Poem Nuntă Nr.2

De Florina Curuliuc, bis. Pe Stâncă, Șoimoș, Arad

Descarcă aici: SCENETĂ Blamat sau adulat- 2018

TABLOUL I 

(doi copii intră discutând atenţi)

COPIL 1…….îţi spun,fără antrenament nu ai nici o şansă. Uită-te la tine, parcă ai fi o macaroană…lung şi slab –fără pic de muşchi.

Copil 2……credeam că îmi eşti prietenă, dar şi tu râzi de mine.

Copil 1…..tocmai fiindcă îţi sunt prietenă  îţi spun. Uită-te, după câteva luni de antrenament (îşi arată bicepsul)

Copil 2….nu pot. Antrenamentul e marţi şi joi ..iar tu şti că atunci eu sunt la biserică. Nici o şansă ca mama să fie de acord cu asta. Iar dacă ea nu vrea –cine să plătească pentru asta?

Copil 1…ghinion. o să fi singurul personaj comic din albumul şcolar. Toţi aratăm precum starurile de film iar tu un subnutrit. Nu te-ai săturat să râdă toţi de tine, să te bată toţi?

Copil 2….o să incerc să o conving pe mama.

Copil 1…incearcă, încearcă. Vezi tu, şi reputaţia mea e în joc. Nu pot să umblu cu un ratat.nu înţeleg obsesia ei de a te face să mergi atâta la biserică. Heloou….când să trăieşti, când să te distrezi?? Doar nu eşti moş să te rogi toată ziua. Există atâtea  locuri unde te poţi distra…totuşi…să începem cu începutul…categoric ai nevoie de un alt corp…unul atletic…

(copilul 1 pleacă, copilul 2 intră in casă unde mama pune masa. Vrea să îl îmbrăţişeze dar copilul se fereşte, îşi aruncă ghiozdanul lângă pat şi se aruncă plictisit pe scaun.)

Mama….o zi grea?

Copil 2…..cumplită

Mama ….teza?

Copilul 2…teză, teză ,numai la asta te gândeşti. Viaţa mea socială e un dezastru, sunt un ratat, la ce foloseşte 9 in teză?!

Mama….să înţeleg că ai venit acasă cu Andrei. iar te-a necăjit.

Copil 2 …nu,nu,nu…el nu m-a necăjit. E singurul prieten ce îl am. Tu,numai tu eşti de vină. Te-am rugat de atâtea ori să mă laşi să merg la sală cu colegii, dar….tu nu mă laşi. Nu , eu  merg la antrenament pentru cer (sarcastic).

Mama….ştii că nu îmi place acest ton. Sincer nu înţeleg. Faci sport, araţi bine ..

Copilul 2…(revoltat)…bine??? uită-te la muşchii mei.(îşi încoardă braţele)

Mama..eşti conform vârstei. Nu înţeleg .

Copil…da. asta e problema ta. Nu înţelegi. Trăieşti ca în epoca de piatră. Nu te gândeşti la sentimentele mele. Te gândeşti numai la Dumnezeul tău. M-am săturat.

Mama…copil drag tu cui vrei să placi? Oamenilor sau lui Dumnezeu? Ai uitat cât de mult te iubeşte , cât de mult bine ţi-a făcut. Cu El eşti puternic, nu oamenii te fac puternic.

copilul 1..( îşi pune căştile pe urechi şi se aruncă pe o pătură acoperindu-se, strigând)…nu mai suport.

Mama….Doamne,iartă-l . ai milă de el. Vorbeşte-i Tu, pentru că Tu ştii ce să-i spui.

       (se lasă peste acest decor un material în timp ce se aude în fundal o muzică evreiască.

Copilul se schimbă discret sub pătură cu nişte haine de epocă.)

             TABLOUL II

Sluga lui Saul…trece pe lângă pătura sub care se află copilul 1 şi se împiedică…..Hei, ce faci în drum? Unde crezi că stai?

Copil 1..(buimăcit se uită la Saul, la slugă şi la hainele cu care era îmbrăcat)…Unde sunt? Cine sunteţi?

