CONCURSUL „TALANTUL ÎN NEGOȚ” 2016 - Regulament memorare

sigla 11

descarca aici:Talantul in negot – REGULAMENT la memorarea Scripturii 2016

REGULAMENT – MEMORAREA SCRIPTURII

CONCURSUL „TALANTUL ÎN NEGOȚ” 2016 

1. Bibliografie: BIBLIA (traducerea Cornilescu versiunea clasică sau VDC Theophilos). Versiunea exactă după care concurenții vor trebui să reproducă versetele, va fi postată pe site-urile: https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts & Școala duminicală: www.scoala-duminicala.ro/new

2.  Poziția concurentului poate fi: așezat pe scaun, stând în picioare sau se poate plimba prin sală. La solicitarea concurentului, persoana care-l ascultă va sta în picioare. Concurentul nu va fi depunctat dacă nu se uită la persoana care-l ascultă, în timp ce redă versetele și nici nu va fi cotat ca fiind mai bun decât un concurent care se uită la persoana care-l ascultă, deoarece acest criteriu nu va fi folosit pentru departajarea între concurenți.

3.  În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză la cererea concurentului, timp în care poate bea apă. Concurentul care va face această pauză nu va fi depunctat pentru acea pauză și nu va fi cotat ca fiind mai bun decât un concurent care nu face această pauză, deoarece acest criteriu nu va fi folosit pentru departajarea între concurenți.

4.  Fiecare verset are o valoare de 4 puncte. În cazul în care valoarea greșelilor depășește 4 puncte, nu se vor scădea mai mult de 4 puncte/verset. Dacă concurentul omite versetul i se vor scădea 4 puncte. Dacă concurentul revine singur și reproduce versetele omise, i se vor scădea 2 puncte/versetul reprodus. Dacă va reproduce versetele omise cu greșeli, din cele 2 puncte se va scădea valoarea greșelilor dar dacă această valoare depășește 4 puncte, nu se va scădea mai mult de 4 punte, ci se va considera că nu a reprodus versetul fapt pentru care i se vor scădea 4 puncte/verset.

5.  Situații de depunctare pentru redarea versetelor:

– omiterea sau înlocuirea unui cuvânt care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 1 punct/cuvânt. Se consideră a fi 1 „cuvânt”, toate „cuvintele” ce conțin cratimă (ex. într-un, mi-am, ascultați-mă, pare-mi-se, etc);

– omiterea sau înlocuirea unui cuvânt de legătură care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt de legătură. (Cuvintele de legătură =  părți de vorbire care nu au întotdeauna înţeles singure, leagă părţile secundare de propoziţie de cuvântul determinat, leagă părţi de propoziţie de acelaşi fel, leagă două propoziţii între ele în cadrul frazei.)

– pentru schimbarea unui cuvânt sau a unui cuvânt de legătură cu un sinonim (cuvânt diferit dar cu aceeași semnificație) se depunctează cu 50% din valoare. (0,50 puncte/cuvânt, 0,25 puncte/cuvânt de legătură);

– pentru adăugarea unui cuvânt se depunctează cu 1 punct/cuvânt;

– pentru adăugarea unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt de legătură;

– dacă un cuvânt este redat de concurent la singular în loc de plural sau la plural în loc de singular; la masculin în loc de feminin sau la feminin în loc de masculin, la timpul trecut în loc de timpul prezent sau viitor (toate variantele… ) se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt;

– dacă se adaugă litere care nu schimbă sensul cuvântului nu se depunctează;  (ex.  Cristos/Hristos, e/este, depărteze/îndepărteze…)

– dacă concurentul se autocorectează sau repetă un cuvânt sau un cuvânt de legătură, se scad 0,10 puncte/cuvânt, 0,10 puncte/cuvânt de legătură;

– dacă concurentul inversează cuvinte sau cuvinte de legătură, se scad 0,10 puncte pentru fiecare cuvânt „implicat în inversiune” (0,10 puncte/cuvânt inversat, 0,10 puncte/cuvânt de legătură inversat);

– dacă concurentul se blochează în timpul redării versetelor, cel care-l ascultă nu va interveni imediat să-l ajute, ci va aștepta aprox. 20 secunde, după care-l va întreba pe concurent dacă dorește să fie ajutat și doar dacă concurentul spune că dorește să fie ajutat, va fi ajutat. În cazul în care concurentul va fi ajutat cu 1 cuvânt, va fi depunctat cu 2 puncte/cuvânt. În cazul în care concurentul va fi ajutat cu 1 cuvânt de legătură, va fi depunctat cu 1 punct/cuvântul de legătură;

– dacă concurentul nu reușește să reproducă versetul nici cu ajutor, se va depuncta cu 4 puncte/verset.

