Poem Nuntă Nr.2

th (1)

 Instructiuni:

Desenaţi pe un panou conturul unei stȃnci pe care  este aşezatӑ  o casӑ . Ȋn interiorul stȃncii se prind cu blutack cartonaşe de forma unor pietre. Pe spatele lor sunt cifre de la 1 la 10 iar pe unele este scris cuvȃntul ,, nisip ‘’ .Tabloul astfel organizat va fi afişat ȋn faţa copiilor.

Ȋmpӑrţiţi  copiii ȋn douӑ echipe. Puneţi pe rȃnd ȋntrebӑri fiecӑrei echipe, iar copilul care rӑspunde corect iese la tablӑ şi alege cate o piatrӑ. Punctajul scris pe piatra aleasӑ este adӑugat echipei sale. are dreptul sa ia cate pietre doreste ( sau cate are curajul), dar dacӑ nimereşte piatra pe care  este scris ,,nisip” tot punctajul se va pierde (casa sa şi pietrele  fiind construite pe nisip). Dupӑ ce copilul s-a ȋntors la loc, pietrele se aşeazӑ din nou pe panou,  ȋnsӑ ȋn locuri diferite , pentru a permite urmӑtorului copil sӑ aleaga.

Cȃştigӑ echipa care adunӑ  mai multe puncte (are temelia mai puternicӑ ).

Categorii

Lasa un comentariu