POEM NAȘTEREA DOMNULUI NR.21

51kMx9mnZGL._SX258_BO1,204,203,200_poem trimis de Aneta Bumb, bis. Micalaca, Arad

  Descarcă aici: POEM 21

I.INTRODUCERE:

1. Veniţi, veniţi, voi îngeri

Păstori şi oameni buni!

Veniţi voi magi ai vremii,

Căci vremea-i de minuni!

 

II.CÂNTARE:

1.VENIŢI, CREDINCIOŞI, AZI

1.Veniţi, credincioşi, azi, plini de bucurie

Veniţi, o, veniţitoţiazi la Betleem

Iată-L înpaie, Regele iubirii.

Ref: /Veniţisă ne-nchinăm Lui/ x3

El esteDomn.

 

2.Voi, coruri de îngeri, glorieaduceţi

CântaţiDomnului, ceteîngereşti

SlavăluiDumnezeuînînălţime.

 

III.POEZII:

 

2.

 

Într-o noapte neuitată a venit la noi Isus

Împlinind făgăduinţa ce prin înger s-a adus

Să aducă mântuire pentru neamul omenesc

Cum făgăduise mila Tatălui ceresc.

Să-mplinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin profeţi

De fecioara ce va naşte pe-mpăratul noii vieţi.

3.

 

Sclipesc luminile-n cetate

Iar Betleemul doarme dus…

Pe drumurile colindate

Sunt toate uşile-ncuiate!

Un loc de poposire

Nu s-a găsit pentru Isus.

 

4.

 

Mâhnită mama cu durere

Încet se pierde-n noapte-acum

Pe câmp, în tainica tăcere

Ce-ar mai putea oare să spere?

Când nici un loc de poposire

Nu a găsit în lungul drum.

 

5.

 

Privind zăreşte o lumină

Şi parcă dăruit de sus.

Un staul se iveşte-n cale

Şi-acolo-n sânul ieslei Sale

Smerit, din tainica-ntrupare

Se naşte Mesia – Isus.

 

IV.CÂNTARE:

 

2.E AŞA DE FRIG AFARĂ

 

1.E aşa de frig afară şi e aşa ger

Stelele lucesc pe cer

Şi din orişicare casă se ridică fum

Şi nu e nimeni pe drum.

 

Nimeni nu-ţi iese-n prag

Nimeni nu te-ascultă cu drag

Paşii tăi pe calea ninsă, lasă-n urma ta

Paşi pe zăpada neatinsă.

 

2.Şi trei stele împreună pe cer se-ntâlnesc

Şi unite se încălzesc

Razele lor împreună, o singură stea

Luminează calea ta.

 

Oare plângi, Marie?

De frig sau de tristeţe?

Paşii tăi pe calea ninsă lasă-n urma ta

O urmă sfântă şi nestinsă.

 

3.Şi trei stele împreună pe cer se-ntâlnesc

Şi unite se încălzesc

Cea mai sfântă, cea mai caldă rază pe pământ

Spre un staul sărac trimit.

 

Oare plângi, Marie?

De frig sau de bucurie?

S-a născut Mântuitorul, cântă tot cerul

Şi de slavă-i plin pământul.

 

V.POEZII:

 

6.

 

Trei păstori în câmp de strajă

Împrejurul turmei stând

Au văzut venind un înger…

Şi-apoi alţiimulţi cântând:

 

VI.CÂNTARE:

 

3.NU VĂ TEMEŢI

 

Nu vă temeţi că vă aduc veste bună

Toţi îngerii în cer cântă

Astăzi în cetatea lui David s-a născut

Mesia cel proorocit.

 

(:Îngerii se-adună în acelaşi cânt

Îl laudă pe Dumnezeu toţi strigând:

Slavă lui Dumnezeu în cerul preaînalt

Şi pace să fie pe-ntregul pământ!:)

 

VII.POEZII:

 

7.

