POEM PAȘTE NR.19

autor: Dana Balog, Arad

Descarcă aici: POEM PASTE NR.19

E noapte. În Ghetsimani în rugă                                                                                                  Cuprins de întristare, s-a aplecat Isus                                                                                          Știind că nu e chip să capete scăpare,                                                                                      Privirea Lui ridică cu greu acum în sus.

,,Te-am ascultat Părinte, am coborât din slavă

Păcatele omenirii să le port la calvar.

Aici, plecat în rugă, întreb smerit, o, Tată,

Nu pot ca să nu beau acum acest pahar?

 

Lăsat-am cerul Tată, căci pentru omenire

Nu era cin’ să ducă, la cei pierduți salvarea.

Nici umeri pentru cruce, nici palme pentru cuie

Iubirea mea, o, Tată aduce azi iertarea.

 

E așa amar paharul și greu e de băut

Dar vreau în totul, Tată să fie voia Ta

Sunt Mielul cel de jertfă, sunt Răscumpărătorul

Să-mi fii alături Tată, când crucea voi purta.

 

Împovărat de patimi, purtând păcate grele

Osânda omenirii o iau asupra Mea;

Și acolo la Golgota, când voi muri pe cruce

În totul vreau să fie, o, Tată voia Ta.”

 

Cântare :În Ghetsimani Isus.

 

Atunci, târziu în noapte, aprozi trimiși de preoți

Cu sulițe și săbii, ostașii au venit

Și cu-un sărut fățarnic, chiar Iuda îl vânduse

Pe Împăratul Slavei, pe Fiul cel iubit.

 

Treizeci de arginți au oferit preoții

O Iuda, tu?  Orbit de-așa comoară?

N-ai înțeles că astăzi ușor tu vinzi iubirea

Vei plânge amarnic, Iuda, zdrobit de grea povară.

 

Treizeci de arginți, e preț pentru un Rege?

Cel ce lăsat-a cerul, cu tot ce avea mai sfânt

El cel vândut, El, răscumpărătorul

Întregi omenirii, întregului pământ.

 

Cântare :   Pentru cei ce i-am iubit.

 

Ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege

Când au văzut pe Domnul, în grabă ei l-au prins.

L-au dus apoi spre locul ales de judecată

Să se împlinească cele ce prin prooroci s-au scris.

 

Pe rând toți ucenicii s-au dus cuprinși de teamă,

L-a părăsit și Petru, apoi s-a lepădat.

Când slujnica îi spuse: ,,Şi tu îi ești aproape!”

El spuse  ,,nu”. Atuncea cocoșul a cântat.

 

L-au dus la marele preot, să-l judece soborul

Și preoții de seamă și atâția farisei,

Și cărturarii vremi, mulțimea din cetate

Întâmpinat cu ură, de atâția oameni răi.

 

L-a judecat și Ana, și Caiafa

Voind ca să găsească în El, măcar o vină

O mărturie falsă, o hulă, o minciună

Ce vină să găsești în Cel ce e lumină??

 

Când s-a făcut de ziuă, preoți și norodul

Legat, l-au dus în grabă, să-l judece Pilat.

Mulțimea furioasă dorea doar răzbunare,

Și chiar fără vreo vină, să fie condamnat.

 

,,Ești vinovat Tu oare de-atâtea acuzații?

Răspunde, ești Hristosul? Ești fiu de Dumnezeu?”

,,Da” -a răspuns Isus – ,,sunt Fiul Celui Veșnic,

În cer îmi este casa și-n cer e Tatăl Meu.”

 

,,Eu nu găsesc în El, o, nici măcar o vină,

De ce la moarte, vreți să-L condamnați?

Nu vreau să vărs azi sânge, sânge nevinovat

Aduceți-mi ligheanul și apă să turnați.

 

Cui vreți să dau astăzi eliberarea?

Vreți oare pe Baraba, sau oare pe Isus?”

Preoții și poporul au spus: ,,Noi vrem tâlharul.

Iar pe Hristos pe cruce, noi vrem să fie pus!”

 

(Baraba, îl vrem azi liber pe Baraba,

Și îl vrem la moarte pe Hristos) toți

Strigau în cor, oameni și demoni

Răcnea satana furios.

 

 

Un miel, o cruce și o jertfă,

Un sânge sfânt, nevinovat

Isus -un sfânt, un hoț-Baraba,

Un condamnat și un iertat.

 

Și printre lovituri de bice, l-au dezbrăcat de haina Lui

Au împletit din spini cunună și l-au încoronat ca rege.

Batjocorit, scuipat, El Fiul cel nevinovat

Au început apoi râzând, în fața Lui să se aplece.

 

I-au pus în spate crucea și l-au silit s-o ducă,

Pe dealul Căpățânii, ostașii-au așteptat

L-au așezat pe cruce, au pus în palme cuie,

Ciocanele dau tonul și bat, încă mai bat.

 

Cântare:   Pe crucea din dealul iubirii.

 

,,A lumii-ntregi păcate, le port acuma Tată,

Îi iartă, te îndura, că ei nu știu ce fac.

Eu le dau apa vie, ei îmi întind oțetul

Nu părăsi acuma, pe Fiul Tău cel  drag.”

 

S-a întunecat lumina, s-a scuturat pământul.

S-a rupt atunci perdeaua, de sus și până jos.

Și Tatăl și-a întors pentru o clipă fața

N-a putut să privească, la moartea Ta, Hristos!

 

Apoi l-au îngropat și au prăvălit o piatră,

Ostași L-au păzit să nu fie furat.

Crezând că îl vor ține, pecetluind mormântul

A treia zi, Hristos din morți a înviat!!!!

 

Hristos a înviat!- rostește acum Pământul,

Când El, biruitor, pe moarte a călcat.

Zdrobind puterea morții, atunci, pentru vecie!

Te bucură Marie și du de veste în sat.

 

Îți cântă Universul cântărit de bucurie,

Căci pe Pământ iubirea, acum, a triumfat.

Cu îngeri din ceruri, noi îți cântăm mărire

Hristos a înviat! Hristos a înviat!

 

Cântare :Isus cel înviat e astazi printre noi.

 

D.B.

Categorii

Lasa un comentariu