POEM NAȘTEREA DOMNULUI NR.26

depositphotos_56690099-stock-illustration-christmas-star-and-three-wise

                               Descarcă aici: POEM CRACIUN 26

CÂNTARE 1:

Corul îngeresc răsună
Aducând vestea ce bună
[: Pe pământul cel de jos
S-a născut Isus Hristos :]
Totul este-n sărbătoare
Omenirea de-acum are
[: Pe sfântul Emanuel
Așteptat la Betleem :]

 


Steaua mare strălucește
Și pe magi îi însoțește
[: Înspre locul luminos
La Domnu Isus Hristos :]
Ajungând la ieslea sfântă
Pruncul sfânt binecuvântă
[: Aducându-i ca prinos
Daruri scumpe lui Hristos :]
S-a născut Mântuitorul
Fiu de Dumnezeu preasfântul
[: Bucurie aducând
Pacea Lui pe-acest pământ :]
Îți cântăm azi slavă Ție
Cu adâncă mulțumire
[: Îți spunem bine ai venit!
Ție drag Isus iubit! :]

1. Bine-ai venit Isuse! Pe-al nostru vechi pământ, Te salutăm cu toții, Din noaptea de mormânt.
2. Bine-ai venit Isuse! Ce mult te-am așteptat, Ne închinăm doar Ție, Sfânt Fiu de Împărat!

3. Bine-ai venit Isuse! ‘Ți-urează și păstorii Lăsând o clipă turma, S-anunțe muritorii.

4. Bine-ai venit Isuse! Șoptește-ncet Maria, Ești unica speranță, Cel așteptat: Mesia!

5. Bine-ai venit Isuse! Cu toții Te-adoram, Cu magii de departe Ființa ți-o predăm.

6. Bine-ai venit Isuse, Rege dumnezeiesc, Din ieslea cea săracă Cu drag eu Te primesc!

 

CÂNTARE 2:
Într-un sat sărac mai îndepărtat,

Au venit trei magi să vadă,

Pruncul înfășat În paie culcat.

Ce minune! Ce minune! S-a născut [: un împărat :]

[: Într-o iesle din Iudeea În Betleem, într-un sat :]

Betleem iubit, satul mult vestit

Unde fecioarea Maria, naște pe Mesia

Naște pe Mesia.

 

Și s-au închinat, Pruncului curat

Magii de la răsărit, i s-au închinat,

 

Pruncului Curat Magii i-au adus,

Pruncului Isus Aur, Smirnă și Tămâie,

magii i-au adus Pruncului Isus.
7. S-a născut Isus cel Sfânt
Al nost’ Salvator iubit
Bucurie-i pe pământ
Mânturea a venit
8. A venit jos să servească
Pe toți să ne mântuiască
A venit din măreție
Să ne-aducă bucurie
9. Din cer venit-a pe pământ
Isus Hristos, Mesia
Cu El viață aducând
O, mare-i bucuria!
10. A venit jos să servească
Pe toți să ne mântuiască
Haideți să ne bucurăm
Laudă în veci să-i dăm!
11. S-a născut acum Mesia
Pruncul Sfânt, Pruncul ceresc
Toți și-arată bucuria
Din inimă Îl slăvesc!
12. S-a născut un împărat
Mesia, Fiu de Dumnezeu
Prunc sfânt, binecuvântat
Osana’n veci Numelui Său!
13. Plin e cerul de cântare
Îngerii sunt bucuroși
Cântă fără încetare
„Astăzi s-a născut Hristos!”
14. Pământul jos și cerul sus
În cântece răsună
La nașterea lui Isus
Toți cântă împreună
CÂNTARE 3:
Când Te-ai născut Isuse şi îngerii de sus
Cântarea minunată a păcii ne-au adus,
[: S-a bucurat pământul, de mii de ani dorea
Să vină să-l cuprindă odată pacea Ta! :]

Doreau să vină munţii şi apele-o doreau,
Și câmpul, şi pădurea, şi toate-o aşteptau…
[: Iar Tatăl o trimise prin Tine, Fiu plăcut,
Toți îngerii-o vestiră… dar lumea nu Te-a vrut. :]

N-a vrut să Te iubească, n-a vrut a Te urma
Pe Tine, Domnul păcii, şi n-au vrut pacea Ta;
Ci mulţi se învrăjbiră şi mulţi s-au tulburat,
La porţi închise Pacea mereu plângând a stat.