 

Şi-auzind păstorii vestea

Că născut e Pruncul Sfânt,

Plini de-o mare bucurie

Toţi au izbucnit în cânt:

 

VIII.CÂNTARE:

 

4.CÂNT OSANA

 

Ref: /Cânt Osana/ x3

Rege-al Regilor

/Cânt Osana/ x3

Lui Isus!

 

1.Într-un sat ne-nsemnat din Iudeea

Într-o iesle din Betleem

S-a născut aşteptatul Mesia

Să-i cântăm cu îngerii în cor.

 

2.Părăsiţi turma voastră-n câmpie

Alergaţiumiliţi la El.

El e singura bucurie

Pentru prinţşi pentru cerşetor.

 

IX.POEZII:

 

8.

 

S-a aprins pe boltă steaua

Strălucirilor eterne

Şi prin raze minunate

Calea de argint aşterne.

 

 

9.

 

Pe cărarea argintie

Trei drumeţi se întâlniră

Magii – cititori în stele,

Cercetând la drum porniră.

 

10.

 

Raza stelei minunate

Îi purta îndrumătoare

Spre un împărat ce-aduce

Milă, pace şi iertare.

 

11.

 

Drumu-i greu, calea e lungă

Şi obstacolele-s grele.

Dar cu râvna de-al cunoaşte

Trec biruitori prin ele.

 

12.

 

Şi mergând pe-aceeaşi rază,

Au făcut întâi popasul,

La Irod, dorind să afle

Ce îi povesteşte glasul.

 

X.CÂNTARE:

 

5.STEA MĂREAŢĂ

 

1.Suntem trei crai din Răsărit

Şi cu daruri noi am venit

Duşi pe cale, deal şi vale

De steaua ce-a lucit.

 

Ref: Oo, stea măreaţă – steaua Lui

Strălucind de sus ne spui

La Betleem noi să mergem

Lângă ieslea Domnului.

2.Glorie! O, Miel divin

Rege Sfânt, te proslăvim!

Aleluia, Aleluia

În veci te preamărim.

 

XI.POEZII:

 

13.

 

Aur, smirnă şi tămâie

I-au adus cu plecăciune

Şi s-au închinat atuncea magii,

Plini de-nţelepciune.

 

14.

 

I-au citit în ochi lumina

Dragostei adevărate…

În Isus descoperită,

Împăratul cu dreptate!

 

15.

 

Căci în El aprinse cerul,

Alt luceafăr cu mărire

Pentru suflete pierdute

Drum spre cer şi mântuire.

 

XII.CÂNTARE:

 

6.EL VA ADUCE PESTE PĂMÂNT

 

1.El va aduce peste pământ

O pace fără sfârşit

Domnia Lui se va întări

Peste popoarele lumii.

 

/Aleluia/ x3

Amin! Aleluia!

 

2.Neamuri vor umbla în lumina Lui

În razele Sale

La El vor veni de departe

Să caute mântuire.

 

XIII.POEZII:

 

16.

 

Îmi zboară gându-ndepărtare,

Şidesluşesc într-un ungher

O candelă pâlpâietoare

La ieslea sfântului mister.

 

17.

 

Se-apleacă blând ca o aripă

Peste copil un abur greu,

Vezi, tu, gândeşte-te o clipă

Acest Copil e Dumnezeu.

 

18.

 

Pe fânul strâns în vălmăşeală

Îl văd… în scutece de in

Şi poate trupul de petală

A sângerat în primul spin.

 

19.

 

Grăjdarul spre Copil se-arată

Uitându-se cu ochi de urs

Cum pe-obrăjorii fără pată

Întâia lacrimă a curs.

 

20.

 

Atras de spaima unei drame

Isus lasă un cer slăvit

Şi-acum… e-un prunc doar.Şii-e foame…

Şi-ntâiul plâns a izbucnit.

 

XIV.CÂNTARE:

 

7.ISUS COPIL PREASFÂNT

 

1.Isus copil preasfânt

Într-o iesle-n paie te-am primit

Nici unul nu a crezut

Că eşti cel proorocit.

 

Nu am ştiut că eşti un prinţ

C-ai coborât dintre sfinţi

Şi nici un loc noi nu ţi-am pregătit

Când ai venit pe pământ.

