Poem Nuntă Nr.2

poem trimis de Aneta Bumb, Bis. Micalaca, Arad

Descarcă aici: POEM CRACIUN 22

I.CÂNTARE:

1.SFÂNTĂ NOAPTE DE CRĂCIUN

https://www.youtube.com/watch?v=7VQDGgeugwE

1.Sfântă noapte de Crăciun

Tu-mi aduci alinare

Mă  îndemni să fiu mai bun

Şi sfios mă supun.

Din steaua ta ce sus răsare

Lumină-n inimă adun.

Te slăvesc şi sunt mai bun

(:Sfântă noapte de Crăciun:)

Ref: Îngeri albi cântă-n cor

Şi le spun tuturor

Dumnezeu, fiu ceresc

Ia acuma chipul omenesc.

 

2.Sfântă noapte de Crăciun

Pe Pământ adu pace

Om cu om să fie fraţi

Sub un cer fără nori

Pe duşmani fă-i să se-mpace

Şi le sfinţeşte pacea lor

Noi le spunem de Crăciun:

Frate, om să fii mai bun

În sfânta noapte de Crăciun.

 

FINAL: Te slăvesc şi sunt mai bun

(:Sfânta noapte de Crăciun:)

 

II.POEZII:

1.

În noaptea sfântă de Crăciun

Un cor de îngeri a cântat,

Slăvind pe Dumnezeu ca Tată,

Vestind pacea celui iertat.

 

2.

În noaptea sfântă a-ntrupării

Fiul în iesle-a fost născut.

Semnul păstorilor din staul,

Salvarea omului pierdut.

 

3.

În noaptea sfântă-n Betleem

O stea pe cer sclipea mai tare,

Călăuzind magii spre Domnul,

Singura cale de schimbare.

 

4.

 

În noaptea sfântă-a Palestinei

Fecioara-a născut pe Isus

În paie, neavând găzduire,

Cei ce-L primesc s-ajungă sus.

 

5.

 

În noaptea sfântă-a omenirii

Scripturile s-au împlinit,

Sosind Cel aşteptat: Mesia!

Creştinilor, Domn preaiubit.

 

6.

 

Răsună cerul de cântări măreţe,

Corul de îngeri cântă glorios,

Înălţând imnuri sfinte lui Mesia,

Căci a lăsat cerul şi măreţia,

În suflet El ne-a adus bucuria,

Şi a venit la noi, Isus Hristos.

 

7.

 

Azi „Bucuraţi-vă!” ne spune-un glas de sus

„Că-n Betleem”, acum aproape două mii de ani

„Vi s-a născut Mântuitorul sfânt, Isus”.

 

8.

 

Cât mai răsună vestea peste ani,

Chiar dacă azi în viaţă paharu-i plin de-amar,

Cât se mai naşte El în inimi zdrobite,

Mai e speranţă încă, mai este încă har

Şi bucurie sfântă în inimi mântuite.

 

9.

 

O, haideţi să deschidem larg inimile noastre

Şi Pruncului să-i pregătim locaş plăcut

Să nu-l lăsăm afară, într-o iesle,

Ci să-l primim ca Domn, Mântuitor şi scut.

 

10.

 

Şi-aşa vor intona cu noi odată

Ca şi atunci, de mult, îngerii cerului

Cântarea sfântă, binecuvântată:

 

TOŢI:

 

„SLAVĂ LUI DUMNEZEU ÎN LOCURI PREAÎNALTE

ŞI PACE PE PĂMÂNT, ÎNTRE COPIII LUI!”

 

11.

 

O, dacă-ai ştii ce sfântă sărbătoare

Tu poţi să ai dacă-L primeşti acum,

Ce bogăţii de har şi de-ndurare,

Tu poţi avea cu El pe-al vieţii drum.

 

12.

 

În noaptea de Crăciun… o stea răsare…

Ea… între stele… străluceşte mai tare.

Luminozitatea ei… vesteşte o minune,

Se revarsă… bucurie… şi o promisiune…

 

13.

 

Noapte sfântă, binecuvântată,

Împodobită cu un cer senin,

Cu mii şi mii de stele sclipitoare,

Ce strălucesc pe cer, e o splendoare,

Totu-i măreţ, de vis, e sărbătoare,

Căci s-a născut Mesia, Prunc divin.

 

III.CÂNTARE:

 

2.SĂ CÂNTĂM CU TOŢII ÎN COR

https://www.youtube.com/watch?v=-sDPTJjP1qc

 

1.S-a-ntâmplat acum două mii de ani

Într-un sat, nu prea însemnat

Al nostru măreţ, Dumnezeu

Într-un nou născut s-a-ntrupat.

Minunata veste că El s-a născut

A adus o mare bucurie,

Îngerii din cer s-au unit într-un cor

Şi-au cântat: „Lăudat să fie!”

 

Ref: Să-I cântăm cu toţii în cor

S-a născut un Mântuitor

Se numeşte Emanuel

Lăudaţi, lăudaţi-L pe El!

 

2.Magii şi păstorii-n grabă-au alergat

Să se închine înaintea Lui

Aur, smirnă şi tămâie, ei i-au adus

În dar Domnului.

