Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 2-3
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și i-a spus că nevasta lui Elisaveta îi va naşte un fiu căruia îi va pune
numele Ioan. Luca 1:11,13
2. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
3. A Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat, apoi le-a frînt, și
le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Luca 9:16
4. A Domnul Isus a spus că Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan. Luca 16:16a
5. F Domnul Isus a zis că este mai uşor să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu, decât să treacă o cămilă
prin urechile acului. Luca 18:25
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ziua în care Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric peste întreaga ţară pe la ceasul al:
a. treilea
b. şaselea Luca 23:44
c. nouălea
2. Cine spunea că nu există înviere?
a. Saducheii Luca 20:27
b. Fariseii
c. învăţătorii Legii
3. Câte căpetenii a pus Dariu peste cei o sută douăzeci de dregători care trebuiau să fie răspândiţi în întreaga împărăție?
a. 2
b. 3 Daniel 6:1,2
c. 4
4. Cine a pârât pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la împăratul Nebucadneţar, că nu s-au închinat înaintea chipului de aur?
a. câţiva filisteni
b. câţiva Haldei Daniel 3:8-12
c. câţiva iudei
5. Domnul Isus le-a zis ucenicilor să se roage ca să nu cadă în:
a. neascultare
b. ispită Luca 22:39,40
c. necredinţă
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e un ban a. Ana Luca 20:24
2 a Caiafa b. Praznicul Azimilor Luca 3:1-2
3 d casă de rugăciune c. sfetnic al soborului Luca 19:46
4 c Iosif d. peșteră de tâlhari Luca 23:50
5 b Paștele e. Cezarului Luca 22:7
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar?
Arioc Daniel 2:14
2. Domnul Isus a venit să cheme la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe cei:
păcătoşi Luca 5:32
3. Cum se numeşte împăratul care a dat oprirea ca nimeni să nu mai înalţe rugăciuni către vreun dumnezeu sau
vreun om, timp de treizeci de zile:
Dariu Daniel 6:1,7
4. Domnul Isus a zis: Ferice de voi care plângeţi acum, pentrucă voi veţi:
râde Luca 6:21b
5. Pântecele şi coapsele chipului pe care Nebcadneţar l-a văzut în visurile sale erau din:
aramă Daniel 2:32b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Baraba a fost aruncat în temniţă pentru:
a. răscoală Luca 23:19,25
b. furt
c. omor
2. Dumnezeu a închis gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel, prin îngerul său deoarece Daniel:
a. nu a făcut nimic vrednic de moarte
b. a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu
c. înaintea împăratului nu a făcut nimic rău Daniel 6:22
3. Când Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici şi celorlalţi, I-au dat să mănânce:
a. un fagure de miere Luca 24:42,43
b. o azimă
c. o bucată de peşte fript
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 6:1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 0,9p/cuv
10 cuv
2. Proverbe 27:2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 0,75p/cuv
12 cuv
3. Exod 15:18
Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci. 0,82p/cuv
11 cuv
Categorii

Lasa un comentariu