Poem Nuntă Nr.2

Trimis de Aneta Dagau, Arad

Descarca aici :POEM DE PASTE NR. 11

 1. COPIII-AU SPUS “OSANA” (youtube: “Copiii au spus Osana” )

% (: Copiii-au spus : ”Osana!”

Bărbaţii-au spus : ”Osana!”

Femeile-au spus: ”Osana!”

O, Rege al lui Israel:)

(: Binecuvântat fie

Acel ce vine

În Numele Domnului 🙂   % x2

 

(: Copilaşii-au spus: ”Osana!”

Şi bătrânii-au spus: “Osana!”

Tot poporu-a spus: “Osana!”

O, Rege al lui Israel 🙂

O, Rege al lui Israel…

 

Poezii:

Saltă tu de veselie,

Scumpă fiică din Sion,

Vine El cu bucurie

Să-Şi ia locul Său pe tron.

 

S-a-mplinit proorocia

Al Său nume-I lăudat;

Osana, vine Mesia

Fiul binecuvântat.

 

 

 

El se-ndreaptă către tine,

Tu, iubit Ierusalim;

Iată-L, Împăratul vine

Cu putere-n Efraim,

 

S-a ivit Mântuitorul

Şi răsplata e cu El,

Vine Răscumpărătorul,

Iată-L pe Emanuel!

 

E smerit şi blând ca Mielul,

E călare pe-un asin

Să-ţi aducă-n dar inelul,

Că-I logodnicul divin.

 

Saltă azi de veselie,

Mirelui Îi este dor

De Sion pentru vecie,

Că e Domnul domnilor!

 

Demult, când regele călare

Suia-n alaiuri triumfale,

Venea pe calul alb ca lâna

Înconjurat de osanale!

 

…Dar într-o zi de primăvară

Slăvitul Împărat divin,

Iată-L că vine în cetate,

Smerit, călare pe-un asin.

 

Şi altădată toţi boierii

Cu sare aşteptau şi pâine

La poartă pe-mpărat, spunându-i:

Bine-ai venit la noi, stăpâne!

 

 

 

…Dar când Isus veni-n cetate,

Din dealurile măslinii,

S-au bucurat numai săracii,

Şi-n jurul Lui numai copii.

 

În vremuri vechi de mare fală,

Când regele venea acasă,

Era-n cetatea lui de scaun

O sărbătoare luminoasă.

 

…Dar când Isus intra pe poartă,

În loc să fie-ncoronat,

Vrăşmaşii numărau arginţii,

Să fie prins şi condamnat.

 

Cu flori alaiul şi mulţimea

Mergeau spre casa-mpărătească,

Şi-acolo totul era gata,

Pe împărat ca să-l primească.

 

…Dar când Isus păşi în templu,

Înconjurat de ucenici,

În casa Lui erau tâlharii,

Şi-a trebuit să ia un bici.

 

Iar regele primea ‘nainte

O cheie grea, cheia cetăţii

Ca semn că e stăpân de-acuma

Şi are sabia dreptăţii.

 

…Dar preoţii cei mai de seamă

Iată-i vorbind cu gând viclean:

“Isus vrea să ne strice Legea…

Să piar-acest Galileean!”

 

 

 

 1. IATĂ O INVITAŢIE ( youtube:”Iata, o invitatie [Festivalul Pastelui]” )

 

 1. Iată o invitaţie

Primeşte al Său har

Iată o declaraţie

Eşti foarte special!

 

(: Invitaţie scrisă

Chiar de Dumnezeu

Să crezi în Isus şi să vii

La nunta în Ţara Lui!:)

 

 1. Nici un joc cu un computer

Şi nici un televizor

Nu-ţi dă aşa bucurie ca

Sărbătoarea Paştelor.

 

Poezii:

 

Eu sunt mic, dar am de spus

Un cuvânt despre Isus,

Despre-Acel ce m-a iubit

Şi din cer jos a venit.

