Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: Poem despre iubirea Domnului

1.Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis
în lume pe singurul Său Fiu , ca noi să trăim prin El
2.Și promisiunea pe care ne-a făcut-o El este aceasta : viata veșnică
3.Cine are pe Fiul , are viața ; și cine n-are pe Fiul , n-are viața.
4. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, si această viață este Fiul Său
5. Căci, inaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fata omului.

Cântare :
R: Isus iubește pe fiecare
Pe fiecare, pe fiecare.
Isus iubește pe fiecare
Isus iubește pe toți!
1. Iubește copiii, iubește părinții
Iubește copiii, iubește părinții
Mă iubește pe mine, te iubește pe tine
Isus iubește pe toți!
R: Isus iubește pe fiecare
Pe fiecare, pe fiecare.
Isus iubește pe fiecare
Isus iubește pe toți!
2. Iubește copiii, iubește bunicii,
Iubește copiii, iubește bunicii.
Mă iubește pe mine, te iubește pe tine
Isus iubește pe toți!
6.Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu ,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică
7.oricine crede că Isus este Hristosul , este născut din Dumnezeu
8.Căci prin har ați fost mantuiti , prin credință. Si aceasta nu vine de la voi ci
este darul lui Dumnezeu
9. Nu prin fapte , ca sa nu se laude nimeni
10. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi
/ :iubirea Lui Isus e-asa de mare:/
Mare pentru mine
Mai inalta decât cerul
Mai adâncă decât marea
Mai întinsă decât universul
Mare pentru mine
Amin .

Categorii

Lasa un comentariu