Să venim şi noi la ieslea Sa,

Şi în semn de mare preţuire

Să ne închinăm până la pământ

Că El ne-a adus mântuire.

 

IV.POEZII:

 

14.

 

Ne bucurăm şiîţi aducem slavă,

Şi ne unim cu corul îngeresc,

Cu miile de îngeri care cântă,

Cântăm şi noi acum cântare sfântă,

Întreg pământul Te binecuvântă,

Te lăudăm Prunc sfânt Dumnezeiesc.

 

15.

 

E seara de Crăciun…

Cu gândul şi cu inima

Ne îndreptăm spre ceruri,

Ne amintim de-acele vremuri,

Când, ca un copilaş plăpând,

El s-a născut în lumea noastră,

La fel ca noi… plângând.

O veste străbătu cetatea:

„Ni s-a născut un Rege!

Fecioara a născut un Fiu,

Aşa cum scrie-n lege!”

 

16.

 

În anul acesta, cine ţi-e sărbătoritul?

Cine-n casa ta, e binevenitul?

Este oare Isus, ce în iesle S-a născut,

Sau Moş Crăciun, de toţi recunoscut?

Ce aştepţi cu atâta nerăbdare,

Şi ce te face atât de fericit?

 

17.

 

E copilul mic, plăpând, din paie,

Sau bradul mare şi împodobit?

Poate aştepţi cadouri scumpe,

De la cei dragi ca să primeşti…

Poate vrei ca-n anul acesta,

Fericire să găseşti…

Ce-i pentru tine adevărata bucurie,

Şi ce înseamnă pentru tin’ Crăciun?

Te motivează-această sărbătoare,

Ca să devii mai darnic şi mai bun?

 

18.

 

Crăciun – îţi amintesc ce-nseamnă,

Poate te-ai distrat un pic şi ai uitat.

În noapte-aceea friguroasă,

Pe cer o stea s-a arătat.

 

19.

 

În Betleem, în grajd, în paie,

Nu în palate, ci într-un loc geros.

A fost trimis din cer de Tatăl,

Un prunc micuţ, Isus Hristos.

 

20.

 

A fost trimis c-apoi să moară,

Pentru oameni păcătoşi ca noi.

El a dorit ca să avem salvare,

Cununa vieţii căpătând apoi.

 

21.

 

Nu uita ce înseamnă cu adevărat Crăciun,

Nu uita de darul preţiosşi mare.

E chiar Isus ce te aşteaptăşi te cheamă,

Să-ţi dea speranţăşi iertare.

 

22.

 

Vinola Elşi-acceptă-a Lui chemare,

Vino la ieslea Lui modest, smerit.

Şiveiavea o inimăcurată, nouă,

Atunci cu-adevărat, vei fi tufericit.

 

 

23.

 

De-ar fi Crăciunuldoaratât,

Doar o colindă, obicei,

Sau un brad frumos, împodobit

N-am fi avutacum un ţel.

 

24.

 

De-ar fi Crăciunuldoar o poveste

Un mit, traditional, de fel

C-un pruncimaginarîniesle

N-am fi iertaţi de Dumnezeu.

 

25.

 

De-ar fi Crăciunuldoar o religie

Păstrată din moşisaustrămoşi

Ce tristar fi, c-atunceanimeni

Nu arajunge-n veşnicii!

 

26.

 

Dar mulţumiriluiDumnezeu

Să-I fie aduse din belşug

Că L-a trimis pe FiulSău

Ca să se nască pe pământ.

 

27.

 

Nu-idoar un praznic, de Crăciun,

Ci multmaimult…

Îniesleareceşi cu fânpuţin,

Ni s-a născutatunci, CopilDivin

Crăciunulestemultmaimult

Decâtpovestesaucolind

Nu-inicireligieşinicimit

Ci ziuasfântă a luiIsus!

 

28.

 

E sărbătoare, Îţiserbămvenirea,

Bine-ai venitîţispunem drag Isus,

Tu ne-ai adus din ceruribucurie,

NumeleTăuslăvitînvecisă fie,

Cu Tine vrem o Doamne pe vecie,

O veşnicievrem cu Tine-n ceruri sus.

 

V.CÂNTARE:

 

3.STEAUA CRĂCIUNULUI

https://www.youtube.com/watch?v=7PpECC2DDok

 

1.Dacă singur prin zăpadă ai să fii

Dacă-ţi vin în minte lupii cenuşii

Ochii să-i ridici spre cer şi vei vedea

Că drept călăuză ai o mică stea.

 

Ref: Şi-n seara de Ajun, ea străluceşte-acum

Pentru cei ce au sperat

În seara de Ajun să fie totul minunat

În noaptea de Crăciun să simţi în suflet

Cum n-ai simţitvreodat’

În noaptea de Crăciun să se-ntâmple tot ce ai visat.

 

2.Dacă gerul te-a muşcat cu dinţii lui

Dacă fulgii de zăpadă cad hai-hui

Ochii să-i ridici spre cer şi vei vedea

Că drept călăuză ai o mică stea.

 

 

 

Categorii

Lasa un comentariu