Iar azi, ca niciodată, Isuse, însetăm
De pacea Ta, de pacea pe care-o aşteptăm…
[: O, dă-ne-o iarăşi, Doamne, Isuse, cum au spus
Odată îngeraşii, când coborau de sus! :]
15. S-a născut Marele Împărat
Isus Hristos, Mesia
Splendoarea, cerul a lăsat
Împlinind proorocia.
16. Naratorul: După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim…
17. Irod: Ce-i cu zarva din cetate?
Ce s-a întamplat soldați?
De nu știți aflați îndată
De ce lumea-i agitată?
18. Soldat 1: Prea-nălțatule Irod
Circulă vestea-n norod
Că pe cer s-a arătat
Un semn foarte-nfricoșat
19. Soldat 2: Și-am mai aflat în cetate
C-avem oaspeți de departe
Niște magi din Răsărit
Iată, tocmai ce-au venit
20. Soldat 3: Stea pe cer au urmărit
Drum lung au călătorit
Ei întreabă-n lung și-n lat
Despre un nou mare-mpărat!
21. Irod: Să-mi aduceți de îndată
Să vorbesc cu ei de față
Eu vreau bine să-i primesc
Cu vorba să-i ispitesc
22. Irod: Magilor din Răsărit
Eu vă zic: Bine-ați venit!
Spuneți-mi dar, ce căutați
Și de cine întrebați
Prin Ierusalim umblând
Și pe oameni cercetând?
23. Mag 1: Avem o mare onoare
Să vorbim domniei tale.
24. Mag 2: Mulțumim de ospătare
Doar n-o fi cu supărare
Noi suntem în grabă mare
C-am venit peste hotare
Semnul pe cer l-am urmat
Să găsim pruncu-mpărat!
25. Irod: Cum adică? Ați venit
Tocmai de la răsărit
Să găsiți un împărat?
Nu-s chiar prunc, dar n-ați aflat!
26. Mag 3: Împărate să trăiești
Sănătos să stăpânești
Că noi știm cu adevărat
Că și tu ești împărat
27. Mag 4: Însă, ca să știi mai bine
Nu te căutăm pe tine!
Ci umblăm tot întrebând
De-un copilaș de curând
Un prinț cu slavă regească
De obârșie cerească!
28. Irod: La mine vestea n-a venit
Nici nu mi s-a povestit
Ca-n Iudeea să se nască
Fiu din lumea cea cerească!
Sfetnici, a voastră scriptură
Vorbește despre această făptură?
29. Sfetnic: Da, eu îmi aduc aminte
Că s-a scris de mai-nainte
Știu și foaia. Știu și locul
Unde a scris Mica, proorocul
30. Mica prorocul: „Și tu Betleeme, Efrata, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
CÂNTARE 4:
În Betleem e noapte liniştită Şi toţi se odihnesc la casa lor;

Pe când Isus în ieslea cea umilă S-a coborât ca Domn şi Domnitor.

Aleluia! Îi cântă imnuri coruri,

Aleluia! Cântaţi cu toţi mereu!

Căci S-a născut Isus Mântuitorul,

Căci S-a născut Fiul lui Dumnezeu.

Aleluia! Întregul cer răsună!

Aleluia! Mărire Domnului!

Aleluia! Fiţi plini de voie bună,

Fiţi plini de pace toţi aleşii Lui!

2. În grajdu-ntunecos, Lumina vieţii S-a coborât ca Om pe-acest pământ,

S-a dezlipit de slava frumuseţii, S-a dezbrăcat de haina Lui de sfânt.

