Declarație de credință- un model pentru fiecare învățător

declaratie de credinta

Fie ca aceste cuvinte să devină reale pentru fiecare dintre învățătorii care citesc aceste rânduri:

 Descarcă aici: Declaratie de credinta- Bob Moorehead

                             Declaratie de credinta- pergament

Bob Moorehead, un pastor din Seattle, Washington, a scris următoarea declaraţie de credinţă:

          ,, Fac parte din părtăşia acelora cărora nu le este ruşine. Am puterea Duhului Sfânt. Am trecut graniţa. Decizia a fost luată… Sunt un ucenic al Lui. Nu mă voi uita înapoi, nu voi lua o pauză, nu voi încetini, nu voi da înapoi, nici nu voi sta liniştit. Trecutul meu este răscumpărat, prezentul meu are sens, viitorul meu este sigur. Am încheiat socotelile cu modul de trai scăzut, cu umblarea prin vedere, cu genunchii netezi, cu visele şterse, cu viziunile îmblânzite, cu vorbirea lumească, cu dărnicia ieftină şi cu ţelurile pipernicite şi ciuntite.

           Nu mai am nevoie de superioritate, de prosperitate , de poziţie, de promovări, de aprobări, sau de popularitate. Nu trebuie să am dreptate, să fiu cel dintâi, să fiu in frunte, să fiu recunoscut, lăudat, respectat sau răsplătit. Acum trăiesc prin credinţă, Mă bizui pe prezenţa Sa, umblu prin răbdare, mă simt înălţat prin rugăciune şi lucrez cu putere.

          Faţa mea este hotărâtă, mersul meu este rapid, ţelul meu este Cerul, calea mea este îngustă, drumul meu este aspru, tovarăşii mei sunt puţini, pe Călăuza mea mă pot baza, misiunea mea este clară. Nu pot fi cumpărat, compromis, scos din circuit, amăgit, întors înapoi, înşelat sau întârziat. Nu mă voi clinti în faţa sacrificiului, nu voi ezita în prezenţa vrăjmaşului, un mă voi învârti ca un oportunist pe lângă bazinul popularităţii, nici nu voi rătăci în labirintul mediocrităţii.

           Nu voi renunţa, nu voi tăcea, nu o voi lăsa mai moale, până când nu voi fi rămas în picioare după ce am biruit totul, până când nu voi fi acumulat tot ceea ce trebuia, până nu mă voi fi rugat cât trebuia, până ce un voi fi plătit totul şi până când nu voi fi predicat cu toată puterea pentru cauza lui Hristos. Sunt un ucenic al lui Isus.  Trebuie să merg până când vine El, să dau până când nu-.mi mai rămâne nimic, să predic până când află toţi şi să lucrez până când mă opreşte El. Iar când El va veni pentru ai Săi, nu va avea  nici o problemă să mă recunoască… stindardul meu va fi clar !”

Categorii

Lasa un comentariu