Poem Nuntă Nr.2

 

 Descarca aici:REGULAMENT 2018 – TN Memorarea Scripturii

 1. Bibliografie: BIBLIA (traducerea Cornilescu versiunea clasică sau VDC Theophilos). Versiunea exactă după care concurenții trebuie să reproducă versetele, va fi postată pe site-urile:

https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts

www.scoala-duminicala.ro/new

 1. a) Categorii: Concurenții sunt împărțiți în următoarele 8 categorii:

1)         Preșcolari – clasa I

2)         Clasele II – III

3)         Clasele IV – V

4)         Clasele VI – VII

5)         Clasele VIII – IX

6)         Clasele X – XI

7)         18 – 45 ani

8)         +45 ani.

 1. b) Fazele concursului:

1)         Faza pe biserică

2)         Faza județeană

3)         Faza regională

4)         Faza națională tineri și adulți

5)         Faza națională copii

6)         Faza internațională

 

 1. Poziția concurentului poate fi: așezat pe scaun, stând în picioare sauplimbându-se prin sală. Concurentul nu va fi depunctat dacă nu se uită la persoana care-l ascultă în timp ce redă versetele și nici nu va fi cotat ca fiind mai bun decât un concurent care se uită la persoana care-l ascultă.Aceasta nu constituie un criteriu de departajare.

 

 1. Pauza între capitole.În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză dacă va fi solicitată de către concurent, timp în care acesta poate bea apă. Această pauză nu constituie un criteriu de departajare.

 

 1. Valoarea versetului.Valoarea fiecărui verset este de 4 puncte.

 

 1. Valoarea maximă a greșelilor pe verset. Cazul în care valoarea greșelilor, într-un verset, depășește 4 puncte, se depunctează cu 4 puncte pentru acel verset, nu mai mult.

 

 1. Situații de depunctare pentru redarea versetelor:

Cuvintele de legătură = părți de vorbire care nu au întotdeauna înțeles singure, leagă părțile secundare de propoziție de cuvântul determinat, leagă părți de propoziție de același fel, leagă două propoziții între ele în cadrul frazei.

Cuvânt = se consideră a fi un singur cuvânt, orice cuvânt ce conține cratimă (ex. „i-a”, „le-a”, „într-o”, „într-adevăr”etc).

Sinonim = cuvânt diferit dar cu aceeași semnificație.

 

 1. omiterea unui versetse depunctează cu 4 puncte;
 2. omiterea sau înlocuirea unui cuvânt care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt;
 3. omiterea unuipronume dintr-un cuvânt ce conține cratimă se depunctează cu 0,10 puncte/pronume;
 4. omiterea sau înlocuirea unui cuvânt de legătură care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 0,25 puncte/cuvânt de legătură;
 5. folosirea unui sinonim în locul unui cuvânt sau al unui cuvânt de legăturăse depunctează cu0,25 puncte/cuvântînlocuit respectiv0,10puncte/cuvânt de legătură înlocuit;
 6. adăugarea unui cuvânt se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt;
 7. adăugarea unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,25puncte/cuvânt de legătură;
 8. adăugarea sau omiterea de literecare nu schimbă sensul cuvântuluinu se depunctează; (ex. „Cristos/Hristos”, „e/este”, „depărteze/îndepărteze”, etc).

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuia să spună: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu”, iar acesta spune: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat Dumnezeu”, nu va fi depunctat deoarece faptul că nu l-a spus pe „o”, nu modifică sensul cuvântului „dat-o”.

 1. redarea unui cuvânt la singular în loc de plural sau la plural în loc de singular; la masculin în loc de feminin sau la feminin în loc de masculin, la timpul trecut în loc de timpul prezent sau viitor (toate variantele… ) se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt;
 2. repetarea unui cuvânt sau a unui cuvânt de legătură, se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură. Excepție face cazul de autocorectare, care e tratat separat.

Dacă va repeta un verset întreg, parțial sau mai multe versete, se vor număra cuvintele repetate și va fi depunctat cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură repetate. Dacă va repeta de două, trei sau mai multe ori un verset întreg, parțial sau mai multe versete, va fi depunctat de două, trei sau mai multe ori 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură repetate.

