Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: POEM DE PASTE NR. 2

I.POEZII:

1. Isus Cristos din cer venit

Pentru noi a suferit,

A fost legat, a fost lovit,

Apoi pe cruce răstignit

Şi îngropat şi străjuit.

 

2. A stat trei zile în mormânt,

Isus Hristos, Fiul cel Sfânt,

Apoi din morți a înviat,

Și-acum e viu cu-adevărat.

3. Prin moartea și-nvierea Sa,

Isus ne-a dat iertarea Sa,

Prin Jertfa Sa de la Calvar,

Am primit mântuirea-n dar,

 

4. Pentru tot chinul ce-a răbdat,

Isus fie în veci lăudat,

Să Îl lăudăm necontenit,

Să-I mulțumim că ne-a iubit.

 

5. Și sinceri să-L urmăm mereu,

Căci e al nostru Dumnezeu,

Cu sângele-I cel sfânt,curat,

El ne-a albit, și ne-a spălat.

 

II. CÂNTARE

 

III. POEZII:

6. A înviat şi azi tronează

Pe tronul Lui de Împărat

O lume-ntreaagă Îl serbează

Pe Regele cel minunat!

 

7. E viu, Isus Hristos din morţi a înviat,

Mormântul Lui e gol, e viu cu-adevărat,

Cel ce-a murit pe cruce, moartea a biruit,

Prin Jertfa Lui măreaţă, iertare am primit.

 

8. E viu, Isus a biruit şi-a triumfat,

Să ne unim spunând: Hristos a înviat,

Isus trăieşte-n veci, El cel crucificat,

Moartea El a învins, e viu cu-adevărat.

 

9. Isus e viu, El boldul morţii a învins,

În dragostea Sa mare, pe toţi El ne-a cuprins,

Prin Jertfa Sa măreaţă pe cruce la Calvar,

Noi am primit iertare şi mântuire-n dar.

 

10. Hristos a înviat, să spunem tuturor,

E viu, trăieşte-n veci e Domnul domnilor,

În dragostea Sa mare, El ne-a răscumpărat,

Să spunem cu credinţă: Hristos a înviat!

 

            IV. CÂNTARE

 

            V. POEZII:

11. Haideţi toţi cu mic cu mare

Să cântăm neîncetat

Slavă Tatălui din ceruri

Căci Cristos a înviat.

 

12. Bucuria noastră sfântă

O trăim cu-adevărat

Laude veşnic să răsune

Căci Cristos a înviat

 

13. Pentru mine, pentru tine

Chiar şi viaţa El şi-a dat

Azi ne bucurăm cu toţii

Căci Cristos a înviat.

 

15. Bucuraţi-vă popoare

Bucuraţi-vă nespus

Că-n această sărbătoare

Iată, a-nviat Isus!

 

16. Bucuraţi-vă voi ceruri

Şi toţi îngerii de sus

Bucuraţi-vă de-a pururi

Căci a înviat Isus!

 

17. Bucură-te turmă mică

În tot crezul tău curat

Spune, cântă fără frică:

Isus Cristos a înviat!

 

VI. CÂNTARE:

 

VII. POEZII:

18. Cristos a înviat!  Ce bucurie!

Învinsă-i moartea astăzi pe vecie,

Peceţile-au căzut de pe mormânt,

Isus e viu!  Păcatul l-a înfrânt!!!

 

19. A înviat!  E viu Mântuitorul!

La cruce S-a jertfit Izbăvitorul,

Între tâlhari a fost crucificat,

În sânge sfânt azi sunt salvat!

 

20. A înviat! E-n veci Mântuitor!

Isus Iubit, este al inimii Păstor,

A biruit la cruce, S-a jertfit,

E viu!Trăieşte, El m-a mântuit!

 

21. A înviat! El este-nvingător,

Trăieşte Domnul Domnilor!

El a înfrânt a iadului puteri,

E ziua sfântă-a scumpei învieri!

 

22. A înviat! El ne-a răscumpărat

Şi de păcate ne-a iertat;

Ne-a dat un nume şi ne-a înfiat,

Cristos Cel viu ne-a binecuvântat!

 

23. A înviat!  E zi de bucurie!

Cântaţi-I laude astăzi pe vecie,

Prin El trăim, doar prin Mântuitorul

Slăvit să fie-n veci, azi, Salvatorul!

 

24. ”Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

25.  Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” Isaia 53:10-11

AMIN

*Poem trimis de invatatorii Bisericii Penticostale Gloria

Categorii