Picurul de miere- stampila

Picurul de miere- stampila   CULTUL PENTICOSTAL

BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ

DEPARTAMENTUL FAMILII, TINERET ŞI COPII

PROIECTUL «PICURUL DE MIERE ZILNIC»

Descarcă aici: Prezentare proiect Picurul de miere zilnic 2020

                          Picurul de miere – prezentare powerpoint

1. DE CE ACEASTĂ LUCRARE ?
Ce mare binecuvântare să avem fiecare dintre noi o Biblie în casă, dar în acelaşi timp ce mare iresponsabilitate să nu o citim – unii dintre noi – nici măcar o singură dată într-o viaţă de creştin. Folosul cel mai mare al tiparului este răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, cu care de altfel a şi început Gutemberg această artă. Prima carte tipărită de el cu litere turnate (mobile) este Biblia Gutembergiană. (1)
Martin Luther (1483-1546), nemulţumit fiind de corupţia Bisericii Romano – Catolice, şi-a propus traducerea Bibliei în limba germană, pe care a terminat-o în anul 1521. Acest fapt a făcut ca orice persoană care ştia să citească să poată aprofunda, dacă voia, în mod direct conţinutul Sfintei Scripturi. (2) Alţii au suferit pentru traducerea Bibliei şi pentru sloganul Sola Scriptura şi noi nu ne străduim nici măcar s-o citim an de an.
Cu toţii ştim că scopul principal al Bibliei nu este educaţia omului, ci mântuirea lui, eliberarea de sub puterea păcatului (3). Tocmai pentru că dorim mântuirea noastră şi a copiilor noştri, vă recomandăm ca să adoptaţi acest proiect la nivel de familie: copii, tineri, părinţi, bunici şi stăbunici.
Citirea Bibliei se poate face fie individual, (iar seara, la timpul de părtăşie cu familia se pot pune întrebări), fie în grup, în cadrul altarului de închinare din familie. În legătură cu altarul de închinare din familie, fratele Daniel Brânzei spunea: Pentru un cămin creştin armonios, altarul familiei nu este numai ceva folositor, ci ceva strict esenţial (4). De aceea, Mandatul Educaţiei încredinţat părinţilor se situează printre cele mai înalte responsabilităţi de viaţă, mai presus de carieră sau realizări materiale, deoarece copiii vor fi părinţii de mâine, Biserica de mâine şi liderii de mâine, iar părintele este mandatat de Dumnezeu Însuşi ca formator al copilului şi implicit al societăţii de mâine (5).
Este trist faptul că mulţi părinţi nu s-au gândit vreodată încotro îşi îndreaptă copiii, dar sunt şi părinţi care au un plan pentru creşterea spirituală a copiilor lor (6). Poate că eşti unul dintre părinţii care nu ţi-ai făcut un plan de creştere spirituală pentru copiii tăi, tocmai de aceea, adoptă
Versiune 2.1 – ultima modificare 15.12.2019 2
acest proiect ca pe un proiect al familiei tale. Vei vedea an de an cum veţi creşte cu toţii împreună.
Dumnezeu ne-a lăsat un manual cu instrucţiuni pentru viaţă – Biblia. Şi este atât de curios
modul în care noi, oamenii, ignorăm acest dar nespus de preţios, preferând să ne luptăm de
capul nostru în viaţă (7).
Sugestia pe care ţi-o dăm, cu toată sinceritatea şi cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu
este: Stabileşte-ţi direcţia vieţii acum, când începi un nou an (8)1.
2. CUM A APĂRUT ACEASTĂ LUCRARE ?
Dumnezeu este inițiatorul acestei lucrări și el a făcut-o de cunoscut nouă celor care dorim
implicarea tuturor copiilor Săi în citirea și studierea Bibliei. Împreună cu soția ne întrebăm: ce
am mai putea face pentru stimularea copiilor ca să-i apropiem mai mult de Domnul Isus și de
Cuvântul Lui? Și atunci dintr-o dată a început să curgă de la Domnul acest proiect care s-a
dovedit în timp a fi o lucrare practică și foarte benefică.
