Descacarcă aici: Poem naşterea Domnului nr. 30

1. Într-o noapte neuitată a venit la noi Isus

Împlinind făgăduinţa ce prin înger s-a adus

Ca s-aducă mântuire pentru neamul omenesc

Cum făgăduise mila Tatălui Celui Ceresc,

Să-mplinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin profeţi

De fecioara  ce va naşte pe-mpăratul noii vieţi

Pe Mesia ce coboară întrupându-se,ca noi,

Să ne mântuie din moartea şi osânda de apoi.

 

 1. Mica 5:2-4(vezi versetele)

 

 1. Luca 1:32-33(vezi versetele)

 

 1. Luca 2:12

 

 1. Astăzi,undeva departe,

Unde gându-abia pătrunde

La a lumii rugi de veacuri,

Tainic Dumnezeu răspunde.

 

Înfăşat stă-acum în iesle

Mic copil,Stăpânul lumii

Strălucesc în juru-i toate

Albe ca argintul spumii.

 

 1. Isaia 9:6-7a(vezi versetele)

 

 1. În această noapte sfântă,

Lângă staulul divin

Să se-nchine cu credinţă

Vine tot ce e creştin.

 

De pe tot întinsul lumii

Orice suflet credincios

Vine-acum să-ngenuncheze

Lângă ieslea lui Hristos.

 

Căci din marea lui iubire

Pentru noi s-a întrupat

Spre-a aduce mântuire

Lumii ce zăcea-n păcat

 

Şi să scoată la lumina

Harului neprihănit

Pe toţi cei ce-n întuneric

Veacuri multe-au rătăcit.

 

 1. ”Betleem…Isus s-a născut acolo într-o iesle.El s-ar fi putut naşte şi într-o cameră a celui mai bun han din oraş,dacă ar fi fost deschisă pentru El.Dar El nu a intrat cu sila,şi nici azi nu intră.El intră numai în locurile pe care le deschidem noi pentru El.În noaptea aceea  nu s-a găsit un loc decât în iesle şi astfel Isus s-a născut acolo.”

 

 1. Voi ce cu pruncul împreună

Aţi lăcrimat,veţi fi cu El

Căci orice plâns naşte-o cunună

Şi orice câmp un ghiocel.

 1. Ţi-am pregătit,Isuse, nu ieslea din poiată

Ci candida-ncăpere a inimilor noi

Ţi-am aşternut în cale, nu fân ca altădată

Ci albele petale a crinilor din noi.

 1. Isus e Adevărul care te face slobod

El te descătuşează din lanţuri de păcat

Te-mbracă-n haina sfântă a cinstei,a trăirii

Şi-ţi dă supremul nume de fiu răscumpărat.

 

 1. Isus ne e nădejdea,o ancoră a vieţii

Dar nu una ce-şi are temeiul în pământ,

Ci este înfiptă-n sus şi ea pe noi ne-nalţă

În armonii sublime a Duhului Său Sfânt.

Isus e poarta strâmtă deschisă tuturor

E glasul ce ne cheamă cu freamăt iubitor.

 

 1. ”O,Doamne!Tu Ţi-ai împlinit toate lucrările cu credincioşie şi Ţi-ai revărsat mii de binecuvântări peste fiecare dintre noi.De aceea am vrea să-ţi mulţumim.

 

Îţi mulţumim pentru Fiul Tău Isus Hristos,pe care L-ai trimis la noi pe pământ,pentru că datorită Lui ,să putem deveni copiii Tăi.

 

Ajută-ne şi dă.ne harul ca în părtăşia de acum Duhul Sfânt să atingă toate inimile.Te rugăm în numele lui Isus.Amin

Categorii

Lasa un comentariu