Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 4-5
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. F Domnul Isus a zis apostolilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice smochinului acestuia:
„Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare,” şi v-ar asculta. Luca 17:6
2. F La începutul epistolei sale, Iuda spune că este apostol al lui Isus. Iuda 1a
3. A Înainte să îi aleagă pe cei doisprezece, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu. Luca 6:12
4. A Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii. Luca 23:54,46
5. A Domnul Isus a zis: Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici
un chip nu va intra în ea. Luca 18:17
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Iuda le spune celor cărora le adresează epistola, să se zidească sufleteşte pe credinţa lor preasfântă, să se roage
prin Duhul Sfânt şi să se ţină:
a. în dragostea lui Dumnezeu Iuda 20,21
b. tari în credinţă
c. în adevărul lui Dumnezeu
2. Cum se numea împăratul lui Iuda, care a fost dat în mâinile lui Nebucadneţar împăratul Babilonului?
a. Ezechiel
b. Ioiachim Daniel 1:1-2
c. Iosia
3. Îngerul Domnului care s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta:
a. altarului pentru jertfe
b. capacului ispăşirii
c. altarului pentru tămâiere Luca 1:11
4. Cine a spus următoarele cuvinte lui Isus: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”?
a. fruntaşii
b. ostaşii Luca 23:36,37
c. unul din tâlhari
5. Iosif era un sfetnic al Soborului și era din Arimatea o cetate a:
a. filistenilor
b. samaritenilor
c. iudeilor Luca 23:50,51
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 c Daniel a. zarzavaturi Daniel 1:10
2 e aspră oprire b. vasele Casei lui Dumnezeu Daniel 6:7
3 a vin c. căpetenia famenilor Daniel 1:16
4 b țara Șinear d. osutădouăzeci dregători Daniel 1:2
5 d Dariu e. poruncă împărătească Daniel 6:1
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. În care cetate era Maria când i s-a arătat îngerul Gavril?
Nazaret Luca 1:26,27
2. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca prin care nimeni nu mai avea voie să înalţe rugăciuni timp de treizeci
de zile, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii în care se ruga erau deschise înspre:
Ierusalim Daniel 6:7,10
3. Cine după ce a văzut cum a murit Isus, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat omul acesta era neprihănit!”?
sutașul (un sutaş) Luca 23:47
4. Pe cine a trimis Dumnezeu să închidă gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel?
îngerul Său Daniel 6:22
5. Iuda s-a văzut nevoit să le scrie destinatarilor epistolei sale ca să îi îndemne să lupte pentru:
credinţa (dată sfinților o dată pentru totdeauna) Iuda 3
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt lucrurile pe care Iuda doreşte să le fie înmulţite destinatarilor epistolei sale?
a. dragostea Iuda 2
b. pacea
c. credinţa
2. Cu ce lucruri a hotărât Daniel să nu se spurce?
a. cu legumele de la masa împăratului Daniel 1:8
b. cu bucatele alese ale împăratului
c. cu vinul pe care-l bea împăratul
3. Când L-au dus să-L răstignească pe Isus, în urma Lui mergea o mare mulţime de norod şi femei, care:
a. se tânguiau după El Luca 23:26,27
b. îşi băteau pieptul
c. se boceau
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Exod 4:12
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, şi te voi învăţa ce vei avea de spus. 0,53p/cuv
17 cuv
2. Proverbe 23:26
Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. 0,69p/cuv
13 cuv
3. Habacuc 3:18
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! 0,64p/cuv
14 cuv
Categorii

Lasa un comentariu