Lucrarea a început de la Psalmul 119:103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii
mele! Mai dulci decât mierea în gura mea. Împăratul David în Psalmul 19 vorbind despre:
legea, orânduirile şi judecăţile Domnului spune că …sunt mai dulci decât mierea, decât picurul
din faguri (Psalmul 19:10 b). Fiind cadru medical și ocupându-mă și cu albinăritul Duhul lui
Dumnezeu m-a condus prin a face următoarea conexiune: dacă mierea de albine este un aliment
care aduce mari beneficii organismului uman, cu atât mai mult Sfânta Scripură este
indispensabilă sufletului uman. Unii medici specialişti indică consumarea unei linguriţe de
miere dimineaţa pe stomacul gol, atât pentru fortificarea organismului cât şi pentru tratarea
multor afecţiuni. La fel, din punct de vedere spiritual, foarte mulţi lucrători în via Domnului
indică pentru credincioşii de toate vârstele, timpul zilnic de părtăşie cu Dumnezeu, denumit în
cadrul acestui proiect picurulul de miere zilnic.
Ce însemnă asta? Fiecare credincios: copil, adolescent, tânăr şi adult îşi pune deoparte
zilnic un timp (de preferinţă dimineaţa) în care se roagă şi gustă o linguriţă din mierea Sfintei
Scripturii. Acestă linguriţă mai consistentă înseamnă citirea a 3-4 capitole din Biblie. Există pe
site (www.scoala-duminicala.ro/new) şi o planificare pentru fiecare zi a anului calendaristic astfel
ca la terminarea anului să se încheie şi citirea Bibliei, adică borcanul cu miere. Cine gustă
mierea şi experimentează beneficiile ei, continuă toată viaţa tratamentul cu o linguriţă de miere
în fiecare dimineaţă. Cu atât mai mult credinciosul care gustă Cuvântul lui Dumnezeu, în
întregime, an de an, îşi va forma deprinderea de a citi şi studia Biblia în întregime. Deşi este
acelaşi borcan cu miere, totuşi aroma este alta de la an la an.
Astfel în anul 2010, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cadrul Departamentul pentru Familii,
Tineret şi Copii, am lansat la nivel naţional proiectului ,,PICURUL DE MIERE ZILNIC”.
Acum la 10 ani de la lansarea acestei lucrări venim cu anumite îmbunătățiri și cu o nouă formă
de premiere. Atunci fiecare cititor primea câte un borcan de miere, acum cu ajutorul lui
Dumnezeu vom acorda 77 de premii de apreciere, iar premianții vor fi desemnați prin
tragere la sorți:
1 Citatele de la 1 – 8 şi alte informaţii apar în cartea CONCURSUL BIBLIC TALANTUL ÎN NEGOŢ
Versiune 2.1 – ultima modificare 15.12.2019 3
1 premiu de 200 euro
3 premii de 100 euro
10 premii de 50 euro
63 premii de 20 euro
TOTAL 77 de premii
Nu facem nici o promisiune, dar nădăjduim că vor fi și alte premii. Este mai bine așa ca să
fie surpriza mai plăcută. Dacă aude cineva vocea Domnului Isus și vrea să se alăture acestei
lucrări îl rugăm să ne contacteze. Tragerea la sorți va fi anunțată din timp și o vom transmite
live ca să nu fim acuzați de fraudare.
Să nu uităm că Premiul cel mare pe care-l primește fiecare cititor constă în
binecuvântarea dată de Dumnezeu ca răsplată pentru timpul investit în citire și studiere, dar și
nemăsuratele beneficii în viață care vor rezulta din împlinirea Cuvântului. De asemenea fiecare
cititor al Bibliei care completează testul săptămânal și declarația de la final de an va primi
diploma de cititor al Bibliei.
Cine va acumula 7 diplome în perioada 2020-2033 va participa și la o altă tragere la sorți.
Premiile vor fi:
1 premiu de 1.000 euro
2 premii de 700 euro
3 premii de 500 euro
1 premiu de 100 euro
TOTAL 7 premii
SUGERĂM părinților și bisericilor să ofere și ei premii în fiecare an cititorilor.

