Poem Nuntă Nr.2

Poem PAȘTI- 2016

BisericaPenticostală “MunteleSionului” Deva

 

Poezie: “De Florii”– grupaMICĂ

Triumfător și falnic,
Călare pe asin,
Isus Slăvitul Rege
Intră-n Ierusalim.

Mulțimea adunată
Îi strigă Osanale,
Celui din veșnicie
Îi aduceau urale.

Dar drumul triumfal,
N-a sfârșit într-un palat
Hristos, Slăvitul Rege
În templu a intrat.

El nu-și forma armata
Să lupte cu romanii
Și mulți susținători
I-au devenit dușmanii.

A Lui Împărăție,
Era din cer, de sus
Iar lupta cu dușmanul
Pe Golgota a dus.

 

Cântare: COPIII-AU SPUS OSANA! – COR COPII

 1. Copiii-au spusOsana
  Bărbaţii-au spusOsana
  Femeile-au spusOsana
  O, Rege a lui Israel!

/: Binecuvântat fie Acelce vine
ÎnNumeleDomnului :/

 1. Copilaşii-au spusOsana
  Şibătrânii-au spusOsana
  Tot poporu-a spusOsana
  O, Rege a lui Israel!

Poezie: “ÎN ZIUA DE FLORII” – grupa mică

Așa cum fiecare zi își are
Prin vremi a ei însemnătate,
Era o zi de primăvară,
Mai însemnată decât toate.

Era atuncea sărbătoarea,
Mult așteptată-n Israel
Când trebuia ca să se-aleagă,
La jertfă cel mai frumos Miel…

Mergea și Domnul spre cetate,
Mergea călare pe asin…
Doar EL știa că nu-i departe
Să împlinească-al Său destin.

Cu Domnul, mergeau ucenicii,
Voioși, cântându-i Osanale,
Și toți strigând cu bucurie
Își așterneau hainele-n cale.

 

Cu crengi de măslini și finici,
Covor pe drum făceau,
Pentru Domnul ce trece pe aici,
Și Osana cu toții strigau!
Binecuvantat în veci să fie,
Al nostru mare Împărat,
A lui David împărăție
În mâinile Lui am aflat…
CÂNTARE: E sărbătoareaziînIerusalim–grupa MICĂ

EsărbătoareaziînIerusalim

Cu toții am venitaici

Să ne plecăm ‘nainteaDomnuluiIsus

CăciesteRege-al Regilor

 

/: GlorieLui! :/ x3

Ma închin ‘nainteaLui

Aleluia!

 

Cu ramuri de finicnoiÎl așteptăm

PeCelce-I Rege-al Regilor

Șiinimaîndar  cutoțiivremsă-I dăm

Înveci de vecisă-L lăudăm

 

Osanasăcântăm cu toțiiRegelui

OsanaFiuluiDivin

Osana I se cântăîncerMielului

Osanași-aicipepământ

 

 

