Cursul de instruire al învățătorilor de copiii     ,, PRO 7 ,,

                Logoo PRO7 - final 

 

 

 

NIVELUL 1

 1. Școala duminicală – 90 minute
 2. Versetul de memorat – 90 minute
 3. Timpul pentru rugăciune – 50 minute
 4. Timpul pentru cântare – 50 minute
 5. Timpul pentru lecția misionară – 50 minute
 6. Timpul pentru recapitulare – 50 minute
 7. Timpul pentru alte activități – 90 minute
 8. Program demonstrativ în echpă de 5 persoane – 120 minute

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

                                    -un test scris cu 7 întrebări care se dă în a II-a întânire

                                    -o probă practică – predarea unui verset în 7 minute

                                   (fiecare cursant) + 3 minute discuții

                                    -înmânarea diplomei fiecărui cursant care a participat la  

                                   predarea tuturor seminariilor și a susținut atât testul scris,

 cât și proba practică. Cursanții care au absențe pot

recupera seminariile sau testările

TOTAL – 10 ore și jumătate de predare la care se adugă 40 minute

   pentru testul scris și câte 10 (7) minute/fiecare cursant pentru

   proba practică la versetul de memorat

 

 

 

NIVELUL 2

 1. Lecția biblică partea 1 – 50 minute
 2. Lecția biblică partea 2 – 50 minute
 3. Lecția biblică partea 3 – 50 minute
 4. Lecția biblică partea 4 – 50 minute
 5. Lecția biblică partea 5 – 50 minute
 6. Pași în pregătirea lecției biblice – 50 minute
 7. Lucrătorul cu copiii ca lider partea 1 – 50 minute
 8. Lucrătorul cu copiii ca lider partea 2 – 50 minute
 9. Motivația de a fi lucrător cu copiii – 50 minute

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

                                    -un test scris cu 7 întrebări care se dă în a II-a întânire

                                    -o probă practică – predarea unei lecții biblice în 15 minute

                                   (fiecare cursant) + 3 min discuții

-înmânarea diplomei fiecărui cursant care a participat la  predarea tuturor seminariilor și a susținut atât testul scris, cât și proba practică menționate mai sus. Cursanții care au  absențe pot recupera seminariile sau testările.

            TOTAL – 9 ore de predare la care se adugă 40 minute pentru testul scris  

                          și câte 18 minute/fiecare cursant pentru proba practică la

                          lecția biblică.

 

 

NIVELUL 3

 1. Problema lipsei disciplinei – 120 minute.
 2. Problema distribuirii incorecte a timpului– 50 minute.
 3. Problema lipsei unei planificări – 50 minute.
 4. Problema lipsei muncii în echipă – 50 minute.
 5. Problema neîndeplinirii responsabilităților – 50 minute.
 6. Problema lipsei de relaționare – 50 minute.
 7. Problema lipsei de comunicare – 50 minute.
 8. Problema neparticipării copiilor la clasă – 50 minute.
 9. Problema nediversificării metodelor de predare – 120 minute.

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

                                    -un test scris cu 7 întrebări, în prima întâlnire de

                                   la nivelul 4

                                    -o probă practică – predarea unui program de 120 minute

                                   în echipă de 5 persoane

                                    -înmânarea diplomei (în prima întâlnire a nivelulului 4,

după  ce cursatul a dat și testul scris) fiecărui cursant care a

participat la predarea tuturor seminariilor și a susținut

                                  atât  testul scris, cât și  proba practică menționate mai sus.   

                                   Cursanții care au absențe pot recupera.

           TOTAL – 11 ore de predare la care se adugă 40 minute pentru testul scris 

                          și câte 120 minute/echipă de 5 cursanți pentru proba practică

                          la Programul de școală duminicală conform desfășurătorului.

 

NIVELUL 4

 1. Dezvoltarea umană etape – 30 minute
 2. Mesajul Mântuiri paratea 1 – 50 minute
 3. Mesajul Mântuiri paratea 2 – 50 minute
 4. Sfătuirea copilului partea 1 – 50 minute
 5. Sfătuirea copilului partea 2 – 50 minute
 6. Sfătuirea copilului pentru a știi ce este bine – 30 minute
 7. Copilul 0-2 ani – 50 minute
 8. Copilul 2-4 ani – 50 minute
 9. Copilul 4-6 ani – 50 minute
 10. Copilul 6-9 ani – 50 minute
 11. Copilul 9-12 ani – 50 minute
 12. Preadolescența și adolescența 12-18 ani – 90 minute

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

-un test scris cu 7 întrebări care se dă la prima întânire a nivelului 5

-o probă practică – predarea ,,cărții fără cuvinte”  în 15 minute (fiecare

cursant)

-înmânarea diplomei la fiecare cursant care a participat la predarea tuturor seminariilor și a susținut atât testul scris, cât și proba practică menționate mai sus. Cursanții care au absențe pot recupera seminariile sau testările.