 

2.Isuse nu am ştiut

Că eşti cel de mult profeţit

Te-aşteptam altfel

Nu smerit ca un miel.

 

Noi nu am ştiut cine eşti

N-am ştiut că ne iubeşti

Nu am ştiutşi la noi n-ai găsit

Un loc să fii născut.

 

XV.POEZII:

 

21.

 

Din înălţimi o stea veghează

Prin ramuri de eucalipt

Curând îi va fi iar de pază

În pribegia spre Egipt.

 

22.

 

Deasupra ieslei, bârne grele

Îşi dau mireasma de brădet.

O, câte va ciopli ca ele

Copilul sfânt în Nazaret.

 

23.

 

Un miel se uită cu uimire

ŞiPruncul s-a întors puţin.

Doi prunci uniţi într-o privire

Îngemânaţi într-un destin.

 

24.

 

Abia născut…şi crucea, iat-o,

Isus o ia din prima zi.

În lumea care a creat-o,

El a venit spre-a suferi.

 

25.

 

Iubind pe cei ce-o să-L sugrume

Iertând pe cei ce L-au scuipat

În peşteră veni pe lume,

În peşteră va fi-ngropat.

 

26.

 

Şi dacă azi în `nalta-I treaptă

Isus e Împărat ceresc.

El tot mai suferă şi-aşteaptă

Pe toţi acei ce nu-L iubesc.

 

27.

 

Iudei şiNeamuri, Regi şifameni,

Vă cheamă, Pruncul cel stingher!

El nu vrea cerul fără oameni,

Însă, nici oameni fără cer!

 

28.

 

Cu ce comori de veste bună

Ni s-a trimis un Prunc din zări?

O, lasă altora să-şi pună

Aceste mistice-ntrebări!

 

 

29.

 

Că s-or găsi în lumea largă

Niscai săraci în vreun ungher,

Niscai ciobani pe vreo viroagă,

Sau magi îndrăgostiţi de cer.

 

30.

 

Voi, miei din staule-nnoptate

Din nou cu voi mă reculeg.

Isus – divinul Miel, vi-e frate!

Şi-al vostru-i cerul Lui întreg.

 

31.

 

Acolo veşnic împreună

Ne va păstra Emanuel…

Şi orice spin – va fi cunună!

Şi orice lacrimă – inel!

 

XVI.CÂNTARE:

 

8.”HAI”, MI-AU SPUS EI

 

1.”Hai”, mi-au spus ei, ram-pam-pam-pam-pam

Să vezi un Prunc Rege, ram-pam-pam-pam-pam

Să-I dăm daruri scumpe, ram-pam-pam-pam-pam

Ca unui Prinţ mare, ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam

Când întrăm, vezi, ram-pam-pam-pam-pam

Să-L onorezi!

 

2.”Pruncule”, am spus, ram-pam-pam-pam-pam

Eu sunt băiat sărac, ram-pam-pam-pam-pam

N-am nici un dar să-ţi fac, ram-pam-pam-pam-pam

N-aş îndrăzni deloc, ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam

Dar n-ai vrea să-Ţi cânt, ram-pam-pam-pam-pam

Din al meu dram?

 

3.Maria a zis „da”, ram-pam-pam-pam-pam

Boi, miei, tactul bătea, ram-pam-pam-pam-pam

Şi eu cântam la dram, ram-pam-pam-pam-pam

Cât de bine puteam, ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam

Isus a zâmbit, ram-pam-pam-pam-pam

La al meu dram…

 

XVII.POEZII:

 

32.

 

S-a aprins pe boltă steaua

Strălucirilor eterne.

Şi pe raza minunată

Cale de argint ne-aşterne.

 

33.

 

Două mii de ani aproape

Au trecut de-atunci, ştim bine.

Ea ne-aşterne-n raze, tainic

Drum, părinte, către tine!

 

34.

 

Să-i aducem mulţumirea

Inimilor mântuite,

Pentru har, pentru iertare,

Pentru clipe fericite!!!

 

 

Categorii

Lasa un comentariu