3. CARE SUNT SCOPURILE ?
În ceea ce privește scopurile cât și beneficiile acestei lucrări, ele au rămas aceleași, chiar
am decoperit în ani și un beneficiu nou. Iată principalele 7 scopuri ale acestei lucrări:
1) stimularea tuturor credincioşilor de toate vârstele să citească Biblia în mod sistematic pe
perioada unui an calendaristic (pentru copiii de clasele 2-4 și 5-7 există și varianta în 3 ani; dacă
este deja în clasa a 6-a sau a 7-a se aplică doar citirea într-un an).
2) încurajarea credincioşilor, în special a tinerei generaţii, de a-şi forma deprinderea bună de a
avea un timp zilnic de părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune şi citire a Sfintelor Scripturi;
3) în mod indirect ajutarea credincioşilor de a birui ispitele (Psalmul 119:11);
4) implementarea practică a principiului: credinţa bazată pe Biblie;
5) ajutor în echiparea credincioşilor pentru a ţine piept învăţăturilor străine de Biblie şi a
ereziilor;
6) să-i aducă pe toţi credincioşii la Biblie şi la Hristos.
7) să-i ajute pe cei din diaspora la păstrarea sau învățarea limbii române

4. CUM FUNCȚIONEAZĂ ?
Proiectul de citire a Bibliei se desfășoară pe parcursul anului calendaristic, începe cu data
de 1 ianuarie şi se finalizează cu data de 31 decembrie. Aceleași date se aplică și pentru varianta
Versiune 2.1 – ultima modificare 15.12.2019 4
de 3 ani, doar că durata este pe 3 ani. Pentru citire se folosește Biblia traducerea Cornilescu
clasic sau eventual Cornilescu revizuit ortografic.
Fiecare biserică va desemna o persoană, de preferință lucrător cu copiii, care va prezenta
proiectul la toate grupele de copii, la adolescenți și la tineri. Sugerăm a se prezenta proiectul în
biserică și adulților. Această persoană va face mai apoi înscrierea doritorilor. Cine se înscrie în
proiect va trebui să completeze Cererea de înscriere și să semneze Formularul de prelucrare
a datelor (legea nu ne permite să deținem datele persoanale ale cuiva fără aceptul acestuia ;
menționăm faptul că datele vor fi folosite doar în scopul acestei lucrări). Toată această
procedură de înscriere se va încheia până cel târziu la data de 23 decembrie ale fiecărui an.
Practic se pot termina înscrierile până în 31 decembrie, dar vă sugerăm să nu lăsați totul pe
ulima zi. Responsabilul va completa datele concurenților, în format electronic, într-un tabel stas
și le va trimite mai departe la liderul responsabil cu evidențele pentru Picurul de miere zilnic.
Până vom avea câte un responsabil pe fiecare țară și comunitate regională toate tabele le
trimiteți la fratele Adrian Iacob.
La încheierea anului, responsabilul cu această lucrare va aduna, de la fiecare cititor, ultimul
test și declarația pe proprie răspundere că a citit toată Biblia, va bifa OK în ultima căsuță din
tabel și va trimite tabelul în format electronic la fratele Adrian Iacob până în data de 5 ianuarie,
fiindcă intenționăm ca în a doua sâmbătă din ianuarie să facem tragerea la sorți. Dacă cititorul
nu semnează declarația că a terminat de citit toată Biblia atunci nu se bifează OK în ultima
căsuță și persoana va fi scoasă din TABELUL FINAL pe care-l trimiteți fratelui Adrian Iacob.
Fiecare cititor va citi zilnic capitolele din Biblie indicate pentru ziua respectivă (varianta 1
an sau varianta 3 ani) și săptămânal va completa un test cu 10 întrebări. Testul săptămânal va
cuprinde întrebări din pasajele biblice citite în săptămâna parcursă. Indiferent de vârstă și
varianta de citire a Bibliei (1 an sau 3 ani) testul va trebuie completat obligatoriu (pentru cei
care vor participa la tragerea la sorți) și înmânat săptămânal învățătorului cu copiii responsabil
la nivel de biserică locală cu această lucrare. Testul se poate trimite pe grupul de WhatsApp sau
îl veți căuta pe responsabil duminica la biserică și veți lua testul de la el. Testul completat se
înmânează responsabilului în următoarea duminică. De preferat ar fi ca cititorul să citescă
ZILNIC pasajul alocat în planificare, dar dacă sunt doritori care vor să avanseze mai repede o