           TOTAL – 12 ore și jumătate  de predare la care se adugă 40 minute

pentru testul scris și câte 15 minute/fiecare cursant pentru proba

practică la  ,,cartea fără cuvinte”.

 

 NIVELUL 5

 1. Tipuri de lucrare cu copiii – 90 minute
 2. Tabăra partea 1 și 2 – 90 minute
 3. Tabăra paratea 3 – 120 minute
 4. Școala biblică de vacanță sau VBS – 50 minute
 5. Programe de evanghelizare cu ocazii speciale – 50 minute
 6. Campania de evanghelizare – 50 minute
 7. Săptămâna de evanghelizare în aer liber – 50 minute
 8. Grupul de casă sau Grupul Vestea Bună – 50 minute
 9. Sărbătoarea anuală ,,Copiii lui Isus” – 50 minute

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

-un test scris cu 7 întrebări care se dă la prima întânire a nivelului 6

-o probă practică – chestionar completat și semnat (după caz și poză) care să

ateste faptul că acest cursant a participat activ la o lucrare menționată în

primul seminar la punctele: 2, 3, 5, 7, 8-11, 13, 14, 17, 18, 20-23, 25, 26, 27,

 1. Pentru celelalte forme se discută în prealabil cu echipa de instructori.

-înmânarea diplomei fiecărui cursant care a participat la predarea tuturor

seminariilor și a susținut atât testul scris, cât și proba practică menționate mai sus.

Cursanții care au absențe pot recupera seminariile sau testările.

           TOTAL – 11 ore de predare la care se adugă 40 minute pentru testul

                            scris și proba practică pe care cursantul o face sub

                            supravegherea unui instructor sau a liderului de lucrare.

 

NIVELUL 6 – Lucrarea cu preșcolarii

 1. Învățătura biblică despre educarea copiilor din pruncie – 90 minute
 2. Cum să organizăm lucrarea cu preșcolarii – 50 minute
 3. Nevoile copilului preșcolar+pericole – 50 minute
 4. Lecția biblică partea 1 – 50 minute
 5. Lecția biblică partea 2 – 50 minute
 6. Lecția biblică partea 3 – 50 minute
 7. Managementul clasei și a sălii – 50 minute
 8. Particularități în predare 1 (verset, l. misionară,rugăciune) – 50 minute
 9. Particularități în predare 2 (recapitulare, cântare, alte activ) – 50 minute
 10. Sfătuirea copilului preșcolar, probleme specifice vârstei – 50 minute
 11. Centre de activitate – 50 minute

            NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

-un test scris cu 7 întrebări care se dă în a II-a întânire

-o probă practică – predarea unei lecții biblice în 10 minute (fiecare cursant) + 3 minute discuții

-înmânarea diplomei fiecărui cursant care a participat la  predarea tuturor seminariilor și a susținut atât testul scris, cât și proba practică menționate mai sus. Cursanții care au  absențe pot recupera seminariile sau testările.

            TOTAL – 11 ore și jumătate de predare la care se adugă 40 minute

                          pentru testul scris și câte 13 minute/fiecare cursant pentru

                          proba practică lecția biblică.

 

 

NIVELUL 7 – Lucrarea cu preadolescenții și adolescenții

 1. Nevoia de lucrare cu preadolescenții și adolescenții – 50 minute
 2. Cum să organizăm lucrarea cu preadolescenții (12-14 ani) – 50 minute
 3. Cum să organizăm lucrarea cu adolescenții (14-16) – 50 minute
 4. Lecția biblică partea 1 – 50 minute
 5. Lecția biblică partea 2 – 50 minute
 6. Lecția biblică partea 3 – 50 minute
 7. Luptele adolescentului (pornografia, drogurile, media) – 50 minute
 8. Luptele adolescentului (muzica, moda, altele) – 50 minute
 9. Prezentarea materialelor existente și utilizarea lor – 50 minute
 10. Sfătuirea preadolescentului, probleme specifice vârstei – 50 minute
 11. Sfătuirea adolescentului, probleme specifice vârstei – 50 minute
 12. Recrutatrea de noi lucrători și dezvoltarea lucrării într-o zonă – 50 minute

NOTĂ – acest nivel se încheie cu:

-un test scris cu 7 întrebări care se dă în a II-a întânire

-o probă practică – predarea unei lecții biblice în 20-25 minute (fiecare cursant) + 3 minute discuți

-înmânarea diplomei fiecărui cursant care a participat la  predarea tuturor seminariilor și a susținut atât testul scris, cât și proba practică menționate mai sus. Cursanții care au  absențe pot recupera seminariile sau testările.

