Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: POEM DE PASTE NR. 1 

Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”.

SPRE GOLGOTA – cantarea nr.1

1.Spre Golgota, priveam adesea

Spre Golgota, priveai şi tu

Nu-nţelegeam ce e acolo

Nu-nţelegeai ce se petrecu.

Refren:

Dar Tu răbdai şi pentru mine

Dar Tu răbdai în locul meu

Dar Tu răbdai pentru lumea întreagă

Şi a răbdat şi în locul tău.

 

2. Şi tot privind mereu la Tine

Am înţeles care-i rostul meu

De ce-ai răbdat în chinuri grele

Şi pe o cruce, muri-i  în locul meu.

 

3. Ce faci acum, amice dragă

Nu vrei să vii la tronul Său?

Să-ţi laşi acum povara întreagă

Să vezi cât de mult, te-a iubit Dumnezeu?

 

POEZII:

 

1. Sus pe Golgota, odată

Pe o cruce răstignit

A fost dat un Miel să moară

Purtând a mea și-a ta povară

Vina noastră a ispășit.

 

2. Nu cohortele romane

L-au purtat spre acest destin,

Nu norodul, nu preoții,

Ci omenirea, noi cu toții

Căci eram căzuți deplin.

 

3. Nu bicele și cununa

L-au durut așa de greu,

Cât a lumii neascultare

În drumul către piezare

Despărțiți de Dumnezeu.

 

4. Patru cuie si-un ciocan

O trestie si-un burete,

O suliță de roman

Împlineau cerescul plan

Când murea strigând: Mi-e sete.

 

5. Curgea sângele șiroaie

Și din mâini și din picioare

Să putem primi iertare,

Mântuire și salvare

Sa ne scape din pierzare.

 

6. Însuși Tatăl Sfânt din glorii

Si-a întors fața de la El

Când pe deal răstignitorii,

Preoții și acuzatorii

Răstigneau Divinul Miel.

 

7. Dar ce nu știau preoții

Nici Caiafa, nici Pilat,

Era că sentința morții

Nu era la voia sorții

Ci era un plan prea-nalt.

 

8. Era planul de salvare

Plan măreț venit de sus,

Să primim cu toți iertare

Pentru multa neascultare,

În numele sfânt ISUS…

 

9. Azi prin jertfa Ta măreață

Noi suntem ai Tăi copii,

Ce te vom privi în față

În măreața dimineață

Când din nou ai sa revii.

 

Şi, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos de pe lemn şi L-au pus într-un mormânt… apoi au prăvălit o piatră la uşa mormântului.

 

MARIA, DIS DE DIMINEAŢĂ (cântare nr.2)

 

1.Maria dis de dimineaţă

Mergea însoţită de un gând

“Cine oare va da la o parte

Piatra grea de pe negrul mormânt”

Cor: Dar iată că piatra nu era acolo

Şi gol era şi mormântul lui Isus

Căci a-nviat Aleluia prin mulţime

Printre morţi nu mai e acum Isus.

 

2. Maria, nu ştia secretul

În rugă stătea pe genunchi

Şi-şi vărsa’al ei suflet în lacrimi,

Lângă mormântul lui Isus

Când de-odată un Om i se arată

Nu-i grădinarul cum ei i se păru

Este Isus care numele-i rosteşte

La picioare Maria îi căzu.

 

 

3.Iată în clipa aceasta

Pe Isus cum la ea se opri

Ea:„Rabuni” îi spuse şi-n dată

Dragostea în al ei glas se-auzi.

Nu mă mai ţine de-acuma, o, Marie

Ci du-te spune la lume peste tot

Că Eu sunt viu şi mă duc sus la Tatăl

//:Dar cu voi sunt mereu în orice loc://.

 

POEZII:

10. „Hristos a înviat !”

In inimă răsună,

Cuvântul cel mai Sfânt,

Ce-n veci n-o să apună.

 

11. E vestea cea mai mare,

Al harului de sus’

Ne spune Sfânta carte:

,,A înviat Isus !”

 

12. Trei zile-a fost departe,

De Tatăl Său iubit.

Dar a rabdat și iată,

Pe toți ne-a mântuit.

 

13. O forță nevăzută,

Din cerul preaînalt.

Veni peste mormânt,

Și piatra a mișcat.

 

14. Un înger îmbrăcat,

In haine lucitoare.

S-a coborât din cer,

Cu vești nemuritoare.

 

15. Și… Iată… Împăratul,

Ocrotitor de sus.

Ieșind din vadul rece,

În slavă si triumf.

 

16. Lăsând în urmă chinul,

Și jugul greu purtat.

Lăsând în urmă crucea,

Și dealul neuitat.

 

17. Lăsând în urmă slujba,

De ardere de tot,

Acum pășește-n slavă,

Ca Domn și Savaot.

 

18. Deci, fii voios și cânta,

Fii credincios și tare !

,,Hristos a înviat !”

Să spui la fiecare !

 

19. Cristos a înviat din morti,

Cântăm cu bucurie.

E viu! E viu!  o spunem toţi,

Scriptura-I mărturie.

 

20. Cu osanale și cântari

La Domnul să venim.

Isus Cristos a înviat

Voioşi cu toţi să fim!

 

21. De sub lespedea cea rece,

Azi Isus a înviat

Și a dat măreața veste

Celor ce L-au ascultat.

 

22. A-nviat! N-a putut moartea

Să Îl țină în mormânt

Să dea tuturor speranța

Căci va reveni-n curând.

 

23. Și vom fi o veșnicie

Sus, acolo-n cerul Lui

Și acei ce sunt sub glie,

Și noi toți, urmașii Lui!

 

24. Tresaltă-ntreg pământul şi cerul de bazalt

De-o bucurie sfântă cum nu mai e sub soare

Căci din mormântul rece Hristos a înviat

A biruit în moarte şi ne-a adus salvare!!!

 

25. ,,Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre.

Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!”(Ps.95:1,2)

Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!(Ps.150:6)                       AMIN

Categorii