pot face însă testul îi vor primi în pas cu citirea conform planificării. Dacă sunt persoane care
rămân în urmă, nu este bine, dar îi rugăm să recupereze și să nu rămână în urmă mai mult de 2-
3 săptămâni fiindcă riscă să nu mai poată recupera și să iese din evidențele pentru participarea
la tragerea la sorți.
Copiii cuprinși în intervalul claselor 2-5 pot alege varianta de citire a Bibliei în 3 ani. Dacă
cineva va începe în clasa a 5-a are opțiunea să citescă Biblia în 3 ani și să termine în clasa a 7-a,
dar cine va începe citirea în clasa a 6-a are doar opțiunea de citire într-un an. Dacă sunt copii
din categoria clasele 2-5 care doresc să aleagă varianta de citire într-un an au libertatea sa
aleagă această variantă, dar dacă nu vor ține pasul cu planificarea nu li se oferă șansa în timpul
anului în curs de a se transfera pe varianta de 3 ani, în cazul acestea la începutul anului viitor
vor porni pe varianta de 3 ani (excepție pentru cei de la clasa a 6-a în sus).
Cele două variante de planificări sunt disponibile pe www.scoala-duminicala.ro/new cât și în
cartea Talantul în Negoț ediția a II-a publicată în anul 2019. Testele vor fi trimise responsabililor                                  care trimit tabelele cu persoanele înscrise pentru acestă lucrare și vom încerca să le afișăm și pe                                          site-ul de mai sus.
5. CUM SĂ MĂ ÎNSCRIU ?
Înscrierea se va face la responsabilul numit de către conducerea bisericii pentru această
lucrare. Dacă frații din conducere nu vor numi o persoană atunci unul dintre lucrătorii cu copiii
va lua inițiativa (cu acceptul pastorului sau a unor frați din conduce) și va face înscrierile.
Pentru încriere doritorii vor completa Cererea de înscriere și Formularul de prelucrare a
datelor. Dacă într-o biserică vor exista persoane care doresc să se implice în acest proiect de
citire a Bibliei și nici un învățător de copiii nu se bagă sub această povară vă rog să ne
contactați.
Responsabilul îl va contacta pe fratele Iacob Adrian (datele de contact sunt la finalul
proiectului scris). Va primi prin email un tabel în format electronic, va completa datele cerute și
va trimite tabelele înapoi până cel târziu în 15 ianuarie. Sugerăm ca fiecare biserică să facă un
grup de WhatsApp cu toți cei înscriși. Acest grup va fi folosit pentru trimiterea testului
săptămânal.
Pentru înscriere nu se percepe nici o taxă, iar premiile anuale și cele speciale pentru
perioada 2020-2033 se vor acoperi din donațiile celor care vor să participe.
Proiectul este deschis și pentru nepocăți, dar în asemenea cazuri persoana care-l scoate
înafara zidurilor bisericii trebuie să se angajeze că va gestiona evidența testelor săptămânale.
6. CARE SUNT BENEFICIILE ?
Dacă sunt urmărite scopurile acestui proiect, atunci acestea se vor trensforma în beneficii.
Cititorii:
1) își vor forma deprinderea de a citi Biblia în mod sistematic pe perioada unui an calendaristic;
2) își vor forma deprinderea de a avea un timp zilnic de părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune şi
citirea Bibliei;
3) își vor forma deprinderea de a birui ispitele (Psalmul 119:11);
4) vor obține o credinţă bazată pe Biblie;
5) vor obține un simț fin în descoperirea și înfruntarea învăţăturilor străine de Biblie şi a
ereziilor;
6) vor avea o înțelegere mai profundă a Biblie şi o apropiere mai mare de Domnul Isus Hristos;
7) în special cei din diaspora vor învăța limba română;
Alături de aceste beneficii spirituale, culturale, naționale se adugă și beneficiile materiale
oferite de familie, biserica locală, cele 77 de premii de apreciere date prin tragere la sorți la
încheierea fiecărui an și cele 7 premiile speciale date prin tragere la sorți în ianuarie 2034. Toate
ceste doar cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru slava Lui. La fiecare citire a Bibliei în întregime
și parcurgerea testelor + declarația de la finalul citirii, fiecare cititor va primi o diplomă.
În ceea ce privește înmânarea diplomelor precum și a premiilor date prin tragere la sorți
vă vom comunica pe parcurs procedura și detaliile.

