Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: Poem Nunta Nr.2

Toţi: Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu,

pentru că Dumnezeu este dragoste.

  1. Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii

căci dragostea este de la Dumnezeu

şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu

şi cunoaşte pe Dumnezeu

  1. Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne

în dragoste rămâne în Dumnezeu

şi Dumezeu rămâne în el.

 

  1. Dragostea este îndelung răbdătoare,

este plină de bunătate,

Dragostea nu pizmuieşte, nu se umflă de mândrie,

 

  1. Nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său,

nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură

de nelegiuire ci se bucură de adevăr

 

Toţi: Dragostea nu va pieri niciodată.

 

 

  1. Pune-mă ca o pecete pe inima ta,

ca o pecete pe braţul tău,

căci dragostea este tare ca moartea

şi gelozia neînduplecată ca locuinţa morţilor.

jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.

 

  1. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea

şi râurile n-ar putea s-o înece.

De ar da omul toate averile din casa lui

pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.

 

  1. Două lucruri îţi cer, nu mi le opri înainte de moarte:

depărtează de la mine neadevărul

şi cuvântul mincinos,

nu-mi da nici sărăcie nici bogăţie,

dă-mi pâinea care-mi trebuie.

 

  1. Cine poate găsi o femeie cinstită?

Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Inima bărbatului se încrede în ea

şi nu duce lipsă de venituri.

 

  1. Ea deschide gura cu înţelepciune

şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

 

 

10.Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei

şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

 

11.Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului.

 

12.Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele

cum şi-a iubit Hristos biserica.

 

Cântare: Dintre florile ce-mbracă

 

13.Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile,

dar dragostea mea nu se va muta de la tine

şi legământul meu de pace nu se va clătina,

zice Domnul care are milă de tine.

 

14.Domnul să vă binecuvinteze şi să vă păzească!

 

15.Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste voi

şi să se îndure de voi!

 

16.Domnul să-şi înalţe faţa peste voi şi să vă dea pacea!

 

Categorii

Lasa un comentariu