Poem Nuntă Nr.2

4954110292_6d101eccea_zŞtiai cӑ …? (un joc de cunoastere si pentru ,,spargerea gheţii’’) vȃrsta:+8 ani, participanţi:+10, timp: 10-15min .

Materiale necesare: liste sificiente pentru fiecare participant, ca şi cea datӑ exemplu; pix sau creion pentru fiecare.

Dӑ fiecӑrui jucӑtor cȃte o listӑ şi cȃte un pix. Fiecare trebuie apoi sӑ gӑseascӑ o persoanӑ din salӑ care se potriveşte cu o descriere de pe listӑ. Acea persoanӑ trebuie sӑ ȋşi scrie numele ȋn dreptul descrierii. Apoi jucӑtorul trebuie sӑ gӑseascӑ  pe altcineva, care se potriveşte cu altӑ descriere de pe listӑ.

Cȃştigӑtor: primul care ȋşi completeazӑ lista, semnatӑ de copii diferiţi, pentru fiecare descriere de pe listӑ .

Ȋnvӑţӑtura jocului: oamenii sunt diferiţi, au gusturi diferite, şi fiecare este special!

Gӑseşte o persoanӑ care… Numele:
…cȃntӑ la un instrument muzical
…are 2 fraţi (sau surori) mai mari
…a locuit ȋn altӑ ţarӑ sau oraş
…este unchi sau matuşӑ
…are aceeaşi vȃrstӑ cu tine
Categorii

Lasa un comentariu