POEM NAȘTEREA DOMNULUI NR.24

images

Descarcţ aici:

Poem nașterea Domnului

Astăzi, undeva departe

Unde gândul-abia pătrunde

La a lumii rugi de veacuri,

Tainic, Dumnezeu răspunde.

Și au încercat împărații

Vremurilor ce-au spus

Să încurce,să dărâme

Profeția cea de sus:

(Isaia 7:14) De aceea,

Domnul însuși vă va da un semn:

Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

Va naște un fiu,

Si-I va pune numele Emanuel .

 

Departe de tumultul din palate,

Departe de legi și altare,

De toți cei ce fug de dreptate

Isus a venit să ne scape,

In BETLEEM, umila cetate.

 

Dar ce legi și ce zăvoare

Au putut opri venirea?

Când chiar îngerii din înălțime

I-au făcut aici vestirea!

 

Oști cerești, mulțimi de îngeri

Coborât-au pe pământ

Să aducă OSANALE

Celui pururi, veșnic sfânt.

 

 

Străjerii-au văzut lumina,

Stelele și-au schimbat mersul !

 

Căci de sus din înălțime,

Domnul își însoțea Alesul !

 

Cântare : Iată steaua sus

 

Înconjurat de slava Sa cerească

Isus coboară-n iesle-n Betleem

S-a întrupat Cel veșnic plin de slavă  O pildă de smerenie să avem !

 

Isus se naște, si lumina

Pătrunde-n sufletele noastre.

Steaua tainei strălucește

Deasupra celorlalte astre.

 

Cu magii azi ne închinăm

Și noi cu sufletul-nălțând

O bucurie fără seamăn

Simțim in inimă și-n gând !

 

Cântare : magii ( 2 strofe )

In noaptea aceea neuitată

Au fost in iesle lângă El

Lângă izvorul veșniciei

Cu numele, EMANUEL !

 

Au auzit cântarea slavei,

A îngerilor mesageri.

Și corul vestind: Pace Peste cei de sub cer !

 

In noaptea aceea minunată

Am fost si eu chemat de El,

Și am văzut Cuvântul Vieții

Cum semăna cu-n mielușel !

 

 

Se înalta de-atunci Golgota

Și era iertată-n locul meu

Ca să deschidă drum de-a pururi

Spre gloria lui Dumnezeu !

 

In noaptea aceea fermecată,

Am fost acolo dus de stea

Și cerurile au fost deschise

Ca harul păcii să ne dea.

 

Iar Isus dădea lumina

Și-o împărțea la toți acei

Care doreau să fie jertfă

Precum nevinovații miei.

 

In noapte-aceea-n miresmată

De veșniciile melodii

Văzut-am in copil, Păstorul

De pe cereștile câmpii.

 

Și L-am rugatsă mă primească

Cu îndurare in turma Sa.

Al Lui toiag și-a Lui iubire

Să mă păzească-n vremea grea.

 

Astăzistrigatul Lui cheamă

De peste munții din vecii,

Ar vrea să scrie al Tău nume

In cartea celor veșnic vii.

 

Cântare : Demult Isus Tu ai venit.

 

 

Străvechea amintire și azi e nouă,

Răsare peste neamul omenesc

Lumina veșniciei dată nouă

In ieslea dintr-un staul pământesc.

 

 

Atâta simplitate și umilință

A îmbrăcat împăratul Cel de sus

Când dăruie-omenirii prin credință

Dumnezeireaveșnică-n Isus.

 

Străvechiul staul peste vremi îmbie

Cu Golgota și sângele vărsat,

Și crucea ca și ieslea-i mântuire

Răscumpărarea vieții de păcat.

 

Și orice suflet care simte

Că-n el răsare-o viată nouă

E ca un crin ce în petale

Adună stropi curați de rouă.

 

Și orice inimă ce poartă

Oglinda cerului in ea,

Pentru Isus născut in iesle Azi luminează ca o stea.

 

Se nimicește tot păcatul

Sub raza sfântă a iubirii

Azi se deschide pentru suflet Spre cer un drum al mântuirii !

 

Cu haina albă a virtuții

Tot omul poate să se îmbrace

Căci sfânta naștere aduce

In inimi liniște și pace.

 

El cerul a lăsat și toată strălucirea

El a venit să ne dea mântuirea

Săltați de bucurie, dați slavă Mielului

Cântați cu toți Osana, Mărire, Slavă Lui !

 

Cântare : De-a lungul vieții tale

Amin.

Categorii

Lasa un comentariu