Poem Nuntă Nr.2

 

th   Zideşţe o inimӑ nouӑ ȋn mine

Curatӑ şi sfȃntӑ spre gloria Ta,

Şi pune ȋn mine un Duh nou , Stӑpȃne

Pe veci sӑ Te pot lӑuda!

Şi chiar de-am greşit nu-Ţi ascunde faţa,

Te rog nu-mi lua Duhul Tӑu minunat;

Adu-mi bucuria şi umple-mi viaţa

Cu Duhul Tӑu sfȃnt, curat.

 

                                      % Lӑudat fie Domnul ce stӑ ȋn mӑrire

                                      Şi sfȃntul Sӑu Nume pe veci ȋnӑlţat!

                                      Dau slavӑ,onoare şi veşnic cinstire,

                                     Eternului Ȋmpӑrat! %

 

Adu-mi bucuria de-a fi lȃngӑ Tine,

Şi fӑ sӑ iubesc tot mai mult calea Ta!

Mai umple-mӑ, Doamne, cu pace din Tine

Pe veci sӑ Te pot lӑuda!

 

Aş vrea ca sӑ pot sӑ Te am lȃngӑ mine,

Sӑ mergem alӑturi la bine şi greu,

Şi-n zile cu nori ca şi-n clipe senine

Sӑ fi al meu Dumnezeu!

Categorii

Lasa un comentariu