Poem Nuntă Nr.2
  1. A căzut o stea

Steluţă de nea

Pe urechea mea

Şi mi-a povestit

Până s-a topit

Basmul unui vis

Pe care l-a scris

Pentru cei mărunţi

Nu pentru cărunţi.

Şi steluţa mea

Astfel povestea:

 

  1. I.                   POVESTE DE CRĂCIUN

1.Într-o seară, într-o noapte de Crăciun

În Betleem , în Iudeea după cum păstorii spun

Bunul Iosif şi Maria de departe au pornit

Şi s-a întamplat acolo ceva nemaipomenit.

 

     (: S-a născut Pruncul Sfânt

        Pace vouă pe pământ

        Nu uitaţi să fiţi mai buni

        Şi să credeţi în minuni 🙂

 

2.Magii au venit atunci când soarele-a apus

Aur, smirnă şi tămâie pentru Prunc ei au adus

Steaua revărsa lumina ne-ncetat asupra lor

Şi ţinându-se de mână îngerii cântau în cor.

 

3.Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii

Deşi au trecut ani mulţi, mai mulţi de 2000

Doar aşa Crăciunul are pentru toată lumea rost

Să vă fie cald în suflet, spuneţi voi copii, cum a fost?

 

2. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

 

3.Dar deodată… iat-o fără glas…

Ce oştean alături i se-arată?

Uşa doar e cu zăvorul tras

Şi fereastra, bine încuiată.

 

4.Cu o faţă cum în lume nu-i,

Un străin în zale o priveşte.

Ce luceferi sunt în ochii lui!

Ce izvoare-n glas când îi vorbeşte!

 

5. ”Pace ţie, cea primită-n har!

Domnul e cu tine-n veşnicie!

Binecuvântată eşti tu dar

Şi aleasă-ntre femei, Marie!”

 

6.Tulburată ea privea acum,

Neştiind ce trebuie să creadă.

Nu putea-nţelege nicidecum…

Ce virtuţi îi stau în cer dovadă?

 

7.”Nu te teme!” îngerul vorbi.

“Dumnezeu te-a îndrăgit nespus.

Iată… un copil vei odrăsli

Şi-I vei pune numele Isus!”

 

  1. II.                 NOAPTE DE CRĂCIUN

1.Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti

Cu lumini strălucitoare, bucurii vesteşti!

Că la Betleem s-a născut un Prunc

Fiul Tatălui din ceruri, Pruncul Sfânt.

 

S-a născut Isus, viaţă ne-a adus,

Bucuria este mare în cer şi pe pământ

Îngerii în cor slăvesc pe Salvator

Pace pe pământ şi bună-nvoire.

 

2.Blând şi drăgălaş, dulce copilaş

Ne-a adus din cer lumină, dragoste şi har

Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump

Fiul Său răscumpărare pe pământ.

 

3.Magii îl cinstesc pe Fiul ceresc,

Păstorii îngenunchează, cu drag Îl privesc

Cinsteş-te-L şi tu cu viaţa ta,

Cu credinţă şi iubire, nu uita!

 

8.Iosif, bărbatul ei era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.

9.Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis:”Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele ISUS, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale.”

10.În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

11.Iosif,  s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

12.Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

  1. III.              MITITEL ŞI DRĂGĂLAŞ

1.Mititel şi drăgălaş

Este Sfântul copilaş

Cel născut în Betleem

Mântuire-n El s-avem.

 

(:Da! (: Laudă, să-I aducem 🙂

Azi şi-n veci de veci mereu

(: Laudă, să-I aducem 🙂

Fiului de Dumnezeu.:)

 

2.Poartă nume minunat

Că e Fiu de Împărat

Noi cu toţii îl iubim

Inima i-o dăruim.

 

3.Nu e nume mai presus

Ca al Domnului Isus

Nici în cer, nici pe pământ

Căci El este Pruncul Sfânt.

 

13.În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

 

14.Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

 

15.Dar îngerul le-a zis:”Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, astăzi în catatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul.”

 

16.Eu sunt păstor de când mă ştiu

Am turma pe coline,

Dar niciodată n-a venit

Un înger pân’ la mine.

17.În noaptea asta însă cred

Că-i vis sau vreo minune,

Că ceru-ntreg e încărcat

De îngeri, o mulţime.

 

18.Eu sunt păstor din tată-n fiu

Din fluier ştiu să cânt tare

Dar niciodată n-am auzit

Un cor atât de mare.