(Saul se apleacă şi îl ridică)

Sluga….noi, suntem oameni buni. Altfel ai fi încurcat-o.  Stăpânul meu şi cu mine suntem în căutarea unor măgăriţe care s-au rătăcit. Tu cui aparţii? Ai fugit de la stăpân?

Copilul 1…Stăpân? Eu nu am stăpân.  Eu….

Sluga…şi cine îţi poartă de grijă, unde locuieşti?

Saul…. nu îţi pierde timpul, uită-te la el , e un năuc . Să nu ştii cine eşti sau unde eşti…

(cei doi pleacă, copilul îi urmează de la distanţă)

 • ..(lângă un altar)…vocea: 16 „Mâine, la ceasul acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin şi să-l ungi  drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la Mine.”

Saul (se întâlneşte cu Samuel)….Spune-mi unde e văzătorul?

 • .. „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime, şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta.
 • 20Nu te nelinişti de măgăriţele* pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Şi pentru cine este păstrat** tot ce este mai de preţ în Israel? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău?”
 • 21Saul a răspuns: „Oare nu sunt eu beniamit*, din una din cele mai mici** seminţii ale lui Israel? Şi familia† mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbeşti astfel?

 

       Saul,merge cu Samuel povestind. Samuel scoate  sticluţa şi o toarnă pe capul lui Saul,îl îmbrăţişează…. Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui?

Saul ,sluga pleacă,copilul 1 la distanţa îi urmăreşte. Saul e bucuros…dispare în spatele decorului , continuă fondul sonor)

Samuel…(se adreseaza publicului ca şi mulţimii în vechime)

 • „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel şi v-am izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau.  Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.’”
 • Iată seminţia care a ieşit la sorţ e cea a lui Beniamin  . la sorţ a ieşit  Saul fiul lui chis.l Vedeţi pe cel pe care l-a ales* Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.”
 • poporul a strigat……: „Trăiască  împăratul!(aici striga cei din public)
 • Saul pleacă…. samuel pleacă şi se întoarce ….

Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră.

 Nu vă abateţi* de la El, altfel aţi** merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic.

 •  Domnul* nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui** Lui celui mare, căci Domnul a hotărât† să facă din voi poporul Lui.
 • Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând* să mă rog pentru voi! Vă voi** învăţa calea† cea bună şi cea dreaptă.
 • Temeţi-vă numai* de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie, din toată inima voastră, căci vedeţi** ce putere desfăşurㆠEl printre voi

 Dar, dacă veţi face răul, veţi pieri, voi şi împăratul vostru.

 

        TABLOUL  III

 •  (saul şi sluga revin nervoşi…agitaţi,în fundal se aude zgomotul unei mulţimi nervoase)

Sluga…..împărate…nu te pripi.şti ce a spus Samuel.

Saul….Samuel…unde-i când am nevoie de el?  Cum să spun poporului să nu îşi ia pradă de război după aşa lupta grea? Mă vor părăsi,şi ce e un împărat fără poporul său.

Sluga…împărate, Samuel e un om al lui Dumnezeu. Tot ce ţi-a spus din partea Lui s-a împlinit- Dumnezeu te-a sprijinit şi ţi-a purtat de grijă. Nu lăsa poporul să te abată de la voia lui Dumnezeu.

Saul (răcnind)…Unde e omul asta?

Samuel….se apropie(se aud oi in fundal)….

Saul…. „Fii binecuvântat* de Domnul! Am păzit Cuvântul Domnului.”

Samuel…. Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?” „

Saul ….Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a* cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.”

 • ….. „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.”
 • Saul i-a zis: „Vorbeşte.”
 • Samuel a zis: „Când* erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
 • Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.’
 • Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?

Saul….

 • Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi,
 • Dar  poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgal.”
 • Îi plac* Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea** face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te* leapădă şi El ca împărat.”

 

(muzica creşte în intensitate,saul pleacă nervos ,se reîntoarce cu faţa schimonosită,plimbându,se agitat ,împinge sluga din calea sa.

