Poem Nuntă Nr.2

trimis de Aneta Dagau, Arad

descarca aici:POEM DE PASTE NR. 12

Poezii:

De la Ghetsimani la cruce

Sub priviri de mii de stele,

Domnul chinuit se duce

Încărcat cu sarcini grele.

Rabdă ura lumii noastre

Şi blestemul şi ocara

Când încovoiat sub cruce

Prinde a-i purta povara.

 

Şi lovit de bici şi trestii,

Pălmuit, scuipat în faţă

El e gata ca să moară

Pentru-a da lumii viaţă.

 

L-a văzut demult profetul

Sfâşiat, în sângerare

Şi zdrobit, cu răni deschise

Spre a noastră vindecare.

 

Cum să pot uita, Stăpâne,

Lacrimi, sânge şi suspine

Biciuiri şi spini şi cruce

Îndurate pentru mine!

 

Doamne, cât de mare-i preţul

Dat pentru răscumpărare

Să salvezi întreaga lume

Dintr-o veşnică pierzare!

 

Am privit cândva la cruce

Şi-am văzut acolo sus

Cum se chinuia în cuie

Omu-adevărat – Isus.

 

Mâinile-I erau străpunse,

Fruntea-ncoronată-n spini,

Răni, atâtea, sângerânde,

De la prieteni şi străini.

 

I-am citit în ochi, Iubirea,

Fără ţărmuri şi hotar,

Iar în coasta înroşită,

Un izvor deschis – de har.

 

L-am văzut în chinuri grele

Ars de sete şi sfârşit…

Cu privirea-I umezită

Mă căuta… şi m-a găsit!

 

Am privit cândva la cruce

Şi-am găsit acolo sus

Bucuria mântuirii

Dăruită de Isus.

 

  1. SĂPUNUL

 

Cu săpun îmi spăl bine faţa

Îmi spăl mâinile şi îmi spăl hainele

(:Inima o spală sângele sfânt

Şi atunci, curat eu sunt:)

 

Cu săpun spăl pete murdare

De pe buzunar toate-au dispărut

(:Petele de păcat le spală

Numai Sângele cel sfânt:)

 

Poezii:

 

Lângă crucea Ta Isuse

Mă opresc din nou trudit

Să privesc a Tale fapte

Să-nţeleg cât m-ai iubit.

 

Să revăd cum curs-a sânge

Cum păcatul mi-a spălat;

Să pot iar şi iar a plânge

Vina mea – că-s vinovat!

 

Să revăd cununa, spinii,

Fruntea-ţi plină de sudori

Să-nţeleg a Ta-ndurare

Pentru mine cum să mori!

 

Lângă crucea Ta Isuse

Stau în rugă şi te-ascult

M-ai iubit, ştiu azi prea bine,

Din vecie, de demult.

Şi mă plec sa sorb iubirea

Ce în jertfă-a zămislit

Harul, pacea, mântuirea

Pentru cei ce te-au iubit!

 

Isus a fost în slavă

Cel mai înalt străjer.

Dar, când veni să moară

Mai-nalt a fost ca-n cer.

 

Isus a fost la Tatăl

Sublimul vieţii rost.

Dar,când S-a dat ca jertfă

Şi mai sublim a fost.

 

Isus a fost în ceruri

Divinul slavei crin.

Dar,când S-a-ntins pe cruce,

A fost şi mai divin.

 

Căci nici un om pe lume,

Nici Iuda, nici Pilat,

N-au înţeles că Domnul

De voia Lui S-a dat.

 

N-au înţeles că Mielul

S-a dat El însişi prins,

Dar Şi-a ascuns ofranda

Sub haina de învins.

 

Şi-astfel ne-a dat o pildă,

Din gându-I nepătruns,

Că fapta cea mai-naltă

E jertfa din ascuns.

 

Opt cuvinte am de spus:

“Cine crede în Isus

Să ridice mâna sus!”

 

 

  1. ESTE VIU!

 

Este viu! Este viu! Aleluia!

Domnul Isus e viu! Aleluia!

Sărbătoare e în toată lumea

Azi din morţi a-nviat nemurirea.

 

(:Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia!

Aleluia!:)

 

Este viu Domnul meu! Aleluia!

L-a văzut chiar cu ochii Maria

Şi-n Numele Lui azi se împarte

Înviere la oricine crede.

 

Poezii:

 

Răsună iarăşi imnul învierii

Învăţăceii toţi s-au adunat

Nu-i cu putinţă să se dea uitării

Iubirea sfântă, farmecul Salvării

“Cristos a înviat!”

 

Răsună-n inimi şi în adunare

Cântarea harului ce ni s-a dat,

Înfiorat în suflet, fiecare,

Slăveşte Învierea-n sărbătoare,

“Cristos a înviat!”

 

E ziua învierii.

Popoarelor, veniţi.

În cugete şi-n inimi

Lumina s-o primiţi!

 

 

 

 

Cântări de biruinţă

S-aducem lui Hristos,

Căci din robia morţii

Cu Moartea Lui ne-a scos.

 

A-nviat Isus din moarte

În a gloriei veşmânt.

Zace piatra la o parte.