6.  Pentru redarea versetelor cu:

Dicție (~dicție => modul de a pronunța cuvintele, silabele și sunetele. Arta de a pronunța corect și clar un text.~ <http://dexonline.ro/definitie/dic%C8%9Bie>) se acordă în plus, până la 5 puncte. Concurenții care din motive fiziologice nu pot reproduce un cuvânt corect, nu vor fi depunctați.

          Cursivitate (~cursivitate => fluență; caracterul curgător, fluent al vorbirii, al formării ideilor.~ <http://dexonline.ro/definitie/cursivitate>) se acordă în plus, până la 5 puncte.

Dacă concurentul se va opri de 3 ori, în timpul redării versetelor, se va bloca pentru un interval de aproximativ 1 până la 3 secunde nu va fi depunctat. Dacă concurentul se va opri, se va bloca pentru un interval de peste 3 secunde, se va depuncta cu 0,10 puncte/oprire, blocaj.

Mimică (~mimică =>artă de exprimare a gândurilor și a sentimentelor prin gesturi sau prin modificarea expresiei feței. Ansamblu de gesturi și de modificări ale fizionomiei care însoțește limbajul verbal.~ <http://dexonline.ro/definitie/mimica>) și gestică (~gesturi => mișcare a mâinii, a capului care exprimă o idee, un sentiment, o intenție, dând mai multă expresivitate vorbirii.~ <http://dexonline.ro/definitie/gest>) se acordă în plus, până la 5 puncte.

7.  Punctajul final va fi constituit din totalitatea punctelor acumulate pentru fiecare verset plus punctele pentru: dicție, cursivitate, mimică și gestică. Calificarea pentru faza următoare este locul I, II și III pentru fiecare categorie. Concurenții care vor avea același punctaj sunt pe același loc.

8.  Echipa de corectare va fi formată din 3 persoane: 1 persoană va sta în fața concurentului și celelalte 2 persoane vor sta în spatele concurentului.

Persoana care va sta în fața concurentului:

– nu va avea pix în mână, nu va nota nimic pe parcursul ascultării concurentului;

– nu va face grimase atunci când acesta greșește, ci va afișa o privire caldă, prietenoasă, încurajatoare;

– nu va da nici un feedback concurentului după ce acesta va termina de redat versetele, ci doar îl va felicita și-l va binecuvânta pentru munca depusă;

– când concurentul va intra în sală pentru a reda versetele, îl va întreba numele, vârsta, biserica și regionala din care provine;

– îi va spune concurentului despre faptul că are dreptul să se oprească între capitole pentru a bea apă dacă dorește, și că este filmat;

– nici unui membru din comisie nu îi este permis să spună concurenților punctaje sau greșelile ce le-au avut, până la aflarea rezultatelor finale, la premiere. După ceremonia de premiere, concurenții pot afla ce au greșit, dacă vor solicita acest lucru.

Persoanele din spate nu vor interacționa cu concurentul ci doar vor urmări și vor nota greșelile făcute de acesta (atunci când va fi cazul). După ce concurentul va ieși din sală, comisia (cele 3 persoane) va stabili punctajul pentru concurentul respectiv și îl va nota pe fișa concurentului. În cazul în care survin neînțelegeri cu privire la greșelile făcute de concurent, se va audia filmarea sau înregistrarea audio.

9.  Este obligatoriu ca toți concurenții să fie filmați (sau înregistrați audio atunci când nu există tehnologia necesară pentru filmare), pentru a se avea dovada execuției lor în cazul contestațiilor sau a nelămuririlor apărute între membrii comisiei.

10.  Concurenții vor fi împărțiți în următoarele 8 categorii:

1)    Preșcolari – clasa I

2)    Clasele II – III

3)    Clasele IV – V

4)    Clasele VI – VII

5)    Clasele VIII – IX

6)    Clasele X – XI

7)    18 – 45 ani

8)    +45 ani.

* Observații:

– la faza internațională nu se acordă puncte în plus pentru dicție și cursivitate ci doar pentru mimică  și gestică;

– concurenții care vor reda numărul capitolului și titlurile nu vor fi depunctați dar nici punctați în plus;

– dacă concurenții vor reda greșit cuvinte ce sunt scrise și între paranteze, iar între paranteze este varianta unui singur cuvânt, se va depuncta cuvântul, nu cuvintele; (ex. ~ de la (dela) ~)

– concurenții care vor folosi obiecte pe parcursul redării versetelor nu vor fi depunctați dar nici punctați în plus;

– în cazul în care un concurent face contestație i se va permite să vizioneze propria-i interpretare, nu pe cea a altor concurenți.

Persoane de contact:

–         Gabriela Povian – gabriela.povian@gmail.com; 0725 093910

–         Daniela Barbura – daniela_barbura@yahoo.com; 0722 317934

–         Sami Muică – muicasam@yahoo.com; 0722 204415

 

Categorii

Lasa un comentariu