POEZIA: CU MULT ALAI– grupelemijlocie+ mare

Cu mult alai și cu cântare, mergând călare pe asin,
Al păcii Împărat se-ndreaptă cu fața spre Ierusalim.
Chiar munții-I cântă osanale Profetului venit din cer,
Iar cei ce-au fost ologi odată, agită ramuri de palmier.     Grupa mare
Copii și tineri strigă-n juruI, ba chiar și nevăzuții îngeri;
O, ce tablou străin de lumea în care azi domină plângeri!
Doar fariseii, plini de pizmă, nu lăudau pe Dumnezeu.
Ah, și de câte ori Iisuse, la fel de mut am fost și eu!
Stăpânul stelelor și-al vremii S-a coborât ca serv la Cină,
Să ne ofere puritate și-o masă plină de lumină.
În seara tainică de Paște, Stăpânul a îngenuncheat
Să-și spele robii pe picioare. Dar cineva L-a refuzat…
Cum toți Îi întindeau piciorul, l-am dat și eu lui Christ să-l spele,Grupa mijlocie
Dar nu și planurile vieții; nu le vedeam atât de rele.
În acea noapte de rușine, un om vindea pe Dumnezeu;
Un om cu inima-mpărțită… Nu cumva, Doamne, eram eu?
Se-aude zarvă în grădină… Un pas de ucenic grăbit
Se-apropie-ndrăzneț de Domnul, de parc-a fost nedespărțit.
Cu un sărut și-o-mbrățișare, discipolul ajuns actor
Își merită și astăzi titlul de lacom și de trădător.
Dar judecata nu lovește în Iuda, doar, și-n neamul său;                      Grupa mare
Eu, care sunt creștin din fașă, ce rol am lângă Domnul meu?
Păcate, dragoste de lume…. Și ápoi Îl cinstesc cu buza.
Fac planuri fără El. Cântându-L, păstrez în suflet numai scuza.
Afară-n curte strigă alții: „Și tu ești pocăit ! Și tu!”
Un glas, de frică sau rușine, răspunde hotărât, că nu.
Al cui e glasul? Cine tace? Cocoșii parcă mă tot cheamă,
Că n-am mărturisit pe Domnul. Mi-era rușine, mi-era teamă.Grupa mare
Dar printre suliți sclipitoare, o față cu priviri senine,
Trecând, privește lung la Petru. Da, mă privește chiar pe mine.
Pe cărăruia spre grădină, un ucenic pășește greu.
Plin de amarul remușcării, mă prăbușesc în plânsul meu.
În timp ce Domnul sta pe cruce, și parcă stă și azi pe lemn,
Toți păcătoșii trec pe-acolo, lăsând în vreme câte-un semn:
Păgânii trec grăbiți pe-alături, iudeii se întorc la Toră,
Pe când creștinii stau de veacuri, întunecând cumplita oră.       Grupa mijlocie
Încoronat cu spini pe frunte, de preacreștini și de atei,
Atârnă Christ în sărbătoarea rămasă doar ca obicei.
De milă unii plâng în preajmă, că-i osândit un om de bine,
În timp ce El, blajin, îi mustră: „Pe voi vă plângeți, nu pe Mine!”
CÂNTARE: CUIELE – solo + refrenCOR COPII

Cândîncă nu eramte-aigândit la mine                 SOLO GRUPA MICĂ
Când nu existamIsusmăcunoşteai
PedealulGolgoteipe Via Dolorosa
Purtaipăcatulmeuamarpecruce la Calvar

Cuiele nu te-au ţinutpecruce
Puteaiatât de lesnesăcobori       TOȚI
Dar dragostea Ta pentruomenire
Te-a pironitgândidu-te la noi.

Nu te-am văzut cum te-a văzut Maria                               SOLO GRUPA MIJLOCIE
Şimâna nu mi-am pus-o-n mâna Ta
Acum vin să cred căeştiIsusMesia
Cândaimuritşi-aiînviatsăfiuşieusalvat.

Cu dragosteprinjertfa m-aimântuit                                    SOLO GRUPA MARE
Iertatsunt de păcateşi-s fericit
Unlegământ am spuscăvoiurmaînviaţă
IsuseştiDomnulmeuceresc, mă-nchinşiteiubesc

 

POEZIE:ÎN GHETSIMANI – grupa mijlocie (2 copii)

În grădina Ghetsimani, Domnul meu suspină…
C-a rămas, printre dușmani, singur piept să țină.

Plânge și Se roagă-ntruna, Tatălui ceresc cu-amar:
„Dacă-i cu putință, Tată, depărtează-acest pahar”

Lepădatu-s-au cu toții de fiorul fricii…
Doarme Petru, doarme Iacov, Dorm toți ucenicii…

Doar un înger I se-arată ca să-L întărească
Și de chinul ce-L cuprinde Să Se izbăvească.