 

3. În câmp păstori-şi pasc oile-n tihnă Şi când, deodată, îngerii în cor
Apar pe cer cu slavă şi lumină Cântând şi preamărind pe Domnitor:

În Betleem vi s-a născut Mesia,

Un Rege pentru pace aţi primit.

Acelui Domn cântaţi-I azi cântarea,

Acelui Domn ce Om a devenit.

Toţi oamenii să-I cânte-n cor mărire,

Acelui Sfânt, Sfânt, Sfânt, de trei ori Sfânt

A Mielului ce-a-ntruchipat iubirea

[: Ca să aducă pace pe pământ. :]
31. Când te-ai coborât în lume
Să te naști în chip de om
Au venit să Ți se-nchine
O Isuse, magi, păstori
32. Darurile minunate,
Aur, smirnă și tămâie
Le-au adus la Tine toate
Ți le-au dat cu bucurie
33. Și în sinceră-nchinare
S-au plecat în fața Ta
Căci știut-au fiecare
Că ești Rege, Mesia!
34. Astăzi vin și eu la Tine
Și-ți dau inimioara mea
Ca să te naști și-n mine
Ca atunci în ieslea Ta
35. Vreau să îți dau închinare
Viața mea sa-ți dăruiesc
Căci ai venit pentru mine
De aceea-ți mulțumesc!
36. Isuse drag, Isus iubit
La noi din dragoste ai venit
Ai coborât din cer de sus
Și pace sfântă ne-ai adus
37. Ca și copil Tu Te-ai născut
Și magii daruri ți-au adus
Îți dau și eu inima mea
Să locuiești doar Tu în ea
38. Ni s-a născut un prunc și El e rege
E Fiu de Dumnezeu, din cer venit
Pe oameni din robie să-i dezlege
Să-i izbăvească în chip desăvârșit!
CÂNTARE 5:
Vreau să-I cânt din inimă Și să Îi dau laudă

Aur, smirnă și tămâie eu n-am

Dar Îi dau inima mea

Să se nască și în ea Rege sfânt și minunat, Mesia
Final: Dumnezeu! (scurt)

