de Adriana Ardeu, bis. Gloria, Arad

Asculta cantarea aici:

musical-notes-symbols_318-29778Descarca plansele aici: Cartile Vechiului Testament

Descarca ppt aici: Cartile VT

Descarca textul: Cartile Vechiului Testament text

Descarca  acordurile:Cartile Vechiului Testamet – acorduri

 

Cărţile Vechiului Testament

% Genesa, Exodul

  Levitic şi Numeri

 Deuteronom, Iosua.%

                    %Judecӑtori şi Rut

                   1,2 Samuel

                   1,2 Ȋmpӑraţi

                   1,2 Cronici.%

 

  %Ezra, Neemia

   Estera şi Iov

    Psalmii,

   Pildele lui Solomon. %

                   %Eclesiastul şi

                     Cȃntarea Cȃntӑrilor                        

                     Isaia, Ieremia

                        Şi-ale sale plȃngeri.  %             

 

%Ezechiel, Daniel                                                                                                             

   Osea, Ioel                                                                                           

 Amos,  Obadia                                                                                      

 Iona şi Mica .%                                                                                

           %Naum şi Habacuc                                                                            

                Ţefania,Hagai                                                                                             

              Urmeazӑ Zaharia,

                Şi-n final  Maleahi.%