POEM NAȘTEREA DOMNULUI NR. 9

nativity                                 POEM NAȘTEREA DOMNULUI ISUS

                                            poem trimis de Cristina Costea, Hunedoara

       Învățător: Pentru ce ne-am adunat noi  azi, pentru ce, pentru cine?

      Copiii: Pentru Isus, pentru Domnul nostru Isus!

Învățător: De ce pentru Domnul Isus? De ce e Isus atât de special?

Pentru că în Domnul Isus avem cel mai minunat exemplu de ascultare;

Pentru că Domnul Isus a ales să se facă sărac pentru ca noi să fim bogați în harul lui Dumnezeu;

Pentru că Domnul Isus a venit pentru noi ca cel mai prețios dar și a murit pe cruce;

Pentru că Domnul Isus a venit să ne-aducă mântuire și viață veșnică;

Pentru că Domnul Isus este Regele Regilor, El împărățește în inimile noastre;

Pentru că Domnul Isus ne-a promis în Biblie este cu noi în toate zilele;

Pentru că Domnul Isus are grijă de tot ce am nevoie;

Pentru că Domnul Isus bate la ușa inimii oamenilor și vrea să le dea mântuirea;

Pentru că Domnul Isus mi-a promis că mă va ține toată viața în brațele Lui;

Pentru că Domnul Isus îmi cunoaște numele, El stie totul despre mine;

Pentru că Domnul Isus are o inimă plină de dragoste și îmi arată acest lucru în fiecare zi;

Pentur că Domnul Isus este cel ce vindecă, mângâie și alină;

Pentru că  Domnul Isus spune: Aruncați asupra Mea toate îngrijorările voastre, iar Eu mă voi îngriji de voi!

Toți copiii: Doar Domnului Isus trebuie să Îi dăm toată slava, gloria și cinstea!

Colinda: Laudă fie adusă celui ce s-a născut la Betleem

Zi de praznic, mulți o țin.

Când a fost și unde oare

Ce dintâi servici divin?
_________________________________________________________________________

Undeva în Palestina…

Dacă vrei să mergi, putem.

Vom găsi încă și-acuma

Orășelul Betleem.
________________________________________________________________________

Multe secole în urmă
Lângă satul ăsta vechi,

Noptea niște baci la turmă,
Străjuind, stăteau de veghi.
______________________________________________________________________
Când, din cer o strălucire și un înger luminos.

Clar aud a lui rostire: „Astăzi S-a născut Hristos!

Într-o iesle din cetate veți găsi un Prunc micuț.
Slavă-n locuri preaînalte! Pace celor Lui plăcuți!”

_____________________________________________________________________
Iată cum în Palestina
Sărbătorea a pornit.
La un han, în grajd din bârne
Nașterea s-a prăznuit.

________________________________________________________________________

Țin acestă sărbătore
Toți creștini pe pământ.
Și la noi în adunare
Nașterea e praznic sfânt.

Colinda: L-au numit Isus

Era odată o blândă și cuminte fată,

Era atâta de frumoasă, și harnică și credincioasă,

Era săracă, preacurată, ducea o viață ne-nsemnată

Și-a ales-o Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său.

Maria, se auzi într-o noapte,

Un înger cu-ale sale șoapte

Să nu te temi, c-ai fost aleasă

Să fii a lumii-mpărăteasă.

 

Primesc cu mare bucurie, această taină dată mie

Iar oamenii din lumea toată vor ști că-s binecuvântată

Și-s fericită peste poate, c-am fost aleasă dintre toate

Femeile din neamul meu, să nasc Fiul lui Dumnezeu.

 

După un timp pe cer apare, o stea, ce vrea să-nsemne oare?

Priviți cu toți la răsărit, lumină mare s-a ivit

O muzică se aude sus, cu versurile-i de nespus

Ce feerie și ce vis, parcă-i un colț de paradis!

 

Iar steaua aceea minunată ce-a apărut așa, deodată,

Se-ndreaptă chiar spre Betleem, veniți voi magi să o vedem.