 

A-ndurat atât amar

De la iesle la Calvar;

El, al lumii Salvator,

Făcea bine tuturor.

 

Şi pentru că ne-a iubit,

Iată-L de toţi părăsit,

Şi strigau că e mişel

Şi-aruncau cu pietre-n El.

 

Şi era din sat în sat

Tot cu pietre alungat…

 

Îl băteau, vai, cu nuiele

Ca pe-un făcător de rele,

Iar pe urmă L-au purtat

De la Ana la Pilat.

 

Şi apoi I-au pus haini

O cunună grea de spini,

Şi Isus stătea legat,

Pălmuit, lovit, scuipat.

 

Iar pe urmă, vai, L-au dus

Pe un munte pe Isus,

Şi acolo răstignit

Pe o cruce a murit.

 

El, un Fiu de Dumnezeu,

A murit în locul meu.

El muri, da, pentru mine,

Dar muri şi pentru tine.

 

Noi ştim acum că Domnul

Atâta ne-a iubit

Că pentru noi pe cruce

În chinuri a murit.

Că Tatăl Sfânt din Ceruri

De-atuncea, ne-a iertat

Că toată bucuria

Şi Cerul tot ne-a dat.

 

Isuse, scump Isuse

Ce mult îţi mulţumim

Ajută-ne să creştem

Şi noi să Te slujim.

 

Venim la crucea Ta, Isus iubit,
Şi-ţi mulţumim că-n dragostea Ta mare,
Ţi-ai dat viaţa, pe lemn Tu ai murit,
Între tâlhari, pe cruce, ne-ai dat a Ta iertare.

Ai fost scuipat, bătut, batjocorit de toţi,
N-ai spus nimic, ai răbdat în tăcere,
Pe dealul Golgota, pe cruce între hoţi,
Când ţi-a fost sete, Tu ai primit oţet şi fiere.

Cununa cea de spini, pe cap ţi-au pus,
Hulit, batjocorit ai fost Isuse,
Cu ochii Tăi, priveai la ceruri sus,
Şi te rugai la Tatăl, scump Isuse.

 

Şi trupul Tău Isuse, cu răni şi vânătăi,
S-a frânt pe lemnul crucii, la Calvar,
Ai suferit cumplit, batjocori şi bătăi,
Prin jertfa Ta Isus, ne-ai mantuit, ce har.

În sângele Tău scump, la cruce ne-ai spălat,
Ne-ai curăţit Isus, de greşuri şi păcate,
Prin moartea şi-învierea Ta ne-ai dat,
Intrare slobodă, la Tine în cetate.
Sângele Tău cel sfânt, are putere,
Şi poate curăţi, orice păcat,
Toţi care vin la Tine, Doamne Mare,
Primesc iertare-n dar, ce minunat.

La crucea Ta, venim cu mulţumire,
Îngenunchem smeriţi, pân’ la pământ,
Cu Tine suntem plini de fericire,
Şi vrem sa fim cu Tin’, pân la mormânt.

 • SĂPUNUL ( youtube: “Sapunul [Festivalul Pastelui]” )

 

 1. Cu săpun îmi spăl bine faţa

Îmi spăl mâinile şi îmi spăl hainele

(: Inima o spală Sângele Sfânt

Şi atunci curat eu sunt 🙂

 

 1. Cu săpun spăl pete murdare

De pe buzunar toate-au dispărut

(: Petele de păcat le spală

Numai Sângele Cel Sfânt 🙂

 

Poezii:

 

De la Ana la Caiafa

Te-au purtat şi judecat,

Faţa Ta nevinovată

Vinovaţii au scuipat.

 

Te-au lovit în faţa legii

Oamenii nelegiuiţi

Şi Te-au osândit la moarte

Doamne, cei mai osândiţi.

 

Cu cununi de spini Isuse

Fruntea Ţi-au încununat

Şi Tu Cel mai fără vină

Fosta-i Cel mai vinovat.