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuia să spună: „Fiul lui Dumnezeu”,iar acesta spune: „Fiul, Fiul lui Dumnezeu”, va fi depunctat cu 0,10 puncte pentru repetarea cuvântului „Fiul”. Dacă concurentul va repeta de 2 ori cuvântul „Fiul”,ex. „Fiul, Fiul, Fiul lui Dumnezeu”, va fi depunctat cu 0,20 puncte deoarece a repetat de 2 ori cuvântul „Fiul”.

 1. autocorectarea unui cuvânt sau a unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură.

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuie să spună: „Dumnezeu este în ceruri” iar acesta spune: „Dumnezeu …. în ceruri”, dar imediat își dă seama că a greșit, nu a spus și cuvântul „este” și repetă: „Dumnezeu este în ceruri”, se va considera ca autocorectat doar cuvântul „este” și va fi depunctat cu 0,10 puncte pentru acest cuvântnu și pentru celelalte, deoarece pe acelea le-a reprodus corect;

 1. inversarea cuvintelor sau cuvintelor de legătură se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură implicat în inversiune.

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuie să spună: „cerul și pământul”și acesta va spune: „pământul și cerul”, se vor considera ca fiind cuvinte implicate în inversiune doar: „cerul”, „pământul”; nu va fi considerat ca fiind implicat în inversiune „și” deoarece nu i s-a inversat locul în propoziție;

 1. ajutorul cu un cuvânt sau cuvânt de legătură oferit în cazul în care concurentul se blochează și solicită acest lucru , se depunctează cu 1,00 punct/cuvânt respectiv 0,50 puncte/cuvânt de legătură.Cel care-l ascultă nu va interveni imediat să-l ajute, ci va aștepta aproximativ 20 de secunde, după care-l va întreba pe concurent dacă dorește să fie ajutat. Nu se oferă ajutor dacă concurentul nu solicită acest lucru când e întrebat de cel care-l ascultă;
 2. imposibilitatea reproducerii versetului după oferirea ajutorului, se depunctează cu 4 puncte/verset.În acest caz concurentul nu va fi depunctat pentru că i s-a oferit ajutor;
 3. oprirea / blocarea concurentului, pentru mai mult de 3 ori, în timpul redării versetelor, pentru un interval de aproximativ 1 până la 5 secunde se depunctează cu 0,10 puncte/oprire sau blocaj;
 4. oprirea / blocarea concurentului, pentru mai mult de 5 secunde se depunctează cu 0,10 puncte/oprire sau blocaj;
 5. pronunțarea incorectă a cuvintelor sau cuvintelor de legătură, situațiile în care un cuvânt sau cuvânt de legătură nu se înțelegesau situația în care concurentul spune „tre-trebuie” în loc de „trebuie” etc,se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură;
 6. redarea greșită a cuvintelor ce sunt scrise și între paranteze, iar între paranteze este varianta unui singur cuvânt, se depunctează cu valoarea cuvântului, dintre paranteze, redat greșit; (ex. ~ „de la” („dela”) ~).

 

 1. Punctajul final și calificarea la faza următoare.Punctajul final va fi constituit din totalitatea punctelor acumulate pentru fiecare verset plus punctele pentru: dicție, cursivitate.

Calificați pentru faza următoare suntcei de pe locurile I, II și III, pentru fiecare categorie. Concurenții cu același punctaj sunt pe același loc.

 

 1. Echipa de corectare va fi formată din 3 persoane: 1 persoană va sta în fața concurentului și celelalte 2 persoane vor sta în spatele concurentului.