1. La fel ca și magii-n răsărit
O stea pe ceruri am zărit
Care în Iudeea a-anunțat
Că S-a născut al meu Mesia

2. Și îngerii cântat-au într-un cor

Prin cânt vestind pe Salvator

Azi S-a născut un Împărat

Ce a venit sa ne salveze din păcat
39. Ce sărbătoare minunată
E astăzi iarăși pe pământ
Când dintr-o inimă curată
Slăvim și noi pe Pruncul Sfânt
40. Răsună cerul minunat
Corul de îngeri cântă
Născut e marele-mpărat
E bucurie sfântă!
41. Răsună corul îngeresc
Și într-un glas, lumii vestesc
Pace pentru cei de jos
Azi s-a născut Hristos!
42. Totu-i frumos, desăvârșit
În jur, cântări răsună
Spre slava pruncului iubit
Aceasta-i vestea bună!
43. Ce lumină! Ce splendoare!
Coborâse cerul jos
Totu-i minunat, feeric
S-a născut Isus Hristos
44. Noapte sfântă, bucurie
Îngerii cântă în cor
S-a născut Isus Mesia
Răsună cântarea lor
45. Bucurie, bucurie
Profeția s-a-mplinit
S-a născut Isus Mesia
Mântuirea ne-a venit.
46. Cântă îngerii în cor
Răsună cântarea lor
Cântă îngerii frumos
S-a născut Isus Hristos
47. Cor de îngeri cântă lin
S-a născut Fiul divin
S-a născut Isus Hristos
Eu sunt tare bucuros
48.Un ecou frumos răsună
Vestea bună aducând
Astăzi s-a născut în iesle
Copilașul blând și sfânt
49. Cu toții să ne bucurăm
Pe Isus să-l lăudăm
Să-l cinstim cum se cuvine
Căci el ne-a făcut mult bine
Cântare 6:
Nu-i o poveste, e-adevărat
Tot ce demult s-a întâmplat
Printr-o fecioară s-a întrupat
Mesia sfânt și minunat!
Nu-i o legendă din bătrâni
Nici o născocire din străbuni
E ceea ce s-a profețit
Din cer un rege a venit!
[: Pace pe pământ și bună învoire
Cântă îngerii cu cerul în unire
Să-i cântăm și noi, mărire, osana
A Lui fie-n veci toată gloria! :]
Nu-i o-ntâmplare, nu-i un mit
E ceea ce s-a tot vestit
E-un mare Har care l-am primit
Pentru că Tatăl ne-a iubit!
În umilință să venim
Smeriți și sinceri să-I mulțumim
Să preamărim cerescul miel
Fie slăvit Emanuel!
Vino și tu orișicine ai fi
La ieslea Lui te vei odihni
Pace în inimă vei primi
Vino acum nu mai zăbovi!
E sărbătoare pe pământ
Se aude-al îngerilor cânt
Deschideți astăzi inima
Primește-L dar, pe Mesia!
50. Mesia a venit, tu cum o să-L primești?
Ți-e sufletul o iesle primitoare
Ai inima deschisă să-l cinstești
Și gând curat, pe prunc să-l preamărești
Sau, nici nu-ți pui o astfel de întrebare?
51. Se apropie o sărbătoare sfântă,
Ești gata s-o serbezi după cuvânt?
Auzi, aievea, îngerii cum cântă
Sau pe Irod, cum jalnic se frământă
Că rege s-a născut pe-acest pământ?
52. Poți fii la fel de bucuros precum păstorii
Ești gata daruri scumpe, smerit să îi aduci?
Ori, pentru tine, tema sărbătorii
E o poveste… tu nu îi simți fiorii,
Și bucuria mare de atunci?
53. Dorești să fii urmat și tu o stea
Cu magii ce-au pornit din răsărit?
Sau, pentru tine-i o povară grea,
Să te închini smerit, în fața Sa
Să-l ai pe El, pe veci sărbătorit?
54. În anul acesta, cine ți-e sărbătoritul?
Cine-n casa ta, e binevenitul?
Este oare Isus, ce în iesle s-a născut
Sau Moșul lumii, de toți recunoscut
55. Ce aștepți cu atâta nerăbdare,
Și ce te face atât de fericit?
E copilașul mic plăpând din paie,
Sau bradul mare și împodobit?
56. Vezi tu acum, o sărbătoare a iubirii
Ce-ți dăruiește pace și lumină?
Sau doar tradiții, bucuria firii,
Ce nu-ți oferă șansa nemuririi
O sarbătoare ascunsă în rutină?
57. Dar ce-i colindul pentru tine, oare?
Un cântec, ce-l înalți spre „flori de măr”,
Spre „leru-i ler”, spre lucruri pieritoare?
Adu lui Isus, laude, osanale
Vestind pe El, și-ntregul adevăr.
58. Hai să privim cu toții în scriptură,
Ea dă răspuns la orice întrebare
Și să ne fie sfântă-nvățătura,
Întreg păcatul ardă, fie zgură,
Și Domnul să se nască-n fiecare!
Cântare 7:
1. Astăzi vin şi-mi plec genunchii Înaintea ieslei Tale

[: Copilaş din altă lume Obosit de frig şi cale… : ]

 

2. Îmi plec inima şi faţa Copilaş din zare-albastră.

[: Şi mă-nchin cu umilinţă Călător prin lumea noastră :]

 

3. Nu am smirnă ca şi magii, Nici tămâie şi nici aur.

[: Lacrimile pocăinţei Îmi sunt singurul tezaur :]

 

4. Ţi le-aduc acum ‘nainte Cu sfială şi ruşine.

[: Copilaş venit din ceruri Să porţi crucea pentru mine! :]

AMIN!

Categorii

Lasa un comentariu