 

Cu întreg păcatul lumii

Calea Crucii ai suit

Fărdelegea tuturora

Ne-ai plătit-o răstignit.

 

 

 

Jos la poala Crucii Tale

Plâng cei dragi îndureraţi

Plângem şi noi, căci prin Tine

Toţi am fost de iad scăpaţi.

 

O, Te rog precum Isuse

Pentru mine Tu-ai murit

Să m-ajuţi şi eu să sufăr

Pentru Tine fericit.

 

Toată viaţa mea pe lume

Vreau să-Ţi fiu copil supus

Ca şi-acolo-n Cer cu Tine

Să fiu fericit, Isus…

 

Jertfa Golgotei e punte

Peste care noi păşim,

Ridicând spre ceruri fruntea

Spre noul Ierusalim.

 

Căci aceasta este poarta

Care-n lume s-a deschis,

Să ne trecem prin ea soarta

Spre eternul paradis.

 

Jertfa Golgotei ne pune

Focul dragostei de sus,

Pe a sufletului strune

Să cântam despre Isus!

 

Jertfa Golgotei ne-aduce

Harul păcii în nevoi,

Şi tot ea ne aminteşte

Ziua Vieţii de Apoi.

 

 

 

 

La Golgota, smerit eu vin,

Părinte, Ţie mă închin.

În Fiul Tău, Cel preaiubit,

Întregu-Ţi chip s-a oglindit.

 

E crucea, farul ce-mi arată

Dreptatea şi iubirea-Ţi toată.

Dreptate-n trupul ce s-a frânt

S-aducă harul pe pământ.

 

În sângele ce-a curs curat,

Iubirea Ta mi-ai arătat.

Prin Mielul care L-ai jertfit,

Iertare Tu mi-ai dăruit.

 

Cuvântul Veşnic, cu putere,

A triumfat prin înviere.

Părinte, Ţie mă închin

În duh şi adevăr. Amin.

 

Isus, al nostru Împărat,
A fost pe lemn, crucificat,
Ca eu şi tu, să fim salvaţi,
Prin jertfa Sa, răscumpăraţi.

Cu sânge scump de Dumnezeu,
Am fost spălaţi, şi tu, şi eu,
Prin jertfa Sa, de pe Calvar,
Am primit mântuirea-n dar.

A fost bătut, scuipat, batjocorit,
În chinuri grele a murit,
Isus, fiul lui Dumnezeu,
Muri în locul tău, şi-al meu.
 

 

Pe cruce, între doi tâlhari,
Sta Mielul blând, Isus crucificat,
Purtând pe cap, cununa cea de spini,
Şi mii de răni, pe trupu-nsângerat.

Şi în trupul Său pe cruce,
Vina noastră a purtat,
În mormânt rece de piatră,
Trupul i-a fost aşezat.

Trei zile în întuneric,
Apoi Isus a-înviat,
Boldul morţii îl învinse,
El e viu, cu-adevărat.
Pentru tot ce-ai pătimit,
Doamne noi Îţi mulţumim,
Şi în dar, a noastre inimi,
Cu drag, ţi le dăruim.

Ai fost mort, şi-ai înviat,
Şi la cer te-ai înălţat,
Şi curând o să revii,
În slavă ne vei răpi.

 

 1. DA! A-NVIAT! (youtube: Da, a inviat!” )

 

 1. În zori de zi un înger a venit

A coborât din cer de la Cel Sfânt

A rupt sigiliul ce era pe mormânt

A dat la-o parte piatra ce fusese pe mormânt.

 

(: Da! A-nviat! Isus a-nviat!

Da! A-nviat! Din morţi a înviat!

Cântaţi slavă, e viu în veci de veci

A înviat Isus Hristos, din morţi a-nviat! 🙂

 1. Plângea Maria de dor după Isus

Şi nu ştia că El a înviat

Îngerul spuse: “Mormântul este gol!”

Isus Hristos, El este Domn şi-n veci El va domni.