„Tată, facă-Ți-se voia, voia Ta, și nu a Mea!
Depărtează, de se poate, Jalea-aceasta grea!”
CÂNTARE: ÎN GRĂDINA GHETSIMANI – grupa Mare

 1. În grădina Ghetsemani, Isus
  Pentru toată omenirea-ai plâns
  Ţi-ai vărsat tot focul inimii
  Sulul Cărţii ca să-L poţi opri
  Tatăl Meu, dacă e cu putinţă
  Departează Tu, acest pahar
  Totuşi voia Ta vreau să se facă
  Voia Mea să nu se împlinească./: Lacrimi Ţi-au brăzdat Isuse, faţa Ta
  Tot ce-ai suferit e pentru vina mea
  Îţi mulţumesc Isus, totdeauna
  Îţi mulţumesc Isus, totdeauna :/

  2. Ai luat cu Tine, ucenicii
  Lăsându-i deoparte adormiţi
  N-au putut un ceas ca să vegheze
  Te-ai rugat singur şi părăsit
  Chinuit ai fost ca și de moarte
  Văzându-Ţi sfârşitul cel cumplit
  Întristarea Ți-a pătruns în suflet
  O Isuse, cât ai suferit.

  3. Iată rodul suferinței Tale

O, Isuse eu sunt cel dintâi

Sângele Tău ce-a curs de pe curce

M-a spălat și-acum sunt curățit

Şi oricine vine azi la Tine
Nu-l respingi, ci îl vrei mântuit
De-ar avea păcate cât nisipul
Sângele Tău Sfânt l-ar curăţi
Poezie:PeGolgota-Grupa mare

Pe Golgota, pe-o cruce grea,
A stat un om fără de vină,
Şiroaie sângele-i curgea,
Și-atâta jale se citea,
Pe faţa Lui divină!

Pe lemnul crucii atârnat,
Cu părul smuls de mâini barbare,
Grozave chinuri a răbdat
Şi nimeni nu L-a mângâiat
În patimile-amare.

Şi nimeni nu I-a scos un spin,
Din fruntea Lui îndurerată,
Ci singur suspina străin,
Sub tristul cerului destin,
Pe-o cruce-nsângerată.

Sfârșit sub greul cât a dus,
El capul datu-l-a-ntr-o parte
A plâns, a plâns acolo sus
De jalea celor ce s-au dus
Pe-a lumii căi deşarte.

Tu, omule, ce treci fugar
Prin lumea asta mare,
Ridică-ţi ochii spre Calvar,
La Cel ce-a suferit amar,
În spasmele durerii!

Căci Cel ce-atunci a fost scuipat,
Şi răstignit fără de vină,
În locul tău a sângerat,
Crezând în El vei fi-nălţat,
În ţara de lumină!

Cantare: Peun deal pe o crucegrupa mare


Pe-un deal, pe-o cruce, pe-un lemn răstignit,
A ales Domnul vieţii sa moară.
S-a lăsat în piroane bătut, ţintuit,
Purtând a noastră ocară.

Se sfârşea Domnul meu pe-o cruce de chin,
Murea în cumplită durere.
Ochii plânşi, fruntea încoronată cu spini,
Murea Isus în tăcere.

Deseori mă gândesc la Golgota şi azi,
La chinul, la moartea cumplită.
La sângele ce îi curgea pe obraz,
La suliţa-n coastă înfiptă.

A lăsat cerul sfânt şi sublimul locaş,
A murit pe crucea murdară.
Să trăiesc şi să fiu unul dintre urmaşi ,
Pregâtindu-mi în ceruri comoară.

Azi Isus este viu, a-nviat dintre morţi,
Domneşte în cer în mărire.
A deschis pentru mine a cerului porţi,
A deschis ceru-ntreg pentru tine.

Este viu boldul Isus l-a înfrânt,
Este viu Împăratul vieţii.
Va veni sa ne ia, va veni în curând,
Să ne ducă-n locaşul cel Sfânt.

 

CÂNTARE: DIN CER ISUS VENI– GrupaMijlocie

 1. Din cerIsusveni
  Sămoarăpe-o crucerăstignit
  Atât m-a iubit
  Că-n loculmeupedeapsa-a suferitSuntdoarcopil
  Dar viaţa mea LuiIsus
  De mic i-o închin
  Să fie a LuiIsus
  Căsunt liber de păcat
  Şiviaţăveşnicăprin El am câștigat
 2. El măiubeştemult
  De mânămă duce însprecer
  Mă-nvaţăsătrăiesc
  Săcrescsă spun şialtora de El
 3. De iliubeştişitu
  ViaţăprinIsuspoţiavea
  El teiubeştemult
  Purtăpelemnulgreuşivina ta.

