Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: POEM DE PASTE NR. 6 

1 Ghetismani grădină neuitată,

   În tine plânsa Domnul cu amar.

   Cu multe strigăte şi lungi suspine,

   Isus trecea prin Ghetismani.

 

2  Prin Ghetismani,grădină cu verdeaţă,

   Cu pomi şi ciripit de crâng,

   Cu trandafiri,o… ce mireasmă

   Cum poţi să uiţi a lor veşmânt?

 

3. Cum poţi uita că-nvăţătorul,

  Mereu în Ghetismani El se ruga…

  Şi apoi când se iviră zorii,

  El la popor se pogora.

 

4. Ghetsimani! Cuvânt de slavă!

  Floare din etern mănunchi!

  Bătălie-nfiorată

  câştigată în genunchi!…

 

5. Ceas de rugă fără seamăn

  şi de zbatere-ncordată.

  Freamăt ce umplea de spaimă

  toată bolta înstelată.

 

6. Veşnicia omenirii

  pusă toată pe-un cântar.

  Pe un taler, condamnarea,

  iar pe celalt, un pahar!…

 

7. Un pahar stătea în faţă.

  Şi Isus privea-ngrozit.

  Tot veninul omenirii

  trebuia acum sorbit.

 

8. Tot noianul de osândă

  din străvechile cetăţi,

  ce-aştepta în negru clocot

  ceasul asprei judecăţi.

 

9. Vai! Ce clocot de urgie,

  ce mocirlă fără fund

  „Tată!” strigă-n noapte Fiul.

  „Tată!” văile răspund.

 

 

10. „Ţie toate-s cu putinţă.

  N-ai măsură, n-ai hotar.

  Tată veşnic, depărtează

  de la Mine-acest pahar!”

 

11. Ceru-ntreg priveşte lupta.

  Cine va cădea răpus?

  Şi broboane mari de sânge

  ies pe fruntea lui Isus.

 

12.”Sfinte Tată”, strigă Fiul,

  „calea e nespus de grea…

  Totuşi, facă-se, Părinte,

  voia Ta, nu voia Mea!”

 

13. „Osana!” Răsună cerul!

  Cântă îngerii-n văzduh.

  Se-ncunună-n biruinţă

  lupta lui Isus în Duh.

 

14. Pot să vie-acum ostaşii.

  Iată-i! Victima-şi aleg.

  Dar Isus acum e gata

  de-a sorbi paharu-ntreg!

 

15.Şi pe creştetul Golgotei,

  sus, între pământ şi cer,

  vor da cea din urmă luptă

  Mielul blând şi Lucifer.

 

16. Iar când Iosif va desprinde

  trupul sfântului Oştean,

  nevăzut, pe crucea goală,

  va rămâne-nfipt… Satan!

(Cântec….)

 

17. Dacă vreodată ai pornit ,

  Prin praful miilor de ani,

  Să cauţi în duhul zdrobit,

  Un Miel ce-a fost cândva jertfit,

  Va fi un ceas când negreşit,

  Vei trece şi prin Ghtsimani.

 

18.  Vei întâlni mulţi peregrini,

  Veniţi cu dorul de-a vedea,

  Priveliştea unei grădini,

  Acei îmbătrâniţi măslini,

  Bujori înmiresmaţi şi crini,

  Şi-o piatră ce ascunde-n ea,

 

19. Istoria de ne-uitat,

  A Lui Isus ce plânge,

  Pe piatra rece-ngenunchiat,

  Atât de greu împovărat,

  În cât sudoarea-I s-a schimbat,

  În picături de sânge.

 

20. Spre Tatăl Sfânt din Cer, striga,

  În chinuri ca de moarte,

  Rugându-L dacă s-ar putea,

  Paharul greu al depărta,

  Căci vina mea şi vina ta,

  Era prea greu s-o poarte.

 

21. Măslinii, martori de temut,

  Depun azi mărturia.

  Căci sunt acei ce au văzut,

  Cum Iuda doar cu un sărut,

  Ca un străin necunoscut,

  Vându-se pe Mesia.

 

22.Sărmane om seteos de bani,

  Scăldat în suferinţă,

  De peste două mi de ani,

  Un drum pavat cu bolovani,

  Te duce până-n Ghetsimani,

  Ca să găseşti credinţă..

 

 

23. Ghetsimani e o grădină plină de miresme alese,

  Este locul sfânt de unde slava,gloria se vede,

  E grădina minunată, este locul mult sfinţit,

  Locul care Domnul Isus cu lacrimi l-a-mbogăţit;

 

24.Chiar dacă în acea noapte chin de moarte L-a cuprins

  A răbdat,a stat acolo şi cu glasul a rostit:

  „Tată, Voia-Ţi să se facă;Voia Ta,şi nu a Mea,

  Dacă trebuie voi bea tot paharul cel amar!”

 

25. Şi a răbdat cu greu dar,totuşi,a băut acel pahar

  Căci a vrut ca noi acuma să gustăm din al Său Har;

  Iar când în viaţă ne loveşte suferinţa şi e grea

  Cel ce-a fost în grea durere nicidecum nu ne-o lăsa;

 

26. Ne-aminteste că mereu după greul ghetsimani

  Vine mult doritul Mire cu izbânda să ne dea;

  Soarele puternic,veşnic,mereu ne va lumina

  Căci aşa cum El lucrează nimeni nu poate lucra!

Tags Categorii

Lasa un comentariu