 

Poezii:

 

În vase – uleiul de îmbălsămare,

Şi-n suflet – mocnită durerea cea mare,

Iar faţa – brăzdată de şanţuri adânci…

-Marie, Marie, te-ntreb, de ce plângi?

 

Mijesc zorii zilei, e zi de-nviere,

Şi noaptea sinistră cu umbra ei piere;

Dar ochii tăi umezi de veghe ţi-I strângi…

-Marie, Marie, te-ntreb, de ce plângi?

 

În foşnet de frunze mişcate de-o boare

Se-apropie Domnul în straie de soare,

Iar tu amintirea duioasă alungi…

-Marie, Marie, te-ntreb, de ce plângi?

 

Aici, lângă tine-i Fiinţa divină,

Te cheamă la viaţă, speranţă, lumină.

De ce în amarul durerii te frângi?

-Marie, Marie, te-ntreb, de ce plângi?

 

Pământul întreg astăzi e-n sărbătoare:

Cristos a înviat şi în veci nu mai moare;

-Isuse… Rabuni… Tu noaptea alungi!

-Marie, Marie, te-ntreb, de ce plângi?

 

E viu… Isus Cristos a înviat,

Călcând peste-a mormântului genune,

Şi-acum, cu slavă-n veci încoronat,

E gata-ntreaga oaste s-o adune!

 

Prin moartea Sa, Cristos a doborât

Puterile Satanei în derută,

Şi în mormântul rece-a coborât

Să spargă a păcatului redută.

 

Războinicul viteaz a înviat,

E viu în veci de veci, şi nu mai moare;

Şi nici acei pe care i-a salvat

Cu dreapta Lui atotbiruitoare.

 

Din cele patru zări acum, priviţi,

Ne adunăm spre norul de lumină,

Şi toţi, prin Învierea Lui uniţi,

Strigăm spre Mirele iubit, să vină!

 

Cântaţi-I pe pământ şi-n înălţimi,

Lăudaţi-I Numele printre popoare,

El vine-nconjurat de heruvimi

Cu zecile de mii în sărbătoare!

 

Cristos a înviat din morţi,
Ne-a mântuit prin jertfa Sa,
El şi-a dat viaţa pentru toţi,
Acum e viu, glorie Lui, aleluia.

Din morţi, Cristos a înviat,
E viu, şi-n veci de veci trăieşte,
El ne-a iubit cu-adevărat,
Acum e viu, şi-n ceruri mijloceşte.

Isus e viu, şi viu o să rămână,
Ne pregăteşte loc în cerul Său,
Va reveni pe nori,e vestea bună,
Ne va răpi în slavă, v-om fi cu El mereu.

Isus e viu, şi credem cu tărie,
Că a fost mort, şi-a înviat,
Credinţa-n El, ne fie veşnic vie,
Isus e viu, din morţi a înviat.

Cristos a înviat, mărire

În veci lui Dumnezeu preasfânt!

Să cânte azi întreaga fire:

Isus ieşit-au din mormânt!

 

A înviat şi nu mai moare,

E viu de-a pururi şi Stăpân,

Zdrobind cătuşe milenare

Şi capul şarpelui hapsân.

El are-n mâini cheile morţii,

Şi-a locuinţei morţilor.

A rupt sigiliile nopţii,

Ne-a dat lumina zorilor!

 

Suntem ai Lui pentru vecie,

Ai vieţii fără de hotar.

Răscumpăraţi din grea robie

Prin sângele de la Calvar.

 

Aceasta-I ziua cea mai sfântă,

Coroana sărbătorilor!

Întreaga omenire cântă,

Isus e Rege-al regilor!

 

 1. HRISTOS A ÎNVIAT! (youtube: “Din zori ne-am salutat” )(orig. “Cristale – Hristos a înviat”)

 

 1. Din zori ne-am salutat:Hristos a înviat!

Vesteşte neîncetat:Hristos a înviat!