Dorm ostaşii pe mormânt.

 

Aleluia! Cântă zorii.

Păsările ciripesc.

Soarele alungă norii.

Florile-n dumbrăvi zâmbesc.

 

Bucuria învierii

Se revarsă-n ploi de har

Prin cuvântul mângâierii

Care ni s-a dat în dar:

 

“A-nviat Mântuitorul!

Noi L-am auzit vorbind.

L-am văzut precum e norul

Sus pe boltă scânteind!”

 

Înălţaţi în zări cântare

Celui care-a înviat

Voi păduri, şi voi izvoare,

Şi tu, cerule-nstelat!

 

Lăudaţi-L cu iubire

Voi, ai Domnului copii,

Ce-aţi primit cu-nsufleţire

Vestea marii bucurii!

 

Hristos a înviat din morţi

Ce bucurie sfântă

Şi îngerii din ceruri toţi

Şi lumea-ntreagă cântă.

 

Hristos a înviat din morţi

A triumfat iubirea!…

Îi cântă îngerii Lui toţi

Îi  cântă-ntreagă omenirea.

 

Cântaţi voi Fiului de Sus

Vestiţi puterea-I sfântă

A înviat Isus,

Azi lumea-ntreagă cântă!…

 

Cântări de biruinţă

În lume-au răsunat

Biruitorul morţii,

Hristos a înviat!

 

Cântaţi popoare-a lumii

Că Cel ce v-a iertat

Plătindu-vă păcatul,

Hristos a înviat.

 

Cântaţi pământ şi ceruri

Că Cel ce v-a creat

Biruitor se-nalţă,

Hristos a înviat!

 

E-o primăvară plină

De aur scuturat;

Mi-e sufletu-n lumină

Cristos a înviat!

 

Râd florile, natura,

Văzduhu-nmiresmat;

Să nu mai ştiu ce-i ura

Cristos a înviat!

 

Mi-s ochii numai rouă,

De moarte, am scăpat;

S-ajung făptură nouă

Cristos a înviat!

 

Acesta e misterul

Ce azi l-am dezlegat:

Ca să ne deie Cerul

Crisos a înviat!

 

  • E ZIUA BUCURIEI

 

E ziua bucuriei azi

(:Şi-a gândului curat:)

Nu-i nici un suflet cu necaz

(:Nici lacrimi pe obraz:)

Căci lumea-ntreagă cântă azi

(:Hristos din morţi a înviat:)

 

E ziua sfintei învieri

(:Şi-a harului bogat:)

Uitând durerile de ieri

(:Primind cereşti puteri:)

A Ta slăvitei îdurări

(:Hristos din morţi a înviat:)

 

E ziua marii îndurări

(:Ce Domnul sfânt ne-a dat:)

Acum trăim nespuse desfătări

(:Căci ne-a răscumpărat:)

Un soare lung pe-albastre zări

(:Hristos din morţi a înviat:)

 

 

Poezii:

 

Azi e ziua ce ne-a dat-o

Dumnezeu ca sărbătoare,

Ca să ştie toată lumea

Cât e Dumnezeu de mare.

 

Azi e ziua-n care Domnul,

Creatorul tuturor,

A-nviat din groapa morţii,

Pârga învierilor!

 

Soarele din înălţime

Ca un steag de strălucire,

Se avântă să ne spună

Că Dumnezeu e iubire!

 

Astăzi masa-i pregătită,

Ospăţul nunţii e gata

Iar Biserica se-adună

Ca să strige: Maranata!

 

Şi în orice adunare

La un loc cu toţi cei sfinţi:

E şi Domnul ce ne poartă

În carul Său de biruinţi!

 

De n-ar fi înviat Cristos,

Zadarnic-ar fi fost credinţa

Şi omul, pururi păcătos,

Îngemânat cu suferinţa,

Prin lume şi-ar fi dus căinţa,

Necunoscând ce-i biruinţa

De n-ar fi înviat Cristos.

 

De n-ar fi înviat Isus,

Zadarnic ar fi fost Cuvântul

Ce pretutindenea s-a spus

Şi s-a-mpânzit cu el pământul,

N-am fi ştiut ce-i Legământul

Şi veşnic ne-ar fi fost mormântul,

De n-ar fi înviat Isus.

 

 

 

 

 

Dar Domnul a-nviat din morţi

Şi-a arătat că învierea

Ce-a sfărâmat închise porţi,

E semnul vieţii şi puterea

Ce-aduce lumii mângâierea

Şi darul jertfei: înfierea…

Cristos a înviat din morţi!

 

Slăvit să fie Domnul,

Căci El a înviat

Şi pentru noi la ceruri,

Slăvit s-a înălţat.

 

  1. DOMNUL ISUS

 

Domnul Isus x2

S-a jerfit x2

Ca să mă salveze x2

Din păcat x2

 

Domnul Isus x2

A-nviat x2

Şi pe noi cu Tatăl x2

Ne-a-mpăcat x2

 

Domnul Isus x2

S-a-nălţat x2

Şi-ntr-o zi la ceruri x2

Ne va lua x2

 

 

 

Categorii

Lasa un comentariu