Poem Nuntă Nr.2
TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 8-9
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
                neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.
Prov. 17:9
2. A Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Prov. 15:26
3. F Ioan scrie în una din epistolele sale: Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă,
ci cea pe care am avut-o de la început: să avem răbdare unii cu alţii! 2 Ioan 5
4. A Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii
sale. Prov. 16:17
5. F De fiecare dată când a fost ispitit de Diavol în pustie, conform evangheliei lui Luca, Domnul Isus a răspuns cu:
Este scris … . Luca 4:1,4,8,12
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Conform Proverbe: Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om …
a. înțelept
b. priceput Prov. 17:27
c. cu frică de Dumnezeu
2. Isus într-o zi de Sabat a intrat în casa unuia din fruntaşii fariseilor ca să prânzească, şi acolo a vindecat un:
a. om bolnav de dropică Luca 14:1,2,4
b. orb
c. lepros
3. Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare:
a. se teme de Domnul
b. ajunge înţelept
c. este pus în cinste Prov. 13:18
4. Ioan le spune destinatarilor epistolei sale că dragostea stă în vieţuirea după:
a. adevăr
b. poruncile Lui 2 Ioan 6a
c. îndemnurile Duhului
5. După ce a fost ispitit, Isus plin de puterea Duhului S-a întors în:
a. Nazaret
b. Capernaum
c. Galilea Luca 4:14
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 b inimă mulțumită a. mustrarea Prov. 15:15b
2 d mari venituri b. ospăț necurmat Prov. 16:8
3 a batjocoritorul c. cunună de cinste Prov. 13:1b
4 e mânie d. strâmbătate Prov. 13:10
5 c perii albi e. certuri Prov. 16:31
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numeşte lacul pe care Simon împreună cu tovarăşii lui au avut o aşa pescuire, că cele două corăbii au
început să se afunde de mulţimea peştilor?
Ghenezaret Luca 5:1,6,7
2. Înaintea cui trebuia să meargă Ioan (Botezătorul), în duhul şi puterea lui Ilie?
Dumnezeu Luca 1:17
3. Ce merge înaintea slavei?
smerenia Prov. 15:33b,18:12
4. Ioan le scrie destinatarilor epistolei sale, că în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus
Hristos vine:
în trup 2 Ioan 7
5. Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte :
fericirea Prov. 16:20a
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cui a zis Isus: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”?
a. femeii care i-a stropit picioarele cu lacrimile ei, le-a şters cu părul capului ei şi I le-a uns cu mir Luca 7:48,50
b. leprosului care s-a întors şi i-a mulţumit Luca 17:19
c. orbului care striga: Isuse, fiul lui David, ai milă de mine! Luca 18:42
2. În Proverbe ni se spune că un fiu înţelept:
a. ascultă învăţătura tatălui său Prov. 13:1
b. este bucuria tatălui său Prov. 15:20
c. cinsteşte pe tatăl său
3. Ioan în salutul din epistola sa către aleasa Doamnă şi către copiii ei le spune: Harul, îndurarea şi pacea să fie cu
voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui:
a. în dragoste
b. în sfinţenie 2 Ioan 1,3
c. în adevăr
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 4:25
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentru că suntem
mădulare unii altora.
19 cuv 0,47p/cuv
2. Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.
19 cuv 0,47p/cuv
3. Psalmi 25:5
Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna
nădejdea mea!
17 cuv 0,53p/cuv
Categorii

Lasa un comentariu