Nu sta la mormânt Maria, plângând

(:Vesteşte neîncetat: Hristos a înviat!:)

 

 1. Peceţile au căzut de pe-al Său mormânt

Căci Domnul prin moartea Sa iadul a înfrânt.

În această zi nu te-mpotrivi

(:Vesteşte neîncetat: Hristos a înviat!:)

 1. Din zori ne-am salutat: Hristos a înviat!

Vesteşte neîncetat: Hristos a înviat!

Nu sta la mormânt Maria, plângând

(:Vesteşte neîncetat: Hristos a înviat!:)

 

 1. Peceţile au căzut de pe-al Său mormânt

Căci Domnul prin moartea Sa iadul a înfrânt.

În această zi nu te-mpotrivi

(:Vesteşte neîncetat: Hristos a înviat!:)

 

ADEVĂRAT A-NVIAT!

 

Poezii:

 

Răsună iarăşi imnul Învierii,

Învăţăceii toţi s-au adunat,

Nu-i cu putinţă să se dea uitării

Iubirea sfântă, farmecul salvării:

“Cristos a înviat!”

 

Răsună-n inimi şi în adunare

Cântarea harului ce ni s-a dat,

Înfiorat în suflet, fiecare,

Slăveşte Învierea-n sărbătoare:

“Cristos a înviat!”

 

Credinţa mea rămâne neclintită

De când Îi sunt copilul înfiat

Iubirea mi-a rămas nestingherită…

Eu cânt din suflet taina împlinită:

“Cristos a înviat!”

 

În ziua ‘ceasta sfântă

Îngerii în ceruri cântă

Un imn de sărbătoare

Cum nu s-a mai cântat.

Să cânte fiecare:

Cristos a înviat.

 

Şi uniţi acum cu toţii

Ce te laudă pe Tine,

Copilaşii Tăi de astăzi,

Bucuria Ta de mâine,

Ruga noastră se înalţă

Sus în slava de apoi,

Ca să ştie tot pământul

C-ai înviat şi pentru noi!

 

Credinţa-i aur ce nu piere,

E foşnetul de înviere;

Şi într-o lume care moare,

E vântul nou de sărbătoare!

 

Credinţa-s feşele de pânză,

În umbră vrând să se ascunză;

E cântec nou şi poezie,

În vocea Lui spunând:”Marie!”

 

Credinţa-i marea întrebare:

“ O, Simon, mă iubeşti tu oare?”

Şi rănile ce stau dovadă,

Pentru un Toma ca să creadă.

 

Credinţa-s îngeri de lumină

Lângă mormântul de rugină.

Credinţa-I piatra prăvălită,

Si garda morţii fugărită.

 

Credinţa-I sfântă lumânare

În întunericul cel mare!

Credinţa e Cristos în mine,

Când nu-L mai ţin… ci El mă ţine!

 

Isus Cristos din cer venit

Pentru noi a suferit,

A fost legat, a fost lovit,

Apoi pe cruce răstignit,

Şi îngropat, şi străjuit!

 

Dar n-a putut fi biruit,

Căci a-nviat şi S-a-nălţat

În cerul binecuvântat.

Şi-apoi un loc preafericit

La toţi ai Săi a pregătit.

 

 1. ÎMI AMINTESC C-A VENIT PENTRU NOI ( youtube: “Imi amintesc # Cor copii Micalaca # Diverse “ )

 

 1. (: Îmi amintesc c-a venit pentru noi

Nicicând înapoi nu vom da! 🙂

 

(: Nu (nu), nu (nu)

Nu, nu, nu!

Nicicând înapoi

Nu vom da! 🙂

 

 1. (: Îmi amintesc c-a trăit pentru noi

Nicicând înapoi nu vom da! 🙂

 

 1. (:Îmi amintesc c-a murit pentru noi

Nicicând înapoi nu vom da! 🙂

 

 1. (: Îmi amintesc c-a-nviat pentru noi

Nicicând înapoi nu vom da! 🙂

 

Categorii

Lasa un comentariu