7. APLICAȚIA ”PICURUL DE MIERE ZILNIC”
Este disponibilă gratuit pentru Android și iOS, se poate descărca pe dispozitive din Play
Store Android și AppStore iOS. Pentru mai multe detalii despre aplicație și alte informații
vizitați pagina www.picuruldemierezilnic.com .
Poate fi folosită în două varianate:
1) pentru dezvoltare personală – pentru cei ce nu doresc să participe la tragerea la sorți cu
premii
2) pentru dezvoltare personală cu premii – cu participare la tragerea la sorți. La această
variantă vor putea participa toți cei ce se înscriu la planul pe 1 an, și cei care care se înscriu la
planul pe 3 ani (până la 13 ani). Aceasta variantă se poate parcurge în același timp cu metoda
clasică. Testul săptămânal va fi același și în aplicație și scris.
Recomandăm aplicația ca o unealtă în citirea Bibliei, mai ales că se afișează textul de citit
pentru fiecare zi și are anumite notificări care ne amintesc că trebuie să citim Biblia. De
asemenea, după ce parcurgem testul săptămânal în formatul pe hârtie, recomandăm să se
parcurgă același test, dar în cadrul aplicației.
Citește Biblia sistematic folosind acest instrument care te va ajuta să duci citirea până la
capăt și îți va testa cunoștințele acumulate.
8. DATE DE CONTACT
Această lucrare are de început o echipă de coordonare, iar pe parcurs echipa se va lărgi
cuprinzând liderii responsabili cu această lucrare pe țări, comunități regionale, județe, zone etc.
Muică Cristian Samuel: 0722204415; muicasam@yahoo.com
Daniela Barbura: 0722317934; daniela_barbura@yahoo.com
Neagoe Daniel: 0785202531; neagoe.daniel@gmail.com
Schipor Daniel: 0728050833; schipor.daniel@gmail.com
Iacob Adrian: 0742288310; ady.iacob@yahoo.com
Rauca Simona: 0744147097; rauca.simona@yahoo.com
Dezvoltătorul aplicației: dunamisproject@yahoo.com
Pentru orice sugestie, sponsorizări, etc. puteţi contacta personal pe Samuel Muică.
PENTRU SĂNĂTATEA DUMNEAVOSTRĂ SPIRITUALĂ CONSUMAȚI ZILNIC 3-4
CAPITOLE DE SCRIPURĂ