Persoana care va sta în fața concurentului:

 1. se va asigura de faptul că fiecare concurent are apă plată, sala este aranjată corespunzător, în așafel încâtconcurentul să stea cu spatele la cele două persoane din echipa de corectare și nu vafi deranjat vizual sau auditiv;
 2. după ce concurentul intră în sală pentru a reda versetele, îl va întreba numele, vârsta, categoria la care concurează, biserica și regionala de unde provine;
 3. îi va spune concurentului despre faptul că are dreptul să se oprească după fiecare capitol pentru a bea apă dacă dorește, și că este înregistrat/filmat;
 4. nu va avea pix în mână, nu va nota nimic pe parcursul ascultării concurentului;
 5. nu va face grimase atunci când acesta greșește, ci va afișa o privire caldă, prietenoasă, încurajatoare;
 6. va felicita și va binecuvânta concurentul pentru munca depusă;
 7. va chema următorul concurent după ce comisia a notat greșelile concurentului anterior.

Persoanele din spatele concurentului:

 1. nu vor interacționa cu acesta;
 2. vor urmări și vor nota greșelile făcute de acesta,dacă este cazul.

 

După ce concurentul va ieși din sală, comisia (cele 3 persoane) vastabili și va nota pe fișele concurentuluigreșelile făcute de concurent, fără a nota punctele aferente acelor greșeli.

În cazul în care survin neînțelegeri cu privire la greșelile făcute de concurent, se va viziona / audia filmarea sau înregistrarea audio, atunci, imediat când s-a constat o neînțelegere cu privire la greșeala respectivă.

Nu se va spune concurentului despre greșelile făcute după ce acesta va termina de redat versetele. Nu se vor spune concurenților punctajelece le-au avut, până la aflarea rezultatelor finale, la premiere.

 

 1. Înregistrarea video și audio a concurenților

Este obligatoriu ca toți concurenții să fie filmați (sau înregistrați audio atunci când nu există tehnologia necesară pentru filmare), pentru a se avea dovada execuției lor în cazul contestațiilor sau a nelămuririlor apărute între membrii comisiei.Filmarea și înregistrarea audio va fi făcută de către unul din membrii echipei tehnice desemnați de coordonatorul secțiunii de memorare a Scripturii: Gabriela Povian.

 

 1. Exemple de corectare

Exemplul 1: Dacă de exemplu, concurentul trebuie să spună: „Iată că El vine pe nori”, iar acesta spune: „Uite că Isus Cristos vine pe norii cerului”. Pentru această greșeală, concurentul va fi depunctat cu 2 puncte, după cum urmează:

 • cuvintele „iată”și „uite”, sunt sinonime => – 0,25 (jumătate din valoarea unui cuvânt) puncte;
 • în loc de cuvântul „El”, concurentul a spus „Isus Cristos”deci se va considera că „Isus”este sinonim cu „El” =>– 0,25 puncte
 • cuvântul „Cristos”va fi considerat ca fiind adăugat => – 0,50 puncte;
 • în loc de cuvântul „nori”, concurentul a spus „norii cerului”, cuvântul „norii”nu schimbă cu nimic sensul cuvântului „nori” => nu va fi depunctat;
 • cuvântul „cerului”va fi considerat ca fiind adăugat => – 0,50 puncte.

 

Exemplul 2: Dacă de exemplu concurentul trebuie să spună: „Isus Cristos este Domn.”, iar acesta spune: „Cristos este Domn.” după care se autocorectează și spune: „Isus este Domn.” Pentru această greșeală, concurentul va fi depunctat cu 0,20 puncte, după cum urmează:

 • se va lua în considerare faptul că prima dată când a spus, a omis cuvântul„Isus” dar pentru că s-a autocorectat =>-0,10 puncte,
 • iar pentru că a doua oară a omis cuvântul„Cristos” => -0,10 puncte.

 

 1. Observații:
 2. la faza internaționalăconcurenții nu vor fi depunctați pentru dicție;
 3. redarea numărului capitolului și/sau titlurile, nu constituie criteriu de departajare;
 4. folosirea obiectelorpe parcursul redării versetelor nu constituie criteriu de departajare;
 5. după premiereconcurenții pot afla ce au greșit, dacă solicită acest lucru;
 6. în cazul în care un concurent face contestație i se va permite să vizioneze propria-i interpretare, dar nu pe cea a altor concurenți.

 

 1. Persoane de contact:
Categorii

Lasa un comentariu