Poem Nuntă Nr.2

 

1. În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

 

2. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

 

3. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:

 

4. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

 

5. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”

 

6. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

 

7. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

POEZIE 1.Azi a răsărit o stea,

   Ca un far luceşte ea,

   Şi-n a ei lucire sfântă

   Corul îngerilor cântă:

 

 

CÂNTARE: EMANUEL

Un semn vor primi toţi, fecioara Prunc născând

Un fiu de om purtând în El vecia Celui sfânt!

El este Slava lumii, Lumina-n orice greu

Speranţa pentru cei ce Îl primesc ca Dumnezeu!

 

REFREN:   Emanuel, Dumnezeu cu noi!

                     Şi când El ne sprijină

                     Cine ar sta-mpotrivă?

                     Căci El e cu noi, Emanuel!

Pentru toţi cei ce stau în negura grea

Lumina de Sus s-a ivit!

Şi toţi cei ce-aşteaptă în credinţă,

Priviți, ce dar am primit!

 

REFREN: Emanuel…

Deci, tu, ce vei răspunde? auzi chemarea Sa?

Acelui care ne-a salvat murind pe Golgota!?

Nu este înălţime şi nici un loc adânc

În care să n-ajungă braţul Său şi glasu-i blând.

 

                                       REFREN: Emanuel…

 

 

2. Inimă! Deasupra ta

    Nu vrei să răsară-o stea?

 

3. Să fii ieslea minunată

   Unde steaua se arată

   Vestind solia cerească

   Unde Isus să se nască?

 

4. Nu vrei să-L ai dar de sus

    Pe Copilul sfânt Isus

    Şi să cânţi necontenit:

 

5. ,,Azi o stea a răsărit,

     Iar Isus născutu-S-a

     Pentru veci în viaţa mea!”

 

 

                                               

CÂNTARE: S-A NĂSCUT  DOMNUL  CRISTOS  ISUS

1. S-a născut Domnul Hristos Isus

Ca Mântuitor venit de sus

Într-un grajd sărac la Betleem

Haideţi toţi ca să-L vedem.

 

REFREN:  Toţi cu inimi de iubire

                    Să- I cântăm neîncetat

                    Domnului venit pe lume

                    Căci El ne-a răscumpărat.

 

2. Îngerii din cer –n cântarea lor

Ne-au vestit-o nouă tuturor

Că pe lume Domnul a venit

Ca Mântuitor iubit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

3. În a nopţii beznă păstoraşi

Păzeau oile lor pe imaş

Slava Domnului a-nvăluit

Şi ei s-au înveselit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

4. Magi cu daruri multe au venit

Pruncului Isus le-a oferit

Închinându-se în faţa Lui

Mulţumindu-i Domnului.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

5. Hai şi noi acum să ne-nchinăm

Inimile noastre azi să-i dăm

Să-I cântăm cu îngerii de sus

Slavă Domnului Isus.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

 

POEZIE

6. Hai la iesle, la Isus

Hai la iesle, la Isus

Lui să ne-nchinam

Pe Mesia cel dorit.

Toti sa-L adorăm.

 

7. Stă ‘ntr-un grajd pe paie pus

Copilașul bland

Ingerii deasupra Lui

Se aud cântând.

 

8. Să-L adoare plini de dor

Merg păstori grabiți

Când ei văd pe Emanuel

Plâng de fericiți.

 

9. Hai și noi cu-același dor

Hai spre a-L slăvi

Copilașul dulce drag

Blând ne va zâmbi.

 

10. Din cer, un înger luminos

O veste bună ne-a adus:

Că s-a nascut Isus Cristos,

Cel așteptat cu dor nespus.

 

11. De mii de ani, fagăduit

Strămoșilor din Paradis,

De lume azi s-a îndurat,

Și raiul iar n-i l-a deschis.

 

CÂNTARE

 

POEZII

 

12. E o zi binecuvântată
Mântuitorul, S-a născut
Această zi a fost lăsată
De Cel, ce lumea a făcut.

13. E-o zi de binecuvântare
Când steaua Lui, străluce sus
Lumii aduce înștiințare
Căci astăzi, s-a născut Isus.

14. Jos într-un staul lângă vite
Isus, pe lume a venit
Îngeri mulți au venit să-I cânte
De la magi, daruri a primit.

15. Păstorii, I S-au închinat
Și mielușei, I-au dat în dar
Toți cei prezenți s-au minunat
De Pruncul mic si plin de Har.

16. Chiar cerurile s-au deschis
Și îngerii, pe rând veneau
A fost așa cum s-a prezis
Ei, osanale îi cântau.

17. În noaptea asta minunată
Când, cerurile s-au deschis
Când îngerii-n alai se arată
Și  totul pare a fi un vis.

18. În lume, S-a născut Mesia
Cel, așteptat de omenire
La El este Împaărăția
În care avem mântuire.

19. Noi, lui Isus să ne-nchinăm
Slavă să-I dăm, neîncetat
Cu cinste să Îl onorăm
Prin El, iertare-am capatat.

20. Lumina lumii e Isus
De-L vom urma, viață o s-avem
Și vom ajunge în cer sus
De ascultare, o sa-I dăm.

21. Noi, prin El vom fi mântuiți
În Cer cu Tatăl, sus vom sta
La Tronul Său vom fi primiți
De-L ascultăm, si-L vom urma.

Categorii

Lasa un comentariu