1. În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

 

2. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

 

3. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:

 

4. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

 

5. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”

 

6. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

 

7. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

POEZIE 1.Azi a răsărit o stea,

   Ca un far luceşte ea,

   Şi-n a ei lucire sfântă

   Corul îngerilor cântă:

 

 

CÂNTARE: EMANUEL

Un semn vor primi toţi, fecioara Prunc născând

Un fiu de om purtând în El vecia Celui sfânt!

El este Slava lumii, Lumina-n orice greu

Speranţa pentru cei ce Îl primesc ca Dumnezeu!

 

REFREN:   Emanuel, Dumnezeu cu noi!

                     Şi când El ne sprijină

                     Cine ar sta-mpotrivă?

                     Căci El e cu noi, Emanuel!

Pentru toţi cei ce stau în negura grea

Lumina de Sus s-a ivit!

Şi toţi cei ce-aşteaptă în credinţă,

Priviți, ce dar am primit!

 

REFREN: Emanuel…

Deci, tu, ce vei răspunde? auzi chemarea Sa?

Acelui care ne-a salvat murind pe Golgota!?

Nu este înălţime şi nici un loc adânc

În care să n-ajungă braţul Său şi glasu-i blând.

 

                                       REFREN: Emanuel…

 

 

2. Inimă! Deasupra ta

    Nu vrei să răsară-o stea?

 

3. Să fii ieslea minunată

   Unde steaua se arată

   Vestind solia cerească

   Unde Isus să se nască?

 

4. Nu vrei să-L ai dar de sus

    Pe Copilul sfânt Isus

    Şi să cânţi necontenit:

 

5. ,,Azi o stea a răsărit,

     Iar Isus născutu-S-a

     Pentru veci în viaţa mea!”

 

 

                                               

CÂNTARE: S-A NĂSCUT  DOMNUL  CRISTOS  ISUS

1. S-a născut Domnul Hristos Isus

Ca Mântuitor venit de sus

Într-un grajd sărac la Betleem

Haideţi toţi ca să-L vedem.

 

REFREN:  Toţi cu inimi de iubire

                    Să- I cântăm neîncetat

                    Domnului venit pe lume

                    Căci El ne-a răscumpărat.

 

2. Îngerii din cer –n cântarea lor

Ne-au vestit-o nouă tuturor

Că pe lume Domnul a venit

Ca Mântuitor iubit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

3. În a nopţii beznă păstoraşi

Păzeau oile lor pe imaş

Slava Domnului a-nvăluit

Şi ei s-au înveselit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

4. Magi cu daruri multe au venit

Pruncului Isus le-a oferit

Închinându-se în faţa Lui

Mulţumindu-i Domnului.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

5. Hai şi noi acum să ne-nchinăm

Inimile noastre azi să-i dăm

Să-I cântăm cu îngerii de sus

Slavă Domnului Isus.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

 

POEZIE

6. Hai la iesle, la Isus

Hai la iesle, la Isus

Lui să ne-nchinam

Pe Mesia cel dorit.

Toti sa-L adorăm.

 

7. Stă ‘ntr-un grajd pe paie pus

Copilașul bland

Ingerii deasupra Lui

Se aud cântând.

 

8. Să-L adoare plini de dor

Merg păstori grabiți

Când ei văd pe Emanuel

Plâng de fericiți.

 

9. Hai și noi cu-același dor

Hai spre a-L slăvi

Copilașul dulce drag

Blând ne va zâmbi.

 

10. Din cer, un înger luminos

O veste bună ne-a adus:

Că s-a nascut Isus Cristos,

Cel așteptat cu dor nespus.

 

11. De mii de ani, fagăduit

Strămoșilor din Paradis,

De lume azi s-a îndurat,

Și raiul iar n-i l-a deschis.

 

CÂNTARE

 

POEZII

 

12. E o zi binecuvântată
Mântuitorul, S-a născut
Această zi a fost lăsată
De Cel, ce lumea a făcut.

13. E-o zi de binecuvântare
Când steaua Lui, străluce sus
Lumii aduce înștiințare
Căci astăzi, s-a născut Isus.

14. Jos într-un staul lângă vite
Isus, pe lume a venit
Îngeri mulți au venit să-I cânte
De la magi, daruri a primit.

15. Păstorii, I S-au închinat
Și mielușei, I-au dat în dar
Toți cei prezenți s-au minunat
De Pruncul mic si plin de Har.

16. Chiar cerurile s-au deschis
Și îngerii, pe rând veneau
A fost așa cum s-a prezis
Ei, osanale îi cântau.

17. În noaptea asta minunată
Când, cerurile s-au deschis
Când îngerii-n alai se arată
Și  totul pare a fi un vis.

18. În lume, S-a născut Mesia
Cel, așteptat de omenire
La El este Împaărăția
În care avem mântuire.

19. Noi, lui Isus să ne-nchinăm
Slavă să-I dăm, neîncetat
Cu cinste să Îl onorăm
Prin El, iertare-am capatat.

20. Lumina lumii e Isus
De-L vom urma, viață o s-avem
Și vom ajunge în cer sus
De ascultare, o sa-I dăm.

21. Noi, prin El vom fi mântuiți
În Cer cu Tatăl, sus vom sta
La Tronul Său vom fi primiți
De-L ascultăm, si-L vom urma.