            TOTAL – 12 ore de predare la care se adugă 40 minute pentru testul scris 

                          și câte 28 minute/fiecare cursant pentru proba practică la

                          lecția biblică.

 

NOTE FINALE

 1. Nivelele 6 și 7 se referă la lucrarea cu preșcolarii, respectiv la cea cu preadolescenții, câte un nivel pentru fiecare vârstă. Întrucât nu am avut cursuri pe care să le preluăm de la înaintașii noștri și Dumnezeu ne folosește pe noi ca deschizători de drum, avem seminariile pregătite, dar ne rezervăm dreptul de a face mici retușuri în timpul predării. Menționăm faptul că aceste retușuri nu vor lungi timpul de predare mai mult de 12 ore/nivel.
 2. Cursurile nu sunt obligatorii, dar se va vedea diferența calității slujirii în timp la învățătorii care sunt instruiți față de cei care nu se instruiesc.
 3. Testările nu sunt obligatorii dar sunt necesare pentru a fixa în mintea învățătorului principii de bază ale slujirii (testul scris) cât și anumite deprinderi practice de slujire (proba practică). Prin intermediul probei practice îi ajutăm pe învățători să-și îmbunătățească predarea și slujirea.
 4. Până la ora actuală avem manuale de pregătire a învățătorilor (scrise și publicate) până la nivelul 3 și anul acesta, cu ajutorul Domnului, urmează să publicăm nivelul 4. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua pregătirea manualelor pentru instruirea învățătorilor scriind și tipărind în fiecare an câte o carte pentru următoarele nivele.
 5. Menționăm faptul că aceste cursuri sunt gratuite (nicăieri nu am cerut bani pentru predarea lor), iar drumurile au fost achitate de către biserici, comunități regionale. De asemnea menționăm faptul că în unele locuri eu și colegele am primit anumite donații pentru nevoile familiei, dar nu am cerut bani pentru slujire.
 6. La fiecare nivel cursantul primește/cumpără câte ceva care conținr esențialul nivelului respectiv de instruire. Exemple: niv.1=omulețul; niv.2=brelocul cu îndatoriri și calități; niv.3=pixul cu munca în echipă; niv.4= cartea fără cuvinte; niv. 5=cutie 1colectă/donație benevolă în fiecare an pentru proiecte; niv.6=(probabil semn de carte); niv.7=(poză).

 

 

 

CONCLUZIE FINALĂ

 

,, O ciupercă crește într-o noapte și este călcată în picioare, pe când un copac crește în ani de zile și nu poate fi culcat la pământ decât prin

tăiere”,                                                                          

                                                                                          Samuel Cristian Muică

 

,,Când întâlnim un copil bine educat spunem că are ,,cei șapte ani de-acasă”; asemena acestui copil un înțător destoinic are cele șapte nivele de instruire și, cât timp este în lucrare, caută întruna să se instruiască singur ca autodidact”.

                                                                                               Samuel Cristian Muică

       Vă rog cu responsabilitate să alegeți cum vreți să fie învățătorii care se ocupă de copiii noștri, și nu uitați faptul că lucrează cu sufletele copiilor. Dacă un doctor se instruiește ani de zile și o greșeală poate fi fatală pentru viața omului pe care-l tratează, o greșeală a unui învățător poate costa veșnicia copiilor care-l ascută.

 

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE

 1. Pentru predarea cursurilor cât și pentru verificarea la proba practică este necesar a se lucra în echipă de minim 3 persoane, excepți programul demonstrativ 2 ore, dar și aici pot fi 3 instructori și 2 învățători cu vechime.
 2. Nu dăm diploma până când cursantul nu și-a recuperat toate seminariile lipsă (predate de către un instructor, nu filmată și până ce nu a dat testul scris și proba practică. Dacă nu are terminat un nivel nu poate primi diploma de la următorul nivel până nu recuperează nivelul anterior.
 3. În mod normal se începe cu primul nivel și se continuă, în ordine, cu celelalte. Pentru orice situație aparte se discută cu Sami Muică sau Daniela Piftor.

PROFESORII: Piftor Daniela, Ardeu Adriana, Baidoc-Condan Fibi,  Briscan Irina

             Izvernar (fosta Strugari) Delia, Muică Cristian Samuel

Categorii

Lasa un comentariu