E-adevărat ce-am constatat? Chiar se va naște împărat?

E-adevărat, dar, ce s-a spus? O fi chiar steaua lui Isus?

 

Da, e-adevărat magi și păstori, acum în prag de sărbători,

În ceas de taine și de dor, s-a născut Mântuitor,

Veniți cu daruri și cântări vestiți peste câmpii și mări

Aduce-ți smirnă și tămâie a Lui e slava în vecie.

 

În Betleem sfânta Maria aduse-n lume pe Mesia.

Ca Domn al nostru și păstor să-I cântăm cu toți în cor.

 

Colindă: Îngeri cântă-n cor

Miezul nopții, lună, stele.
Lumea doarme toată,
Doar păstorii stau de veghe.
Ei nu pot să doarmă.

_________________________________________________________________________

Pe un deal păstori sedeau
Noaptea oile-și pășteau,
Dar cum stau, din slava iată
Un înger li-se arată!
Fața lui când o zăresc
Toți de frică-ncremenesc.

_________________________________________________________________________
Sunt al Domnului trimis
Nu vă-nspăimintați, le-a zis
Vă vestesc o bucurie,
Vesel tot omul fie
Salte fericit poporul
S-a născut Mântuitorul!
_________________________________________________________________________
Jos la staul coborâți
Și-n iesle, Îl găsiți
Prunc în scutece-nfășat
E Isus, mult așteptat

_________________________________________________________________________

 

Asta îngerul vestind
Îngeri alți vin pe rând.
Mulți, o întreagă oaste sfântă
Zboară prin vazduh,cântând
Vouă pace pe pământ.

_________________________________________________________________________
Îar când îngerii plecară
Cei de lângă oi strigară
Haideți toti la Betleem
Pruncu-n iesle să-L vedem.
_________________________________________________________________________
Au mers și s-au închinat
Ca unui mare împărat
Cu mirare povestiră,
Tot ce îngerii vestiră
Mamei care-i asculta
Inima-n piept îi creștea.
________________________________________________________________________
Și păstorii toți I-au dus
Daruri sfinte lui Isus
Vin păstorii, înapoi
Lânga turmele de oi,
Fericiți cum alții nu-s
Că L-au văzut pe Isus.

_________________________________________________________________________

Iar, un astru răsărit din cer

Purta-n solia sa mister;

Strălucitorul mesager

Ne anunța venirea Lui,

Venise Fiul Omului.

 

Privind întrebători, spre stea, puțini au înțeles ce vrea,

De fapt, mesaj ales avea: ,,În Betleem, un împărat

Vi S-a născut, dar nu-n palat, căutați-L, de vă pasă!

Al omenirii Salvator și-a mamei lui iubit odor,

Se află, într-o casă!’’

_______________________________________________________________________

Au înțeles doar câțiva magi mesajul stelei celei dragi;

Având cămile și desagi, din răsărit, la drum porniți

Călătorind neobosiți, pruncu-n final găsiră

Și-n închinarea lor dintâi ei aur, smirnă şi tămâi

Voioşi Îi dăruiră.

______________________________________________________________________

Învățătorul: Noi ce daruri să-I aducem Pruncului venit de sus?

Copiii: Tot ce-avem, tot ce-avem e-al lui Isus!

 

Nu Îi oferi și tu supus,

Inima ta lui Isus?

Tu ști că Însuși Dumnezeu,

Păcatul tău plăti din greu?

Isus Hristos S-a dat pe Sine!

Tu Îi răspunzi cum se cuvine?

 

 

TOȚI COPIII:

Nu trebuie să-I dăruiești

Cadouri scumpe-mpărătești,

Ci dă-I-te pe tine!

 

Învățător: Și acum vă întreb pe pământul de astăzi, în răsărit și întregul apus, ceea ce cântăm, pentru ce e, pentru cine?

Copiii: Pentru Isus, pentru Domnul nostru Isus!

Colindă: Vin clopoței

 

Categorii

Lasa un comentariu