 

 

 

POEZIE: E viu… Isus Hristos a înviat

 

E viu… Isus Hristos a înviat,

Călcând peste-a mormântului genune,

Şi-acum, cu slavă-n veci încoronat,         Grupa Mijlocie

E gata-ntreaga oaste s-o adune!

 

Prin moartea Sa, Hristos a doborât

Puterile Satanei în derută,

Şi în mormântul rece-a coborât     Grupa mijlocie

Să spargă a păcatului redută.

 

Războinicul viteaz a înviat,

E viu în veci de veci şi nu mai moare;

Şi nici acei pe care i-a salvat

Cu dreapta Lui atotbiruitoare.

Din cele patru zări acum, priviţi,    Grupa mare

Ne adunăm spre norul de lumină,

Şi toţi, prin învierea Lui uniţi,

Strigăm spre Mirele iubit să vină!

 

Cântaţi-I pe pământ şi-n înălţimi,

Lăudaţi-I Numele printre popoare,                        Grupa Mijlocie

El vine-nconjurat de heruvimi

Cu zecile de mii în sărbătoare!

 

 

POEZIE : Hristos a Înviat!

 

Hristos a Înviat! Ce vorbăSfântă!
Iți simți de lacrimi calde ochii uzi
Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă
De câte ori creștine o auzi.                                     Grupa mijlocie

Hristos a Inviat în firul ierbii,                         Grupa mare
A înviat Hristos în Adevăr;
În poienița-n care zburdă cerbii,
În florile de piersec și de măr.
In stupii de albină fără greș,
In vântul care suflă mângâios
In ramura-nflorită de cireș
Dar vai, în suflet, ți-a-nviat Hristos?
Ai cântărit cu mintea ta creștine
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simți măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simți mai bun, mai bland?
Grupa mijlocie
Simți tu topită-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ți-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ți gură?
Iubirea pentru semeni o simți iar?

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar de azi te-au imbracat?         Grupa mijlocie
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept sa cânți: Hristos a Inviat!

 

POEZIE (de rezervă J)

 

E primăvară, naturareînvie,

Totulînjur e verdeșifrumos,

A câtaprimavarătu cu bucurie

Rostit-ai – A înviatCristos !

 

 

Și nu cred căai pus la îndoială,

Cuvintelece le-aistrigat.

De ceatuncitu le-airostitîngraba

Șiimportanța nu le-aidat?

 

 

 

Da, aînviatCristos, traiește,

El S-a-nalțat la Dumnezeu,

Șizi de zi, El teprivește,

De faciun bine, sau un rau.

 

 

Mai mult de-atât, aicieste o taina.

El S-a-nalțat la Dumnezeu

Unlocînraisa-țipregateasca,

DacatefacicopilulSau!

 

 

Cristos a înviatșipentrutine !

Cristos a înviat, viațacasaai !

Cristosaînviatca-n veșnicie,

Sa moșteneștipromisulRai !

 

CÂNTARE – COR COPII

 

E viu, e viu, IsusHristos e viu

E DomnsiÎmpărat, peveciîncoronat.

E viu, e viu, IsusHristos e viu

Șiviață El ne-a dat.

 

/: CântAleluia :/IsusHristos e viuînveci de veci

/: CântAleluia :/IsusHristos e viu.

 

E viu, e viu, IsusHristos e viu

E DomnsiÎmparat, peveciîncoronat.

E viu, e viu, IsusHristos e viu

Șiviață El ne-a dat.

 

 

POEZIE: De n-ar fi înviat Hristos

De n-ar fi înviat Cristos,
Zădarnic-ar fi fost credinţa
Şi omul, pururi păcătos,
Îngemănat cu suferinţa,
Prin lume şi-ar fi dus căinţa,              grupa Mica
Necunoscând ce-i biruinţa
De n-ar fi înviat Cristos.

