Poem Nuntă Nr.2
 1. Bibliografia este Biblia traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos;
 2. Poziția concurentului poate fi pe scaun, în picioare, sau se poate plimba … ;
 3. În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză la cererea concurentului (se poate servi un pahar cu apă);
 4. Fiecare verset are PATRU puncte;
 5. Depunctarea versetelor:
 • omiterea sau schimbarea sensului unui cuvânt se depunctează cu 1 punct/cuvânt;
 • nereproducerea unui cuvânt de legătură (de, şi, sau, la …) este depunctat cu 0,50 puncte/cuvânt de legătură;
 • pentru schimbarea unui cuvânt cu un sinonim (cuvânt diferit, dar cu aceeaşi semnificaţie) se depunctează cu 50% din valoarea cuvântului (1 punct sau 0,50 puncte);
 • dacă cuvântul este pus la singular și este la plural sau invers se depuncteză cu 0,10 puncte/cuvânt;
 • dacă concurentul se corectează singur se scade 50% din valoarea cuvântului corectat;
 • dacă se inversează 2 cuvinte se scade 50% din valoarea cuvintelor inversate;
 • când concurentul se blochează la începerea unui verset și este ajutat cu primul cuvânt, versetul este depunctat cu 2 puncte;
 • pentru imposibilitatea reproducerii versetului în întregime (participantul se blochează), juriul are obligativitatea să-l ajute pe participant pentru terminarea versetului. În situaţia aceasta versetul este evaluat la ZERO puncte (concurentul trebuie să ceară ajutorul, aceasta se va specifica fiecăruia la început);
 • pentru reproducerea incorectă a unui cuvânt din punct de vedere gramatical (fără a-i schimba sensul) participantul nu este depunctat;
 • pentru repetarea unui cuvânt sau expresii nu se depuncteză la verset ci nu primește totalul punctelor pentru cursivitate;
 1. Pentru reproducerea pasajului biblic cu:
 • dicție (dicțiune=arta de a pronunța corect și clar cuvintele și sunetele în procesul vorbirii-oratorica – definiția din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;
 • cursivitate (fără efort; fluent; curent; curgător – definiția din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;
 • mimică, gesturi (mimică=arta de a exprima prin gesturi – mai ales prin expresia feței – sentimente și idei; gest=mișcare a mâinii, a capului etc. care exprimă o idee, un sentiment, o intenție, înlocuind uneori vorbele sau dând mai multă expresivitate vorbirii – definiții din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;

Observație: la faza internațională nu se acordă puncte în plus pentru dicție și cursivitate ci doar pentru mimică, gesturi;

 1. Punctajul final va fi constituit din totalitatea punctelor acumulate pentru fiecare verset, plus punctele pentru dicție, cursivitate, mimică și gesturi dacă este cazul. Calificarea pentru faza următoare este locul I, II și III pentru fiecare categorie. Cei care au același punctaj sunt pe același loc;
 2. Echipa de corectare va fi formată din 3 sau 4 persoane (unul stă în fața concurentului și ceilalți în spatele lui cu foile de punctare). Cel ce stă în față nu are voie să schițeze nimic când ceva nu este bine, ci doar gesturi de încurajare;
 3. Este obligatorie înregistrarea video;
 4. Se va face o legendă care se va da cu grilele de corectare pentru a se nota la fel greșelile;
 5. Este indicat ca aceeași echipă să corecteze toți concurenții de la o categorie de vârstă iar punctajul pentru dicție, cursivitate și mimică să se acorde comparativ;
 6. Concurenții vor fi împărțiți în următoarele 5 categorii:
 • clasele I – IV
 • clasele V – VIII
 • clasele IX – XI
 • clasele XII – 25 ani
 • 25 ani – nelimitat

 

Categorii

Lasa un comentariu