Bine ai venit

Scrie-ne daca doresti sa te implici in acest proiect

Implicarea ta

Este o lucrare duhovnicească care vine în ajutorul părinților creștini pentru a-i ajuta să-și îndeplinească chemarea de educare a propriilor copii. Părinții sunt ajutați să facă față cu bine cerințelor din Proverbe 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și cînd va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. Acest verset este și motto- ul școlii.

1. Scopul școlii este să-i ajute pe părinți să devină: PĂRINȚI DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU. Ea are menirea:
a) Să-i ajute pe părinți să se cunoască pe ei și rolul principal pe care-l au în funcție și de vârsta copilului.
b) Să-i ajute pe părinți să-și cunoască copilul (pe fiecare copil) și să acționeze ținând cont de călăuzirea Duhului Sfânt, de vârstă, ritmul de dezvoltare și de temperamentul acestuia.
c) Sa-i ajute pe părinți să prevină anumite probleme specifice vârstei copilului.
d) Să-i ajute pe părinți să rezolve unele situații care afectează relația părinte-copil.
e) Să-i învețe pe părinți să apeleze la timp la păstor pentru consiliere și sfătuire.
f) Să-i învețe pe părinți cum să-și repare anumite greșeli făcute în educarea propriilor copii.
g) Să-i ajute pe părinți să se încreadă în puterea lui Dumnezeu, chiar dacă au pierdut bătălii, războiul nu este pierdut atât timp cât copilul este în viață.

2. Viziunea școlii este deschiderea unei Școli a Părinților în fiecare biserică (biserici cu părinți, și viitori părinți). Pentru a realiza această viziune aștepăm ca Dumnezeu să scoată lucrători care să fie instruiți pentru a face acestă lucrare. Pastorul împreună cu conducerea bisericii vor căuta acești bărbați și îi vor aviza pentru a participa la instruire. Vor fi anumite cerințe și criterii de selectare a acestor viitori învățători/ sfătuitori (spiritualitate, vârstă, să aibă copii, cazier spiritual curat etc). Ei vor acoperi doar partea de învățătură, sub autoritatea pastorului, iar partea de consiliere și sfătuire o vor face doar pastorii.

Școala Părinților Creștini este o slujire spirituală care promovează învățătura sub formă de conferințe anuale, în timpul cărora va fi prezentat câte un modul (în total 7), cu informații legate de una dintre etapele vieții omului și informații legate de problemele pe care le întâmpină părinții în educarea propriilor copii.

Există o modalitate de recompensare a participanților sub forma unor certificate de participare și, mai apoi, dipolme pentru cei care completează anumite teste și parcurg temele de casă. Ca slujire pricipală, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi următoarele două ramuri:

1. Ramura bazică: sub formă unor conferințe anuale în care părinții sunt informați și echipați să-și educe copiii conform principiilor Bibliei și conform etapei de vârstă a copilului. Vor fi informații teoretice, teme practice de făcut în familie și abordarea în mod succint a unor probleme întâlnite la fiecare etapă de vârstă. Programul fiecărei conferințe cupride: un timp de expunere a seminarelor, sesiune de întrebări, rugăciune specială pentru cauze pe relația părinți-copii, o demostrație practică a temei de casă pe care o vor primi părinții, pauze etc. Lucrarea se face împreună cu pastorul local.

2. Ramura aprofundată: sub forma unor conferințe la cerere, în care se expun pe larg anumite probleme întâlnite de părinți în educarea propriilor copii. La început vor vorbi frați oarecum specializați pe rezolvarea acestor probleme, iar mai apoi aceștia vor instrui și pe alți bărbați să țină asemenea seminare. Întrucât părintele este părinte cât trăiește, îl vom ajuta să-și înțeleagă rolul pe care-l are pentru proprii copii, la toate etapele vieții. Conferințele vor fi organizate în parteneriat cu bisericile locale sau Comunități Regionale/ teritoriale și sub autoritatea pastorilor vizați. Învățătorii instruiți vor prezenta materialul din programă (seminare cu PPT, carte etc), iar slujirea de sfătuire și consiliere a familiilor cu probleme pe relația părinți-copii va fi făcută, în toate bisericile, doar de către pastorii locali.
Viziunea este primită din partea Domnului Isus, este biblică și este proiectată pentru a lucra sub autoritate la toate nivelele.

Pentru început am pornit ramura bazică, primul modul, prima carte și am organizat conferință pentru o biserică individuală sau pentru mai multe biserici care s-au grupat împreună. În urma celor 13 conferințe, ținute în 9 țări (România, Franța, Germania, Portugalia, Italia, Austria, Suedia, Grecia și SUA), am constatat că este o nevoie reală pentru această slujire și consider că Duhul Sfânt știe mai dinainte ce va veni. Este o urgență maximă implementarea acestei lucrări în cât mai multe biserici, astfel pot beneficia cât mai mulți părinți de învățătură bibilică bună pentru educarea propriilor copii. Urmează și pornirea programului de echipare a bărbaților care să susțină seminarele în cadrul conferințelor. Dumnezeu să binecuvânteze acestă lucrare.
Samuel Cristian Muică, rob al lui Hristos Tel/wathapp 0040736653881

Suna-ne sa discutam

0040736653881