De n-ar fi înviat Isus,
Zadarnic ar fi fost Cuvântul
Ce pretutindenea s-a spus
Şi s-a-mpânzit cu el pământul,        Grupa Mijlocie
N-am fi ştiut ce-i Legământul
Şi veşnic ne-ar fi fost mormântul,
De n-ar fi înviat Isus.

Dar Domnul a-nviat din morţi
Şi-a arătat că învierea
Ce-a sfărâmat închise porţi,
E semnul vieţii şi puterea              Grupa Mijlocie
Ce-aduce lumii mângâierea
Şi darul jertfei: înfierea…
Cristos a înviat din morţi!

 

CANTARE:  EL E VIU

 

EL E VIU TRAIESTE PENTRU MINE      SOLO gr. mare

EL E VIU TRAIESTE PENTRU NOI        TOȚI

CAT DE MARE FI- VA BUCURIA

CAND IL VOM VEDEA CURAND PE NORI

 

CURAND ISUS PE NORI VA REVENI

CE MINUNATA SI CE SFANTA ZI                                  TOȚI

CU TOTI INTR-UN GLAS SA-L PREAMARIM

INIMA NOI SA I-O DARUIM

 

EL E VIU SI STIU CA NE IUBESTE         solo gr mijlocie

STIM CA VIATA PENTRU NOI SI-A DAT                      TOȚI

SI UN LOC IN CER NE PREGATESTE

CELOR CE-L SLUJESC CU-ADEVARAT

 

SA IL IUBIM DE TOATE MAI PRESUS

PE DOMNUL VIETII REGELE ISUS       TOȚI

CU TOTII INTR-UN GLAS SA-L PREAMARIM

INIMA NOI SA I-O DARUIM

 

 

 

 

POEZIE: Nu-i singur Iuda vinovat

Nu-i singur Iuda vinovat
de sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,                          gr. Mare
ci lumea-ntreagă, prin păcat!
Şi eu, şi tu…

Nu drumul greu spre Golgota,
nici biciul, când Isus căzu.
Şi dacă crucea grea era,                             gr. Mare
povara noastră şi mai grea!
Şi eu, şi tu…

Nu patru cuie L-au pătruns,
când El pe cruce se-aşternu.                     gr. Mijlocie
Ci noi, cu sufletul ascuns,
cu mii de patimi L-am străpuns!
Şi eu, şi tu…

Nu doar bătrânii cărturari,
nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs, cu ochii murdari,                 gr. Mijlocie
şi noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu…

Şi nu ostaşilor prin sorţi
cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!                          gr. Mare
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu…

Nu doar în stânci, sub lilieci,
nu doar sub lespede zăcu.                       gr. Mare
Ci L-am ascuns ca pentru veci
sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu…

Şi-acum Isus cel condamnat
azi El te-ntreabă :”Da sau nu ?                 gr. Mijlocie
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus da! Şi-am fost iertat.
Eu am spus da.
Dar tu ? Dar tu?…

 

Cântare Natan Andrica

 

 

Cântare: A-nviat Domnul, nu e în mormânt- ÎNVĂȚĂTORII

 1. A-nviat Domnul, nu e in mormant,
  Femeile afara, privesc si plang;
  /: O, gradinare, unde L-ai pus ?
  Noi vrem sa-L vedem, ni-e drag Isus. :/
 2. Dar gradinarul era chiar Isus,
  Femeile se bucurau nespus;
  /: O, Marie nu Ma tinea
  Caci trebuie sa merg in tara Mea. :/
 3. In Galileea mergi neaparat,
  La fratii Mei spune, c-am inviat;
  /: Invins-am in lupta, ale mortii dureri,
  Spuneti-i lui Petru sa vina si el. :/
 4. Pe toti ca o mama, El ne-a mangaiat,
  Si-n inima franta, El pace ne-a dat;
  /: Ce bucurie, ce har minunat,
  Isus traieste, a inviat! :/

 

 

 

Categorii

Lasa un comentariu