            Pași de urmat în implementarea Proictului Picurul de miere zilnic

1. Se va desemna, în colaborare cu biserica locală, un responsabil de proiect
* Pentru descărcarea documentelor aferente Proiectului se va acecesa pagina: scoala-duminicala.ro/new/?cat=84
2. Se studiază cu atenție Prezentarea proiectului Picurul de miere zilnic
3. Se prezintă proiectul copiilor, adolescenților sau adulților (în ambele forme: citire într-un 1 an sau în 3 ani)
4. Pentru întrebări sau alte informații responsabilul proiectului din biserică se va înscrie în Grupul de WhatsApp
”Picurul de miere zilnic” dedicat acestui proiect accesând link – ul: chat.whatsapp.com/Br1oZkPdg9f0NDtQHz6NA9
5. Cititorii Bibliei se vor putea înscrie astfel:
Varianta 1 (pentru tragere la sorți): cititorii Bibliei se vor înscrie prin descărcarea aplicației Picurul de miere
zilnic și crearea unui cont de utilizator în aplicație, selectând varianta ”cu premii” pe 1 an sau pe 3 ani (la această
variantă este obligatoriu să se parcurgă testul săptămânal în aplicație, dar se va putea exersa și varianta pe hârtie la
grupuri fără predarea testului la responsabilul proiectului). Aplicația va genera la sfârșitul anului o situație cu toate testele parcurse și apoi se va completa, la final de an, declarația pe propria răspundere că a citit Biblia conform planificării.
Varianta 2 (pentru tragere la sorți): cititorii Bibliei (sau părinții copiilor) vor completa individual
formularul Acord prelucrare date personale (pagina 1 și 2) și Cererea de inscriere. Opțional, cititorul Bibliei poate
descărca aplicația Picurul de miere zilnic și va crea un cont de utilizator în aplicație selectând varianta ”dezvoltare
personală” pe 1 an sau pe 3 ani (la acestă varianată este obligatoriu să se parcurgă testul săptămânal varianta pe
hârtie, iar opțional testul în aplicație).
Varianta 3 (fără tragere la sorți): cititorii Bibliei se vor înscrie prin descărcarea aplicației Picurul de miere
zilnic și crearea unui cont de utilizator în aplicația, selectând varianta ”dezvoltare personală” pe 1 an sau pe 3 ani
(selectând această variantă NU vor participa la tragerea la sorți, dar vor putea citi Biblia în mod personal, parcurgând și Testul săptămânal în aplicație).
*Pentru anul 2020 înscrierile se pot face până în data de 31 ianuarie 2020, cu condiția recuperării citirii Bibliei
conform planificării și a testelor săptămânale.
*Aplicația Picurul de miere zilnic este disponibilă gratuit pentru Android și iOS, se poate descărca pe dispozitive din
Play Store Android și AppStore iOS. Pentru mai multe detalii despre aplicație și alte informații vizitați pagina
www.picuruldemierezilnic.com .
6. Dacă un cititor al Biblie a optat pentru Varianta 2, responsabilul proiectului din biserică va completa datele personale în partea de jos a Cererii de înscriere
7. Responsabilul proiectului va completa fisierul Evidenta Picurul de miere zilnic cu datele celor înscriși (se recomandă crearea unui grup WhatsApp sau Viber (la nivel biserică locală) cu cei care s-au înscris pentru o mai bună comunicare, pentru încurajare și verificare dacă sunt la zi cu citirea Bibliei).
8. Responsabilul proiectului va transmite documentele: Acordul prelucrare date personale, Cererea de inscriere
scanate (de preferat) sau fotografiate și fisierul Evidenta Picurul de miere zilnic pe adresa de email
ady.iacob@yahoo.com (de preferat) sau la numarul de telefon +40742288310 (numai prin WhatsApp).
*Termen limită de transmitere documente 31 ianuarie 2020 (doar pentru anul 2020), după această dată nu se mai pot face înscrieri în proiect pentru participarea la tragerea la sorți de la finalul anului.
9. După trimiterea celor de mai sus responsabil proiectului va primi testul săptămânal pe email (pentru citirea Bibliei într-un an sau în trei ani) până în ziua de JOI a fiecărei săptămâni cu întrebările din pasajele planificate pentru citire în săptămâna curentă de JOI până JOI, inclusiv (deoarece sunt grupuri care se întâlnesc vineri, sâmbătă sau duminică).
10. Responsabilul de biserică va distribui testele săptămânale celor înscriși și se vor asigura că le vor primi înapoi
rezolvate, apoi se va bifa cu X în căsuța aferentă săptămânii din fișierul Evidenta Picurul de miere zilnic.
* Testele săptămânale se vor păstra la responsabilul proiectului din biserică ca dovadă, iar fisierul de evidență se va
trasmite la finalul anului sau finalul celor 3 ani. La tragerea la sorți vor participa doar cititorii care au completat toate
testele și dacă au completat declarația pe propria răspundere că au citit Biblia conform planului aferent.

Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea. Psalmul 119:103

Categorii

Lasa un comentariu