 

19.Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

“SLAVĂ LUI DUMNEZEU ÎN LOCURILE PREA ÎNALTE ŞI PACE PE PĂMÂNT ÎNTRE OAMENII PLĂCUŢI LUI!”

 

  1. IV.              S-A NĂSCUT

 

1.Un înger din cer venind la păstori

Le spuse cu glas blând: “Să nu vă temeţi

Azi în ieslea din Betleem

Cel din vecie-a luat chip de om.”

 

(: S-a născut Cel făr’ de-nceput

Din iubire la noi a venit

Veniţi dar la iesle să ne-nchinăm

Inima în dar să îi dăm 🙂

 

2.În grabă s-au dus găsind pe Isus

Un Prunc înfăşat şi culcat într-o iesle

S-au închinat şi-au mărturisit

Ce le-a spus îngerul despre Isus.

 

20.După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.

21.Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.

 

22.Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.

 

23.Apoi i-a trimes la Betleem şi le-a zis:”Duceţi-vă de cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc şi când îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”

 

24.După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.

 

25.Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat, apoi şi-au deschis visteriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.

 

26.În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

 

  1. V.                NINGE PE STRĂZI

 

Ninge pe străzi, cad fulgi de zăpadă

Ninge pe străzi, e iar Crăciun

Prin fulgi copiii merg iar cu colindul

Este timpul dragii mei să ne amintim!

 

1.În acel ţinut păstorii, turmele-şi vegheau

Când îngerul de-odată, din slavă le vorbi:

“Vi s-a născut urmaş lui David, un Mântuitor

Şi înfăşat pe paie, în iesle-L veţi găsi”.

 

Din cer cu el, cor de îngeri cântă

Un cântec nou ei azi ne-au adus:

“Slavă în cer şi-ntre oameni pace

Că astăzi în Betleem Isus s-a născut”.

 

2.Dintr-o ţară-ndepărtată magii au pornit

Şi L-au găsit pe Împărat călăuziţi de-o stea,

Când L-au văzut s-au închinat cu faţa la pământ

Tămâie, smirnă, aur, ei i-au adus în dar.

 

Aur i-au dat, aur pentru Rege

Smirnă i-au dat, pentru prooroc

Mare Preot, ei i-au dat tămâie

Inima i-au dat în dar când s-au închinat.

 

3.A venit Isus pe lume ca Mântuitor

Păstori şi magi venit-au şi I s-au închinat

Şi astăzi iarăşi e Crăciun şi ieslea Lui e-aici

Dar tu ce faci? Tu I te-nchini sau Îl nesocoteşti?

 

Ninge pe străzi, cad fulgi de zăpadă

Ninge pe străzi, e iar Crăciun

Prin fulgi copiii merg iar cu colindul

Este timpul dragii mei să ne amintim!

 

27.De e sărbătoare, să fie

De Crăciunul acesta unic,

Lui Isus să-I facem bucurie,

Nu legendei sau stelei feerie

Sau a celui în roşu bunic,

A venit Salvator să ne fie!

 

28.De e sărbătoare, s-avem

De Crăciunul acesta iubit,

Lui Isus inima să-I predăm,

Nu mitului păgân ce serbăm

Sau desmăţului-n creştinism poleit,

S-a născut Domn Ceresc să avem!

 

29.De e sărbătoare, să ştim

De Crăciunul acesta de dor,

Lui Isus vestitori să Îi fim,

Nu reclamelor pentru care robim

Sau religiei ce e de decor,

S-a-ntrupat Adevărul, să ştim!

 

 

      O, HAIDEŢI SĂ DESCHIDEM LARG INIMILE NOASTRE

      ŞI PRUNCULUI SĂ-I PREGĂTIM LOCAŞ PLĂCUT

      SĂ NU-L LĂSĂM AFARĂ, ÎNTR-O IESLE,

      CI SĂ-L PRIMIM CA DOMN, MÂNTUITOR ŞI SCUT.

 

  1. VI.              SUNĂ PESTE TOT

 

Sună azi peste tot mii de melodii

Pe pământ şi sus în cer calde armonii,

Clopoţei de argint tremură în vânt

Veste dau că s-a născut Mesia pe pământ.

 

1.Slavă sus în cer lângă tronul sfânt,

Între oameni pace fie pe pământ;

Cu păstori şi magi să-I cântăm în cor,

Să ne închinăm iubitului Mântuitor.

 

2.Lângă ieslea Ta am adus în dar

Inima curată pe al Tău altar,

Să purtăm în zbor vestea tuturor

Că în Tine pot găsi al lor Mântuitor.

 

 

 

 

 

AMIN!

Categorii

Lasa un comentariu