 

Într-un colţ David cântă încet ,,păstor mi-este Domnul. Saul se linişteşte, aşezându-se pe un jilţ.

(David pleacă, în urma lui Saul)

 

             Tabloul IV

 

Sluga…..împărate,oamenii sunt neliniştiţi. Aşteaptă ca să faci ceva.

Saul…..cine se poate lupta cu un uriaş…

Sluga…în tabără e apăsare, sunt tot mai..

Saul…..destul,dacă aveam soluţie aflai primul. Ce se aude ?

Sluga 2.…Împărate este aici un om care vrea să lupte cu Goliat.

Saul.…adu-l la mine.

Sluga 2.….(intră cu David)…acesta este ,Impărate

      David….Nimeni* să nu-şi piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul** tău va merge să se bată cu el.”

Saul…… Nu poţi* să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”

David…robul tău păştea oile tatălui său. Şi, când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă,

35 alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram.

36 Aşa a doborât robul tău leul şi ursul, şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui viu.”

37 David a mai zis: „Domnul*, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.”

 Saul a zis lui David: ..„Du-te şi Domnul** să fie cu tine!”

Saul…(către sluga 1+2)îmbrăcaţi-l…cu armura mea.(îl îmbracă dar david  nu poate păşi şi le lasă acolo)pleacă zâmbind.

Fundal sonor se aud râsete,apoi muzica  se opreşte brusc.. linişte ,apoi urale,zgomot de săbii.

SLUGA 2(entuziasmat)…Împărate,l-a ucis pe Goliat- cu o piatră. Am invins…am invins. David a ucis un uriaş.

Saul (furios,uimit)….cu adevărat Dumnezeu e cu el. Am să-l ucid. Eu sunt împăratul. Trece pe lângă copilul 1 care asistă la toată scena şi îi vorbeşte scuturându-l uşor.)…ce să fac? M-a lepădat Dumnezeu. Eu trebuia să inving, eu trebuia să fiu acolo, auzi…eu, nu altul eu…şi ce va fi cu mine??? (îl împinge în zona unde era pătura) Pleacă din calea mea. Am să-l ucid. Nimeni nu  îmi va lua Împărăţia.

Sluga…(încet trist)…ai pierdut-o demult, împarate. Atunci când ai ales sa asculţi de oameni şi nu de Dumnezeu. El te-a lepădat….

Saul…ce tot mormăi, adu armura…

 

 

          TABLOUL V

Copilul 1 revine la hainele sale ,aude muzica şi sare din pat, uitându-se la hainele sale,la masa pusă ,la mama care a adormit pe un scaun în timp ce croşeta. O sărută pe frunte. Mama deschide ochii mirată.

Copilul 1…stii tu, mama, ce eşti pentru mine? Un Samuel. Nu prea ştiu ce am visat dar categoric nu vreau să pierd împărăţia cerului pentru prieteni sau muşchi.

Mama…da, copil drag , oamenii, chiar împăraţii trec , dar cei ce rămân cu Dumnezeul puternic, cu Isus, vor birui.

 Pe-acest pământ murdar, trăim prin al Tău har, 
Trăim doar prin credința-n brațul Tău.
/: Doar în puterea Ta, ne-am pus încrederea
Și înaintăm oricât ar fi de greu. :/

R: Cu Tine biruim, cu Tine biruim,
Cu Tine biruim pe cel Rău.
Și biruitori, sus, mai sus de nori,
Ne vom înălța învingători.

3. În această lume rea, trăim prin jertfa Ta
Luptând cu răul pentru slava Ta, luptăm pân’ la sfârșit
/: Căci Tu ne-ai mântuit
Din moarte și păcat ne-ai izbăvit. :/

4. Prin bine și prin greu cu noi ești Tu mereu
Chiar dacă drumu-i greu și lumea-i rea,
/: Chiar dacă suferim noi vrem să nu cârtim
Și pentru toate vrem să-Ţi mulțumim
. :/

Categorii

Lasa un comentariu