Copil ceresc şi Mântuitor

O, Isus, azi s-a născut

Din cer veni ca şi Salvator.

 

3.Azi noi în El ne bucurăm

(Azi noi în El ne bucurăm)

Azi lumina naşterii Lui

Ne umple pe toţi cu pacea şi dragostea Sa.

 

O, Isus, azi s-a născut

El e a noastră salvare

O, Isus, azi s-a născut

Să-I dăm Lui în veci onoare.

 

Azi un copil s-a născut pe pământ

(Azi un copil s-a născut pe pământ)

 

E lumină, e iubire, e speranţă

Toate de Crăciun

 

E lumină, e iubire, e speranţă

Toate de Crăciun

 

(: E lumină, (e lumină), e iubire (e iubire), e speranţă

Toate de Crăciun 🙂

 

E lumină, e iubire, e speranţă

Toate de Crăciun

 

…(Azi un copil s-a născut pe pământ)

 

Categorii

Lasa un comentariu